“Saduķejs mūsos”, 30.06.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Sam 2:12–26; Apd 2:1–21; Lk 20:27–40 “Tad pienāca kādi saduķeji – tie noliedz augšāmcelšanos – un viņam jautāja:” (Lk 20:27) Reiz kādā no draudzēm, kur es kalpoju, bija sieviete, kas, pēc iesvētes mācības atteicās iesvētīties. Viņa bija aktīva dalībniece mācībās (faktiski izgāja mācības atkārtoti), bija aktīva dievkalpojumu apmeklētāja un pat aktīva dažādās aktivitātēs draudzē. […]

“Met šaubas pie malas”, 27.06.2021 (K.Zikmanis)

Teksti: Rdz 3:22–33; 2Kor 8:7–15; Mk 5:21–43 “Nebīsties, tikai tici!” (Mk 5:26b) Kādā cirkā liels zilonis bija piesiets pie maza, 45 centimetrus gara mietiņa. Vai viņš nevarētu viegli to izraut no zemes un kļūt brīvs? Protams, ka varētu! Bet, kad viņš vēl bija mazulis, viņš to bija mēģinājis bez sekmēm. Zilonēns bija nonācis pie secinājuma, […]

“Līgo, līgodams”, 23.06.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 49:1-7; Apd 17:24-28a; Lk 1:57-68, 80  “No viena cilvēka Viņš radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu un kaut taustoties censtos Viņu atrast.”[1] Jāņi varētu būt vislatviskākie no visiem svētkiem. Kurš latvietis gan nesvinētu Jāņus? Pat arī […]

“Kā sekot Dievam” (20.jūn.2021.) Teksti: Īj 38:1–11; 2Kor 6:1–13; Mk 4:35–41 “Kur tu biji, kad Es liku pamatus zemei – pastāsti, ja to zini!” (Īj 38:4) Ījaba grāmata varētu būt viena no manām mīļākajām grāmatām no Vecās derības, jo tā cīnās ar grūtiem jautājumiem par Dieva gribu, ciešanām, laimi un veiksmi. Daudzi, kas to lasa, […]

“Līdzcietīgais Tēvs 2.daļa”, 16.06.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 5Moz 4:25–31; 2Kor 1:23–2:17; Lk 15:1–2,11–32 “Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā.” (Lk 15:28) Pagājušajā nedēļā mēs sākām apskatīt trīsdaļīgo līdzību, ko Jēzus sacīja muitniekiem un grēciniekiem, kuri jutās pazuduši, kā arī farizejiem, kuri jutās paštaisni. Tā bija līdzība par Pazudušo avi, Pazudušo grasi un Pazudušo […]

“Apbrīnojama žēlastība”, 13.06.2021 (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 12:1–6; 1Pēt 5:5b–11; Lk 15:1–10 “Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai Viņu dzirdētu.” (Lk 15:1) Trešdien es iesāku sprediķu ciklu (ja to var tā nosaukt), par līdzību, ko Jēzus teica, kad farizeji apsūdzēja Viņu, kamēr Viņš ēda kopā ar grēciniekiem. Farizejiem bija svarīgi atšķirt sevi no pārējās sabiedrības, jo viņi uzskatīja […]

“Līdzcietīgais Tēvs 1.daļa”, 09.06.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 5Moz 4:25–31; 2Kor 1:23–2:17; Lk 15:1–2,11–32 “Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem.” (Jņ 15:2) Stāsts par Pazudušo dēlu ir tik slavens, ka tas ir pazīstams pat ārpus baznīcas sienām. Rainis ir rakstījis slaveno dzejoli ar šo nosaukumu un Rietumu kultūrā ideja par puiku, kas […]

Neplānotā aicināšana, 06.06.2021. (D.Sargūns)

Lk. ev. 14:16-24; Vai mums var būt neērts, nepatīkams un neplānots kāds Dieva aicinājums? Šodienas Jēzus līdzībā aicinātie nenāk, bet viņu aizbildinājumi šķiet saprātīgi. Vienam ir darbi uz lauka, otram jāapskata jaunais lopu pirkums saimniecībā, trešajam ir svarīgs brīdis dzīvē – kāzas. Baznīctēvs Jānis Zeltamute komentēja šo līdzību ļoti precīzi: “Šķiet visu aicināto attaisnojumi ir […]

“Īsta, dzīva, taustāma ticība” 02.06.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Gal 4:4-6; Jņ 1:1-3,14,18 “Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu.” (Jņ 1:18) Jāņa evaņģēlijs ir ticis salīdzināts ar baseinu, kurā var plunčāties bērns, un tajā pašā laikā var peldēt zilonis. Doma šāda: šis evaņģēlijs ir pietiekami vienkāršs, ka pat skolēns var to […]

“Kam dots Svētais Gars?”, 26.05.2021 (K.Zikmanis)

Teksti: Jl 3:1-5a; Apd 2:1-21; Jņ 9:1-12 “Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu.” (Jl 3:1) Ir dziesma angļu valodā, kas man ir ļoti mīļa ar šādiem vārdiem: Atver mūsu acis / Mēs gribam redzēt Jēzu / Pastiepiet rokas un pieskarieties Viņam / Un sakiet, ka mēs mīlam Viņu. Kaut kas zūd tulkojumā, bet […]