“Prieks sirdī”. 23.01.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Neh 8:1–3,5–6,8–10; 1Kor 12:12–31a; Lk 4:14–21 “Kunga Gars ir pār Mani, jo Viņš ir svaidījis Mani pasludināt prieka vēsti nabagiem.” (Lk 4:18a) Visi dzīvē kaut kad piedzīvo bēdas. Tas ir neizbēgami, kamēr mēs staigājām caur šo “nāves ieleju” (Ps 23:4), kā Dāvids to raksturo. Esmu dzirdējis vai lasījis, ka šajā Covid laikā depresijas gadījumu […]

“Nobriedums” (19.01.2022.)

Teksti: 1 Moz 9:18–29; Ebr 6:1–12; Jņ 3:22–36 “Tāpēc, atstājuši Kristus mācības sākumu, dosimies pretim pilnībai.” (Ebr 6:1a) Kad mūsu bērni bija zīdaiņi, es atceros, kā viņu diēta mainījās no piena uz biezenīšiem, un tad vēlāk uz cietu barību. Tas viss notiek pakāpeniski, kā jūs paši zināt no saviem vai draugu un radu bērniem. Zīdaiņiem […]

“Ticības zīmes”, 16.01.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 62:1–5; 1Kor 12:1–11; Jņ 2:1–11 “Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam.” (Jņ 2:11) Atšķirībā no sinoptiskajiem evaņģēlijiem, kā Matejs, Marks un Lūkas, kas apraksta Jēzus dzīves secīgu vēsturi, Jāņa evaņģēlijam ir cits izklāstījuma veids. Jāņa evaņģēlija mērķis ir parādīt Jēzus veidā, lai lasītājs iepazīstas […]

“Svētā paklausība”, 12.01.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 5Moz 18:15-20; 1Kor 8:1-13; Mk 1:21-28 “Pravieti, kāds es esmu, Tas Kungs, tavs Dievs, tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem, klausiet viņu.” (5moz 18:15) Es esmu dzirdējis, ka ticība un darbi ir kā divi airi – lai peldētu pāri ezeram taisnā līnijā laivā ir nepieciešami abi, citādāk jūs iesiet šķībi vai griezīsieties […]

“Kā ūdens spēj to darīt?”, 09.01.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 43:1–7; Apd 8:14–17; Lk 3:15–17, 21–22 “Es jūs gan kristīju ūdenī, bet nāks kāds spēcīgāks par mani, kam es neesmu cienīgs atraisīt sandaļu siksnas, Viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ugunī.” (Lk 3:16) Dzemdību namā jaunā māmiņa guļ uz dzemdību galda. Dzemdību ūdens sen ir nogājis, laiks starp kontrakcijām ir saīsinājies, un tās […]

“Ko tu nezini par Austrumu gudrajiem”, Zvaigznes dienā 2022 (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 60:1–6; Ef 3:1–12; Mt 2:1–12 “Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Hēroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzālemē ieradās gudri vīri.” (Mt 2:1) Es teikšu godīgi, teikt sprediķi par ļoti pazīstamu tekstu kādā lielo svētku reizē ir grūti. Ko jaunu varu teikt, piemēram, par Jēzus Bērniņu silītē vai par eņģeļu vēstījumu ganiem, vai kā […]

“Kas gan ir Vārds?”, 2.jan.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 4Moz 6:22–27; Gal 4:4–7; Lk 2:15–21 “Un lieciet Manu Vārdu šādi uz Israēla bērniem, un Es tos svētīšu.” (4Moz 6:22) Tad, kad bērni tiek adoptēti, viņi pieņem adoptētāju uzvārdu. Viņi vairs netiek saukti pēc dzimtā uzvārda, bet pēc jaunā, adoptētā uzvārda. Man ir pazīstami vairāki šādi cilvēki. Kamēr bērns ir aizbildniecības statusā, viņam ir […]

“Gaidāmā tiesa”, 29.12.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Dan 7:9-10, 13-14; Atkl 1:4b-8; Jņ 18:33-37 “No viņa izplūda uguns liesmas, un tūkstošu tūkstoši kalpoja viņam, un desmit tūkstoši reiz desmit tūkstoši stāvēja pakalpot gatavi viņa priekšā. Iesākās tiesa, tiesas locekļi nosēdās un atvēra grāmatas.” (Dan 7:10) Pēc pāris dienām laicīgā pasaule noslēgs Veco gadu, lai sagaidītu Jauno. Un cerams, ka tas būs […]

“Stefans”, 2.Ziemsvētki 2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Atkl 7:9–17; Apd 6:8-7:2a,51-60; Mt 23:34–39 “Tādēļ, redzi, es sūtu pie jums praviešus, gudros un rakstu mācītājus; vienus jūs slepkavosiet, citus sitīsiet krustā, vēl citus šaustīsiet savās sinagogās un, tos vajādami, dzīsiet no pilsētas uz pilsētu.” (Mt 23:34) Reti esmu ar kādu draudzi svinējis Otros Ziemsvētkus.  Dažās draudzēs ir tāda tradīcija, bet ne tur, […]

“Viņš ir miers”, Ziemsvētku svētvakars 2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 9:2–7; Tit 2:11–14; Lk 2:1–14 “Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.” (Jes 9:5) Nāk prātā amerikāņu Ziemsvētku dziesma, kurā minēti dažādi cilvēki grūtās situācijās, un kā, par spīti problēmām, viņi atrod sirdsmieru brīdī, “kad [viņu] acis ir vērstas uz To Bērnu”. Mūsu dziesmu grāmatā ir dziesma, […]