Bībeles stundas notiek otrdienās, pl. 19:00 līdz 18.jūnijam.

Mēs pašlaik studējām psalmus.