“Ausis, kas dzird”, 12.sept.2018. (K.Zikmanis)

“Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus, jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva.” (Jņ 8:47)

Evaņģelizācija ir daļa no mūsu kristīgās dzīves. Ir jāstāsta neticīgajai pasaulei par labo vēsti Kristū, ka mēs, nabaga grēcinieki, tiekam izglābti no grēka, nāves un elles caur ticību Kristum. Šī tiešām ir labā vēsts tiem, kas to dzird un patur labā un krietnā sirdī. Bet ir liela daļa, kas to nedzird, negrib dzirdēt vai pat uzstājas pret šo vēsti. Apskatīsim, kādā veidā mēs varam evaņģelizēt pasaulē, kas kļūst arvien naidīgāka pret Labo Vēsti.

Jebkādai ziņai ir jābūt segumam. Segums mūsu vēstij par Kristu, protams, ir Viņš pats. Viņš ir Tēva vienpiedzimušais Dēls, kas ir nācis meklēt un glābt pazudušos. Bet pasaule neredz šo stigro pamatu. Tas, ko pasaule redz, ir Jūs – kristīgo Baznīcu, Dieva tautu. Kāds ir teicis, ka mēs varbūt esam vienīgā Bībele, ko kāds savā dzīvē lasīs. Mūsu dzīvesveids, mūsu morālā stāja, mūsu izvēles, mūsu prioritātes. Jēzus teica: “Jūs esat zemes sāls un pasaules gaisma” (Mt 5:13-14). Mūsu dzīvesveids dod segumu Dieva vēstij.

Ir svarīgi, kā mēs dzīvojam, lai pasaule redz pozitīvu atšķirību starp dievbijīgu dzīvi un sekulāru dzīvi. Mums nav jāuzvedas kā dīvainīšiem, bet kad ir jāizšķiras darīt kaut ko, kas ir pretbiblisks vai biblisks, vienmēr izšķirties pareizi. Pie tā ir arī svarīgi darīt labas lietas, mīlēt vai rūpēties par savu tuvāko, kā Jēzus teica. Atrast kādu brīvprātīgu kalpošanu Baznīcā vai citur. Tādā veidā tas liek cilvēkiem ap mums vaicāt, kas ir tas, kas mūs motivē, kas ir mūsu morālais kompass? Kad viņi vaicā, tā ir zaļā gaisma evaņģelizācijai.

Šāda veida evaņģelizācija ir dabiska. Mēs atklāti dzīvojam kristīgo dzīvi, citi to ievēro, un kam tas interesē, vaicā. Un tāpēc, ka viņi vaicā, ir viegli stāstīt, jo viņiem ir jau radusies interese par Dieva lietām. Viņi grib dzirdēt.

Ir svarīgi, ka mēs esam gatavi runāt par savu ticību. Cilvēki nekļūst ticīgi no darbiem vien. Mūsu darbi un dzīvesveids var tikai pievest mūs pie cilvēku sirdīm. Mūsu vārdi par Jēzu ir atslēga, kas atvērs viņu sirdis un ļaus Dieva mīlestībai tajās ieplūst. Redzot, ka cilvēks nāk pie ticības, tas dod stiprinājumu mūsu ticībai un visai Dieva saimei.

Bet Jēzus arī brīdina, ka ne visi sadzirdēs, vai gribēs sadzirdēt Labo Vēsti. Jēzus vairākkārt teica: “Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird”. Tas liek mums saprast, ka Jēzus zināja, ka ir arī tādi, kuri nevēlas dzirdēt. Šīsdienas evaņģēlijā Viņš teica vēl skarbāk “Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus, jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva.” Skarbi vārdi – jūs neesat no Dieva. Bet tie tika teikti skarbiem ļaudīm. Cilvēki, ar kuriem Jēzus runāja, negribēja sadzirdēt Viņa vārdus. Tie gribēja pieķert Viņu kāda lietā. Viņi apsūdzēja Jēzu par dēmonu apsēsto, viņiem neinteresēja nekas, kas bija saistīts ar Jēzu. Pasaulē mēs arī sastapsimies ar šādiem cilvēkiem dažādās formās, dažādās pakāpēs. No tiem, kam vienkārši vienalga, līdz naidīgiem ticības apkarotājiem, kuri priecātos redzēt Dieva Baznīcas bojāeju. Ar šādiem cilvēkiem ir jābūt uzmanīgiem. Ir cilvēki, kuri nevēlas godīgu sarunu, bet vienīgi meklē kašķi. Kā Jēzus darīja augstā priestera un Pilāta priekšā? Viņš neatdarīja savu muti. Ir reizes, kad vienkārši nav vērts strīdēties. Gudrība diktē klusēt.

Un tad ir reizes, kad, līdzīgi kā mūsu evaņģēlija lasījumā, ir jārunā pretī, jo citādāk tiek zaimots Dievs un Viņa likumi. Šeit kristiešiem jāstāv vienoti. Jautājumi par abortiem, eitanāziju, geju un transseksuāļu propagandu, kā arī tiesības vadīt savas draudzes pēc Dieva likuma, ir svarīgi jautājumi, kur Baznīca nevar klusēt. Tādēļ ir labi, ka Latvijā visu kristīgu konfesiju vadītāji ir pauduši savu vienoto nostāju. Tā arī ir liecība neticīgai pasaulei – kad kristieši no dažādām konfesijām, par spīti mūsu atšķirībām, var vienoties par būtiskiem jautājumiem.

Jēzus, dodot pavēli “dariet par mācekļiem visas tautas”, to deva visai Baznīcai, un līdz ar to katram kristietim. Tā ir mūsu atbildība stāstīt par Jēzu, sākot ar mūsu dzīvesveidu un mīlestības darbiem tuvākajiem, līdz mūsu vārdiem un pamatotiem apgalvojumiem. Lai Dievs dod mums gudrību atšķirt godīgus klausītājus no tiem, kuri meklē tikai strīdu. Lai Dievs dod savai Baznīcai un katram tās loceklim mugurkaulu pastāvēt par Dieva vērtībām sabiedrībā. Āmen.