Arhibīskapa vēstījums 2020. gada Lieldienās

Kristus ir augšāmcēlies! Kā daudzi no mums dzirdēja savā kristību dienā – par Tevi cietis, miris un augšāmcēlies! Lieldienu rītā divas uzticīgas sievietes devās uz kapu, lai apkoptu Jēzus mirušās miesas un raizējās par lielo akmeni, kas bija aizvelts priekšā. Šogad svētku līksmību arī aizšķērso tāds kā akmens. Mums Kristus augšāmcelšanās jāsvin attālināti. Daudz kur pasaulē sērgas dēļ dievnamu durvis vispār ir slēgtas. Varbūt jūtamies līdzīgi mācekļiem, kuri pašas pirmās Lieldienas arī sagaidīja aiz durvīm, kas drošības pēc bija slēgtas? Varbūt jūtamies līdzīgi sievām, kuras gāja raižu pilnas, necerot uz eņģeli baltās drēbēs, kurš novels akmeni, par kuru viņas tā raizējās. Kad viss piepildījās, tad tumsa un neziņa palika aiz muguras. No tā bija svarīgi atcerēties tikai vienu – par spīti akmenim, sargiem un zīmogiem viņas atrada sevī drosmi un apņēmību iet uz mērķi.

Eņģeļi spožās drānās neparādās katru dienu. Parasti Dievs vairāk darbojas caur cilvēkiem. Mēs katrs varam būt drusku eņģeļi cits citam, noveļot kādus akmeņus un atvieglojot raizes. Šajā laikā medicīnas darbinieki ir tādi eņģeļi. Analīžu ņemšanas punktos medicīnas māsiņas pat ir tērpušās viscaur baltā. Un ne tikai mediķiem mēs esam pateicīgi. Neskaitāmi cilvēki strādā citu labā – aptiekāri, sociālie darbinieki, garīdznieki, pārdevēji, šoferi, montieri, televīzijas un radio darbinieki, valsts amatpersonas un daudzi citi – lai dzīve turpinātos, līdz kamēr sērgas akmens būs novelts. Mēs jums esam ļoti, ļoti pateicīgi, paturam jūs lūgšanās un, meklējam katrs savu eņģeļa iespēju, lai ar to, ko darām vai nedarām, noveltu kādu akmeni dzīvībai no ceļa.

Lieldienu rītā abas sievietes par sevi atklāja kaut ko ļoti svarīgu. Viņas bija parasti cilvēki, taču bija staigājušas kopā ar Jēzu. Tumsa bija liela, šķēršļi nepārvarami un pretspēks varens, taču viņām pietika drosmes un spēka sasniegt mērķi. Un, kad viņas tā gāja, pat eņģeļi ieradās palīgā. Atklāsim to sevī arī mēs!

Svētkos parasti kaut ko novēl. Eksperti stāsta, ka pasaule tagad būs citāda un dzīve vairs nebūs kā iepriekš. Mēs nezinām kāda tā būs un tas var biedēt. Es mums novēlu šo laiku izdzīvot kā tādiem, kas staigā ar Kristu – saskaņā ar savu ticību un nepazaudējot savus ideālus. Lai jaunā dzīve ir ticības dzīve un jaunā pasaule lai ir ideālu iedvesmota. Lai arī kas nāktu – labāk lai tas atrod mūs nevis nobijušos un izklīdinātus, bet stāvam stalti un apņēmīgi kā tādus, kas zina – ar Kristu mēs būsim gana stipri un mums pietiks izturības, lai pastāvētu. Kristus izcieta visu, uzveica visu un augšāmcēlās pat no nāves un kapa. Viņš augšāmcēlās, lai savā uzvarā dalītos ar katru, kas viņam uzticas. Kopā ar uzvarētāju, paši uzvarēsim.

Svētītas un priecīgas Lieldienas sirsnībā vēlot –

Arhibīskaps Jānis Vanags