Bībeles stundas sāksies

otrdien, 5.okt. pl. 19:00 baznīcā mazajā zālē.

Temats: Pāvila vēstule galatiešiem.