ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība Jņ 14:6

Facebook : Rīgas Krusta baznīca | Lasiet jaunākos sprediķus

Uzruna Dievkalpojumi Youtube

 

Dievkalpojumi Kalpošana Aktivitātes


Covid-19 dēļ ir ĻOTI IETEICAMS piedalīties dievkalpojumā neklātienē.

Piedāvājam SKATĪTIES DIEVKALPOJUMUS mūsu FB lapā.

Klusajā nedēļā skaties ierakstus:

  • Pūpolu svētdiena: 11:00
  • Zaļā ceturtdiena: 19:00
  • Lielā piektdiena: 12:00
  • Lieldienas: 11:00

Pēc Ministrijas lūguma NEAPMEKLĒJIET svētku dievkalpojumus klātienē, bet skatieties ierakstus, lai neveidotos lielu pūļu kopā sanākšana.

Kā ticīgiem šis ir grūts laiks, kad ir šie aizliegumi pulcēties. Bet, kā jūsu mācītājs, es lūdzu jūs tos ievērot. Šī ir nopietna slimība, un mēs negribam būt atbildīgi par to, ka esam netīšām aplipinājuši kādu citu. Tuvākmīlestības dēļ mēs ievērosim ierobežojumus.

Tad, kad šie ierobežojumi būs atcelti, sanāksim atkal kopā ar vēl lielāku prieku, lai pateiktos un slavētu Dievu! Līdz tam laikam būsim kopā lūgšanās un aizlūgšanās.


Miers ar Jums!
Turpmāk Krusta baznīcā būs iespēja individuāli saņemt grēksūdzi un dievgaldu
* Svētdienās – 11:30-14:00
* Trešdienās – 19:30-20:30
Baznīcā jāievēro visus Valdības norādījumos, tai skaitā “sociālo distancēšanos” u.c.
Dievkalpojumus ieteicams skatīties tiešraidēs TV vai FB.
Māc.Kārlis

Dievkalpojumi, Bībeles stundas un citas aktivitātes ir atceltas

Mīļā Krusta draudze!

Mēdijos jau ir izskanējusi dažāda informācija par esošās situācijas nopietnību. Ierobežojumi, ko nes šī ārkārtas situācija, ir liela nasta. Tomēr atcerēsimies, ka “Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un savaldības garu.” (2.Tim 1:7). Paļausimies uz Dievu visās lietās un darīsim, kas mūsu spēkos, lai sevi un savus tuvākos pasargātu no vīrusa izplatīšanās. Atbalstīsim cits citu pēc nepieciešamības šajā laikā.

Dievkalpojumi un sanāksmes ir atceltas (skat. www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2701). Esiet lūgšanās par valsti, par vīrusu skartajām teritorijām, par slimajiem, par veselajiem, par medicīnas darbiniekiem u.c.  Zemāk ir lūgšanas paraugs, ko varat izmantot. Tiks arī publicēti paredzētie svētdienas un trešdienas sprediķi, ko varat izlasīt šeit. Ikdienas Bībeles lasīšanai, ja nav savs plāns, varat izmantot plānu, kas atrodas www.lelb.lv mājaslapas galvenajā lapā.

Jau iepriekš pateicamies par ziedojumiem draudzes darba nodrošināšanai, ko varat pārskaitīt uz kontu LV76HABA0551000417786.

Ja ir nepieciešama privāta garīga aprūpe (eļļas svaidīšana, dievgalds), sazinieties ar mani pa tel. 26579058 vai karlis.zikmanis@lelb.lv.

Mīlestībā,
Māc. Kārlis

Jaunākos sprediķus varat lasīt šeit: http://www.krustabaznica.lv/category/sprediki/


Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā

Savās lūgšanās:

Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi.. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Kopā ar citiem:

Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa izplatību. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un viņu ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.

Āmen!