ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība Jņ 14:6

Facebook : Rīgas Krusta baznīca

Dievkalpojumi Kalpošana Aktivitātes


Tie, kuri vēlas kristīties un iesvētīties, ir laipni aicināti uz Alfa kursu,
sākot ar 21. februāra pl. 19:00 baznīcas mazajā zālē.
Jautājumu gadījumā zvaniet Māc. Kārlim t.26579058.2018.gada 9.decembrī (svētdien) uzreiz pēc dievkalpojuma ap pl.13

Krusta baznīcā Adventa mūzikas svētku Rīgā ietvaros sniegs koncertu Silvija Silava un Sniedze Prauliņa.

 


Petīcija par kristīgām un ģimenes vērtībām.

Saliedētas un stipras valsts pamats ir stipra ģimene. Tomēr šobrīd valstī vērojama organizāciju darbība, kura uzspiež bērnu seksualizāciju, dzimumneitrālu audzināšanu un Dieva vārda izņemšanu no izglītības programmām.
Paraksties par kristīgām un ģimenes vērtībām portālā:


Tie, kuri vēlas kristīties un iesvētīties, ir laipni aicināti uz Alfa kursu,
sākot ar 18. oktobri pl. 19:00 baznīcas mazajā zālē.
Jautājumu gadījumā zvaniet Māc. Kārlim t.26579058.


Ceļojums ar jahtu Palsa uz Roņu salu 17. augustā no Mērsraga – vietu skaits ierobežots (tikai 30)

Informācija dievkalpojumu ziņojumu daļā un pieteikšanās pie mācītāja

http://palsa.lv/

Rīgas Krusta draudzes vasaras nometne 28.jūn. – 1.jūl. Laidzē (pie Talsiem) 

 

„Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tas lai ir jūsu garīgais dievkalpojums.” Rom 12:1

Informācija par nometni – Šeit.

 


 Baznīcu nakts programma Rīgas Krusta baznīcā AD 2018. 1.jūn

17:50 – 18:00     Zvani…

18:00 – 18:15     Mareks Radzēvičs (čells)  J.S. Bach Prelūdija C-maj

18:15 – 18:40     Dziesminieks Juris Hiršs

18:40 – 19:00     Dziesminieks Ēriks Loks

19:15 – 20:00     Vokālā grupa „Vocalica”

20:10 – 20:55     Aivars Hermanis + Ēriks Upenieks (ģitāru duets)

21:00 – 22:00     „Mūsu Tēvs debesīs”, “Dievs svētī Latviju” Rīgas Krusta un Mārtiņa draudžu apvienotais koris, vad. Digna Lazdiņa, ērģelniece Aija Ziņģīte

22:00 – 23:00     DeCoro un Zvērinātu advokātu kolēģijas apvienotais koris…

23:00 – 24:00     Jānis Lūsēns un Evija Mundeciema “Skaņas un noskaņas”; māc. Juris Morics – lūgšanas.


 

Vasarsvētku dievkalpojumā tika iesvētīti 22 jauni draudzes locekļi.

 

“Kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās.. un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.” (Apd 2:41-42) Apsveicam!


 

Pikniks “Trušu karalistē”


Svētdien pēc dievkalpojuma draudzes locekļu grupa devās piknikā uz “Trušu karalisti”: “..un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās.” Apd 2:42

 

Lieldienu nakts dievkalpojums

Kristību Sakramentu saņēma 9 jauni draudzes locekļi

 

 


28. janvārī, Septuagesima svētdienā, Rīgas Krusta draudzē tika nokristīti 15 un iesvētīti 27 jaunie, iesvētību mācību kursus pabeigušie draudzes locekļi!
“Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” (Mt. 28:18-20)

   Dievkalpojumi:
  • svētdienās plkst. 11.00                                                               
  • trešdienās plkst. 19.00

Bībeles stundas:

  • otrdienās plkst. 18.30

Iesvētību mācības:

  • ceturtdienās plkst. 19.00

Jauniešu vakari:

  • piektdienās no 19:00
Mīļais draudzes locekli!

Tu apmeklē dievkalpojumus un ziedo draudzes darbam! Paldies Tev par to! Bet varbūt Tu gribi piedalīties praktiskā kalpošanā ar savu darbu?
Tu vari nākt ar savām kalpošanas idejām, kuru realizēšanu esi pats/pati gatavs organizēt. Lai Dievs svētī darbu Kunga namā.
Pieteikties vari pie draudzes vadītājiem, vai mācītāja.

    Vīru vakari/kino vakari:

  • pirmdienās plkst. 19.00

     Lūgšanu stundas:

  • darbdienās plkst. 6.00 – 7.00
  • sestdienās plkst. 9.00
  • svētdienās plkst. 10.00 un pēc dievkalpojuma

     Slavēšana:                                                       

  • sestdienās plkst. 19.00
Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida
garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.” (Ef.1:3-6)