Bībeles stundas notiek otrdienās plkst. 19.00.

7. novembrī Bībeles stundu vadīs vieslektors Guntis Dišlers, tēma: Vidzemes latviešu ticības piedzīvojumi 19. gs. vidū starp luterismu, brāļu draudzēm un pareizticību.

Šajā gadā īpašu uzmanību veltām Baznīcas Reformācijas 500 gadu jubilejai, Reformācijas vēsturei un teoloģijai pasaulē un Latvijā.

Bībeles stundas vada mācītājs Juris Morics un evaņģēliste Agnese Kapče