“Noplēstā Tempļa zīme”, 17.04.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Kor 9:19-27; Jņ 2:13-25 “Jēzus atbildēja: Noplēsiet šo Templi, un Es to trijās dienās atkal uzcelšu.” (Jņ 2:19) Kad cilvēks kandidē vēlēšanās uz kādu amatu, bieži, ja ne vienmēr, viņš apsola kaut ko darīt. Ja mani ievēlēs, es solos samazināt nodokļus, es solos uzlabot ekonomiku, es solos stiprināt mūsu drošību u.t.t. Vai esat pamanījuši, […]

“Patiesi!”, 14.04.2024. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 3:12–19; 1Jņ 3:1–7; Lk 24:36b–48 “Viņiem tā runājot, Jēzus nostājās viņu vidū.” (Lk 24:36) Apustulis Pāvils, rakstot draudzei Romā, drosmīgi saka, “Es nekaunos evaņģēlija: tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts: taisnais no ticības dzīvos” […]

“Kas ir piens?”, 10.04.2024. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Pēt 2:1–10; Jņ 15:1–11 “Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti.” (1Pēt 2:2) Svētdien pirms dievkalpojuma mēs ar Andi diskutējām, no kurienes cēlies nosaukums “Baltā svētdiena”. No studiju laikiem es kā pa miglu atcerējos, ka tas bija saistīts ar jaunkristītiem, kuri valkāja baltas drānas […]

“Finiša taisne”, Lieldienas 2024. g. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 25:6–9; 1Kor 15:1–11; Mk 16:1–8 “Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu.” (Mk 16:1) Kad es biju jauns un mācījos vidusskolā Ņujorkā, es skrēju krosu, jūs zināt, kur skrien garu distanci pa laukiem, caur mežiem un […]

“Sens mielasts, pārveidots jaunajā”, Zaļajā Ceturtdienā 2024. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 14:18-19; 1Kor 11:20-29; Jņ 13:1-15 “…jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts – Kristus.” (1Kor 5:7b) Citos gados un citās reizēs, kad esmu runājis par Svēto Vakarēdienu, esmu pieminējis Pashas mielastu. Parasti to daru sakot, “Pashas mielastā ir daudz, kas notiek, bet mums nav laika par to tagad runāt.” Šovakar mēģināšu […]

“Krusta pazemība”, Pūpolu svētdiena 2024. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 50:4–9a; Flp 2:5–11; Mk 11:1–11 “Tie atveda ēzelīti pie Jēzus, uzsedza tam savas drēbes, un Viņš sēdās tam virsū.” (Mk 11:7) Šodien ir Pūpolu svētdiena – Klusās nedēļas iesākums, un evaņģēlija lasījums ir ļoti pazīstams. Tik pazīstams, ka mēs domājam, ka mēs zinām šo tekstu ļoti labi. Mācekļi uzsēdina Jēzu uz ēzeļa, ļaudis […]

“Kāpēc Tu miris esi?”, 17.mart.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 31:31–34; Ebr 5:5–10; Jņ 12:20–33 “Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet, ja mirst, tas nes daudz augļu.” (Jņ 12:24) Ir dziesma mūsu dziesmu grāmatā ar vārdiem: “Kāpēc Tu miris esi, to dod mums, Jēzu, prast.” Man liekas, ja prasītu vidusmēra draudzes loceklim, kāpēc […]

“Bauslība ikdienā”, 3.marts.2024. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 20:1–17; 1Kor 1:18–25; Jņ 2:13–22 “Es esmu Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama!” (2Moz 20:2) Kad domājam par Bauslību, pirmais, kas nāk prātā droši vien ir kaut kas slikts. Kaut kas nepatīkams. Kaut kas ierobežojošs. Bet, kad Izraēla bērni tos saņēma Sinajas kalnā pirms teju 3000 gadiem, […]

“Ticība un darbi – Jāzeps”, 28.feb.2024. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 42:18–28; 1Kor 5:9–6:11; Mk 4:1–20 “Darait tā, tad jūs paliksit dzīvi, arī es bīstos Dieva.” (1Moz 42:18) Pagājušajā nedēļā es runāju par tēmu – ticība un darbi, un kā tie iet roku rokā. Atcerieties, es nerunāju par ticību uz pestīšanu vai glābjošo ticību, bet par ticību uz svētdarīšanu, vai ticību, kas ved uz […]

“Ciešanas nes svētību?”, 25.feb.2024. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 17:1–7, 15–16; Rm 4:13–25; Mk 8:31–38 “Un, piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, Viņš tiem sacīja: Kas Man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko Man!” (Mk 8:34) Šodienas lasījuma ievadā ir rakstīts, ka: “[Jēzus] sāka tos mācīt: Cilvēka Dēlam būs daudz jācieš” (Mk 8:31). Un pēc tam, kad […]