“Sv. Lūkass”, 18.okt.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 43:8–13; 2Tim 4:5–11; Lk 1:1–4; 24:44–45 “Kad jau daudzi ir sākuši apkopot stāstus par notikumiem, kas norisinājušies mūsu vidū, kā tos mums ir atstāstījuši to pirmie aculiecinieki un vārda kalpi, tad, visu no paša sākuma ļoti rūpīgi izpētījis, arī es atzinu par vajadzīgu tev, cienījamo Teofil, secīgi to izklāstīt,  lai tu pārliecinātos, ka […]

“Providence”, 14.okt.2020. (K.Zikmanis)

Tekti: Est 6:1–14; Apd 19:1–10; Lk 4:1–13 “Tonakt ķēniņam nenāca miegs, un viņš lika atnest Atmiņu grāmatu un Dienu grāmatu, un tās lasīja ķēniņam priekšā.” (Est 6:1) Mēs visi esam piedzīvojuši tādas dienas, kad “viss iet kā pa sviestu”, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek, ka viss notiek gludi un bez aizķeršanās. Mēs arī […]

“Jēra kāzas”, 11.okt.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 25:1–9; Flp 4:1–9; Mt 22:1–14 “Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas rīkoja savam dēlam kāzas.” (Mt 21:2) Kāzas ir priecīgs notikums. Divi jauni cilvēki Dieva un cilvēku priekšā apsolās cienīt un mīlēt viens otru līdz mūža galam. Romantiskās filmās pēc dažādiem līkločiem parasti beidzas ar mīlestības pilnu ainu, kur līgavainis un līgava tiek […]

“Ījaba atklāsme”, 07.okt.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Īj 42:1–17; Apd 16:16–24; Jņ 12:20–26 “Tikai dzirdējis biju par Tevi, nu manas acis Tevi ierauga – tāpēc noliedzu sevi un nožēloju pīšļos un pelnos.” (Īj 42:5-6) Dzīve ir sarežģīta. Dzīve nav viegla, un ne vienmēr dzīve ir saprotama. Lietas notiek dzīvē, ko mēs līdz galam nesaprotam, kas liek mums prasīt “kāpēc tā?”. Mēs […]

“Ticība un paklausība”, 04.okt.2020. Pļaujas svētkos (K.Zikmanis)

Teksti: 5Moz 8:7–18; 1Tim 6:6–11; Jņ 4:31–42 “Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas Mani ir sūtījis, un piepildīt Viņa darbu.” (Jņ 4:34) Kāds vīrs un sieva apsprieda iespēju aizceļot uz Svēto zemi. Vīrs sapņaini teica: “Vai nebūtu burvīgi stāvēt Sinaja kalna virsotnē un no visa spēka izkliegt visus 10 baušļus?” Sieva nosvērti atbildēja: “Jaukāk […]

“Augšāmcelšanās”, 30.sept.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 43:1-3a; Ef 4:8-10; Jņ 11:17-27 „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu!”[1] Kad Jēzus saka: “Es esmu augšāmcelšanās” Viņš saka vairāk par sevi nekā tikai, ka trešajā dienā Viņš no nāves atdzīvojās.  Augšāmcelšanās nav vienīgi tas, kas notika ar Kristu, vai tas, ko Kristus dara […]

“Tēva diena”, 13.sept.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Īj 4:1–6; Atkl 4:1–11; Mk 6:1–6 “Vai Viņš nav namdaris, Marijas dēls un Jēkaba un Jāzepa, un Jūdas, un Sīmaņa brālis, un vai Viņa māsas nav šeit pie mums?” Un tie ņēma apgrēcību pie Viņa.” (Mk 6:3) Šodien baznīcas un valsts kalendārā ir Tēva diena. Šī diena nav tik populāra kā, teiksim, Mātes diena, […]

“Jēzus ir centrs”, 09.sept.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Īj 2:1–13; Apd 9:1–9; Jņ 6:22–40 “Jēzus tiem atbildēja: “Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz To, ko Viņš ir sūtījis.”” (Jņ 6:29) Šodienas evaņģēlija teksts ir no garāka stāstījuma, kas iesākas iepriekšējā nodaļā. Jēzus māca ļaudis pie Galilejas jūras un saka mācekļiem, lai tie viņus paēdina. Jūs zināt šo stāstu. Mācekļi sūdzējās, […]

“Piedošana”, 06.sept.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Ech 33:7–9: Rm 13:8–14; Mt 18:15–20 “Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņa vainu, kad esat divatā; ja viņš tevi klausa, tu savu brāli esi atguvis.” (Mt 18:15) Dusmas un nepiedošana ir kaitīgākas, nekā ievainojums, kas tās izraisa. Tiek stāstīts par gadījumu, kad Leonardo da Vinči strādāja pie sava meistardarba […]

“Garīgās slāpes”, 2.sept.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 6:1–15; Jņ 4:1–26 “Jēzus atbildēja viņai: “Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai.”” (Jņ 4:13-14) Vai esat bijuši izslāpuši? Es nedomāju tā, ka […]