“Mūžīga mūžība”, 26.nov.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Atkl 7:9–17; 1Jņ 3:1–3; Mt 5:1–12 “Priecājieties un gavilējiet – jūsu alga ir liela debesīs.” (Mt 5:12) Šie Jēzus vārdi no Kalna sprediķa ir varbūt vispazīstamākie un visiemīļotākie visā Bībelē. Kā nu kurā tulkojumā tie skan: Laimīgi jūs esat, vai svētīgi jūs esat, vai svētlaimīgi jūs esat! Kurš gan negrib dzirdēt, ka Jēzus mums […]

“Pravietis savā zemē”, 22.nov.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Neh 13:4:22; Atkl 12:1–12; Mt 13:53–58 “Pravietis nekur nav mazāk cienīts kā savā tēvu zemē un savās mājās.” (Mt 13:57) Kad bija pēdējā reize, kad Jēzus tevi pārsteidza? Es domāju tā: tu lasi kādu notikumu ar Jēzu vai kādu frāzi, ko ir teicis Jēzus un domājis pie sevis – ‘Wow! Es to agrāk nebiju […]

“Divas valstības”, 19.nov.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 23:5; Ef 6:10–19; Mk 14:61-62 “Bet Viņš cieta klusu un neatbildēja nekā. Un atkal augstais priesteris Viņam jautāja un sacīja: “Vai Tu esi Kristus, Augsti teicamā Dēls?” Bet Jēzus sacīja: “Tas Es esmu. Un jūs redzēsit Cilvēka Dēlu sēžam pie Visuspēcīgā labās rokas un nākam ar debess padebešiem.”” (Mk 14:61-62) Luteriskajā Baznīcā mums […]

“… bet saki vienu vārdu”, 15.nov.2023. (K.Zikmanis)

“Kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā.” (Mt 8:8) Šajā rakstu vietā ir interesanti vērot, kā šie divi cilvēki, kaut kardināli atšķirīgi no vienas puses – viens ir invalīds, sabiedrības atstumts, neievērots spitālīgs vīrs, kam nav nekādas varas, bet otrs ir vesels, ievērojams, bet arī ienīsts romiešu virsnieks, kam liela vara – […]

“Vārpas un žēlastība”, 12.11.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Hos 5:15-6:6; Rm 4:13-25; Mt 12:1–14 “Bet, kad jūs būtu sapratuši, ko tas nozīmē: Man patīk žēlastība un ne upuris, – tad jūs nebūtu šos nevainīgos nosodījuši.” (Mt 12:7) Kad es dienēju flotē un biju sagatavošanās nometnē, instruktoriem bija interesants veids, kā dažu nedēļu laikā izveidot no 100 jauniem puišiem, kuri ir nākuši no […]

“Liekulības līku ločos”, 5.nov.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Mih 3:5–12; 1Tes 2:9–13; Mt 23:1–12 “Tie visu dara, lai izrādītos cilvēkiem, – tie darina aizvien platākus savus filaktērijus un lielākus pušķus pie saviem tērpiem.” ( Mt 23:5) Ir teikts, ka mācītāju tērps – vai tas būtu melnais talārs ar befhenu vai baltā alba ar stolu un kāzulu ir domāts, lai pārsegtu mācītāja personību, […]

“Svētdarīšanas ceļš”, 29.okt.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 3Moz 19:1–2,15–18; 1Tes 2:1–8; Mt 22:34–46 “Topiet svēti, tāpēc ka Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts!” (3Moz 19:2) Svētdarīšana ir katra kristieša dzīves neatņemama sastāvdaļa. Svētdarīšana nav tas pats, kas pestīšana. Mēs tiekam glābti Kristus krusta nopelnā, kad Dievs caur saviem žēlastības līdzekļiem mūs atpestī, kā Pāvils raksta, “Jo no žēlastības jūs esat […]

“Ticības spēks”, 25.okt.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Ķēn 22:1–13; 1Kor 11:2,17–22; Mt 9:1–8 “Un redzi, pie Viņa atnesa triekas ķertu cilvēku, tas gulēja gultā. Kad Jēzus viņu ticību redzēja, Viņš sacīja uz triekas ķerto: Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti.” (Mt 9:2) 1952. gadā New York Times bestselleru sarakstā parādījās grāmata, kas izmainīja to, kā mēs domājam par domām. […]

“Bērnišķīga ticība”, 22.okt.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 51:9-16; Ef 5:15-21; Jņ 4:46-53 “Jēzus viņam saka: “Ej, tavs dēls ir dzīvs.” Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja.” (Jņ 4:50) Divas meitenes spēlējās, skaitot centus, ko viņas bija sakrājušas. Pirmā, uzmanīgi liekot centus kaudzītē teica: “Viens, divi, trīs, četri, pieci… man ir pieci centi.” Otrā teica: “Viens, divi, […]

Žēlastības vērtība, 15.0kt.2023. (D.Sargūns)

“Ej, tavs dēls ir dzīvs.” Jēzus teica. Ķēniņa galma vīrs ticēja Jēzus vārdiem. Ķēniņa galma vīrs redzēja zīmes un brīnumus ticēja Jēzum, un piedzīvoja, kā dēls tiek dziedināts tieši tajā pašā brīdī. Evaņģēlijā rakstīts: “Tad tēvs saprata, ka tas bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam teicis: “Tavs dēs ir dzīvs!” Un viņš kļuva ticīgs […]