ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība Jņ 14:6

Dievkalpojumi:

  • svētdienās plkst. 11.00                                                               
  • trešdienās plkst. 19.00
Lūgšanu stundas:
  • darbdienās plkst. 6.00 – 7.00                                                             
  • sestdienās plkst. 9.00
  • svētdienās plkst. 10.00 un pēc dievkalpojuma
Slavēšana:                                                       
  • sestdienās plkst. 19.00
Vīru vakari:                                                       
  • pirmdienās plkst. 19.00
“Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida
garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.”

(Efeziešiem.1:3-6)

Amatā ir ievesta jaunā draudzes padome

12. jūnijā dievkalpojumā, 4. svētdienā pēc Vasarsvētkiem

BAZNĪCU NAKTS 10. jūnijā no 18:00 – 24:00

FOTO – Māris Strazdiņš

IGO un Juris Kristons; Ēriks Loks; E. Dārziņa koris (dir. Nora Vītiņa); Rīgas Krusta draudzes koris (dir. Digna Lazdiņa); ērģelniece Aija Ziņģīte; Ilvis Faulbaums.

Ziedojumos iegūtie līdzekļi tiks novirzīti meistara Herberta Kolbes, 1931.g. baznīcā uzstādīto ērģeļu otrā manuāla izbūvei. http://www.baznicunakts.lv/

Dažus skaņdarbus ir iespēja noklausīties sadaļā: “Kalpošana ar mūziku”