Dievkalpojumi:

  • svētdienās plkst. 11.00                                                               
  • trešdienās plkst. 19.00
Lūgšanu stundas:
  • darbdienās plkst. 6.00 – 7.00                                                             
  • sestdienās plkst. 9.00
  • svētdienās plkst. 10.00 un pēc dievkalpojuma
Slavēšana:                                                       
  • sestdienās plkst. 19.00
Vīru vakari:                                                       
  • pirmdienās plkst. 19.00
“Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida
garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.”

(Efeziešiem.1:3-6)