Bībeles stundas notiek otrdienās plkst. 19.00.

Bībeles stundas vada mācītājs Juris Morics un evaņģēliste Agnese Kapče

Šajā mācību gadā līdz Vasarsvētkiem pāarunāsim Baznīcas vēsturi, kristiešu konfesionālās atšķirības, Augsburgas ticības apliecību – māc. Juris Morics

1. Mozus grāmatu – ev. Agnese Kapče

Nodarbību tēmas:

31. janvārī: “Augsburgas Ticības Apliecība” XI artikuls “Par bik­ti” un XII artikuls “Par atgriešanos”. Māc. Juris Morics

17. janvārī: “Augsburgas Ticības Apliecība” IX artikuls “Par Kristību” un X artikuls “Par Tā Kunga mielastu”. Māc. Juris Morics

12. novembrī: “Īzaka upurēšana” 1. daļa (1.Moz. 22. nod.). Ev. Agnese Kapče

8. novembrī: “Raksti un tradīcija, Augsburgas TA pirmie divi artikuli – (I) Par Die­vu, (II) Par ie­dzim­to grē­ku”. Māc. Juris Morics,

1. novembrī: “Ābrahāma derība un zvērests ar ķēniņu Abimelehu”. (1. Moz. 21, 22- 34) Ev. Agnese Kapče

25. oktobrī: Vai bērna kristīšana ir leģitīma? Kur tam ir atrodams pamatojums? Rakstu un tradīciju mijiedarbība dažādās kristīgās konfesijās. Tradicionālās un netradicionālās kristiešu kopienas. Māc. Juris Morics.

18. oktobrī: Īzaka dzimšana un ar to saistītie notikumi. (1. Moz. 21. nod.) Ev. Agnese Kapče.

11. oktobrī: Bībele un ticība, dažādas interpretācijas Kristus Baznīcā. Māc Juris Morics.

4. oktobrī – atkārtojums: īss Baznīcas vēstures pārskats, konfesiju veidošanās un atšķirības. Māc Juris Morics.

7. jūnijā: Baznīcas reformācijas vēsture – Augsburgas ticības apliecība: Ievads un 1. artikuls. Māc. Juris Morics

24. maijā: Īss Baznīcas reformācijas vēstures pārskats. Māc. Juris Morics

10. maijā: Ievads dievkalpojuma noslēpumos III: luteriskā izpratne, tradīcijas, liturģija un nozīme kristieša dzīvē. Māc. Juris Morics

26. aprīlī: Ievads dievkalpojuma noslēpumos II: luteriskā izpratne, tradīcijas, liturģija un nozīme kristieša dzīvē. Māc. Juris Morics

19. aprīlī: Israēla dzimšana (1Moz. 16. nod.). Ev. Agnese Kapče.

12. aprīlī: Kā Dievs mierina Ābrahāmu kārdinājuma brīdī (1Moz. 15. nod.). Ev. Agnese Kapče.

5. aprīlī: Ābrahāma satikšanās ar Melhisadeku (1Moz. 14:17-24). Ev. Agnese Kapče.

29. martā: Ābrahāma uzvara pār četriem ķēniņiem un tikšanās ar Melhisadeku (1Moz. 14:1-16). Ev. Agnese Kapče.

22. martā: Kristus krusta nāve, tradīcijas izcelšanās un medicīniskie aspekti. Māc. Juris Morics

15. martā: Ievads dievkalpojuma noslēpumos: luteriskā izpratne, tradīcijas, liturģija un nozīme kristieša dzīvē. Māc. Juris Morics

8. martā: “Ābrahāma bagātība un viņa nošķiršanās no Lata.” (1. Moz. 13. nod.). Ev. Agnese Kapče.

1. martā: “Jaunās Derības kanons”, “Kāda ir mūsdienu cilvēku attieksme pret Bībelē rakstīto”. Māc. Juris Morics.