ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība Jņ 14:6

Sestdien, 29. oktobrī plkst. 10:00 pulcēsimies baznīcā uz lapu talku. Līdzi ņemam: labu garastāvokli, grābekļus un sviestmaizes. Plānotais talkas laiks maksimums līdz 12:00, ja būsim pietiekoši lielā skaitā – talkai sekos sadraudzība un rītu iesāksim ar īsu kopīgu svētbrīdi dievnamā.
Mīļais draudzes locekli! Tu apmeklē dievkalpojumus un ziedo draudzes darbam! Paldies Tev par to! Bet varbūt Tu gribi piedalīties praktiskā kalpošanā ar savu darbu?
Ir vajadzīgi kalpotāji pie telpu un teritorijas uzkopšanas, altāra sakārtošanas un ziedu sagādāšanas; darbam ar skaņu tehniku (notiks apmācība), interneta mājas lapas tehniskās un vizuālās uzturēšanas (būs apmācība). Kā arī, protams, Tu vari nākt ar savām kalpošanas idejām, kuru realizēšanu esi pats/pati gatavs organizēt. Lai Dievs svētī darbu Kunga namā.
Pieteikties vari pie mācītāja, pie draudzes priekšnieka Jura Andrijevska un namziņa Aivara Putniņa.

Dievkalpojumi:

  • svētdienās plkst. 11.00                                                               
  • trešdienās plkst. 19.00
Lūgšanu stundas:
  • darbdienās plkst. 6.00 – 7.00                                                             
  • sestdienās plkst. 9.00
  • svētdienās plkst. 10.00 un pēc dievkalpojuma
Slavēšana:                                                       
  • sestdienās plkst. 19.00
Vīru vakari:                                                       
  • pirmdienās plkst. 19.00
Bībeles stundas:

otrdienās plkst. 19.00

Iesvētību mācības:

ceturtdienās plkst. 19.00

Diskusiju grupa “Kristietis un darbs”:

ceturtdienās plkst. 19.00

Jauniešu vakari:

piektdienās no 19:30

“Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida
garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.”

(Efeziešiem.1:3-6)

BAZNĪCU NAKTS 10. jūnijā no 18:00 – 24:00

FOTO – Māris Strazdiņš

IGO un Juris Kristons; Ēriks Loks; E. Dārziņa koris (dir. Nora Vītiņa); Rīgas Krusta draudzes koris (dir. Digna Lazdiņa); ērģelniece Aija Ziņģīte; Ilvis Faulbaums.

Ziedojumos iegūtie līdzekļi tiks novirzīti meistara Herberta Kolbes, 1931.g. baznīcā uzstādīto ērģeļu otrā manuāla izbūvei. http://www.baznicunakts.lv/

Dažus skaņdarbus ir iespēja noklausīties sadaļā: “Kalpošana ar mūziku”