“Pastāvēt”, 13.okt.2019. (K.Zikmanis)

“Viņa dēļ es ciešu pārestības, pat važās tiku iekalts kā ļaundaris, – bet Dieva vārdu nevar saistīt važās.” (2Tim 2:9) Pasaule ap mums kļūst arvien naidīgāka pret evaņģēliju. Kāds varētu iebilst – bet mācītāj, neredzu, ka Latvijā kāds slēgtu baznīcas ciet ar varu, ar varu neapcietina garīdzniekus un ticīgos, ar varu evaņģēlijs netiek apklusināts; un tas […]

“Pateicība arī grūtībās”, 6.okt.2019. (K.Zikmanis)

“Jo Kungs, tavs Dievs, ved tevi uz labu zemi.” (5Moz 8:7) Reiz bija mazs zēns. Pie vakariņu galda tēvs viņam lūdza, lai viņš saka galda lūgšanu. Kamēr ģimene gaidīja, viņš skatījās ar aizdomām uz visu, ko mamma bija likusi uz galda: tur bija dārzeņi un visādas lietas, ko bērni parasti neēd. Pēc šīs izpētes viņš […]

“Gribas verdzība”, 2.okt.2019. (K.Zikmanis)

“Svētkos viņš mēdza viņiem atlaist vienu cietumnieku – to, kuru tie prasīja.” (Mk 15:6) Es vēlos apskatīt šo rakstu vietu, par Barabas atlaišanu no diviem skatupunktiem, no pūļa skatupunkta un no Barabas. Šī aina ir daudzreiz gleznota – vienā pusē miermīlīgais Jēzus, otrā pusē agresīvais slepkava Baraba. Pilāts stāv centrā un vaicā pūlim, kuru, lai […]

“Bauslība un evaņģēlijs”, 29.sep.2019. (K.Zikmanis)

“Vai drīkst sabatā dziedināt vai ne?” (Lk 14:3) Mēs visi esam dzirdējuši teicienu, ka “burts nokauj, bet Gars dara dzīvu” (2Kor 3:66). Parasti tas tiek citēts tādā kontekstā, kad cilvēki pārāk burtiski interpretē kādu likumu, nevis seko šī likuma “garam” vai nodomam. Un tas ir viens veids, kā mēs varam saprast šo Pāvila teikto. Bet ļaujiet […]

“Ticība zem spiediena”, 26.09.2019. (D.Sargūns)

“Un pēc divām dienām bija Pashā un Neraudzētās maizes svētki. Un augstie priesteri un rakstu mācītāji meklēja, kā tie Jēzu ar viltu varētu saņemt un nokaut, jo tie sacīja: “Tik ne svētkos, lai neceļas starp ļaudīm dumpis.” Un, kad Viņš bija Betānijā, spitālīgā Sīmaņa namā, un sēdēja pie galda, tad kāda sieva nāca; tai bija […]

“Pārbaudījumi”, 22.sep.2019. (K.Zikmanis)

“Redzi, svētīts cilvēks, ko pārmāca Dievs!” (Ij 5:17) Šodien runāsim par smagu tēmu, par ticības pārbaudījumiem. Jebkurš cilvēks, kurš ir bijis kristietis ilgāku laiku, zina, ko nozīmē ticības pārbaudījumi. Ja esat jauns kristietis, kas nav ko tādu piedzīvojis, ziniet, ka tie nāks. Es nesaku to, lai iebiedētu, bet lai sagatavotu jūs. Jēzus arī teica Sīmanim […]

“Miesas augšāmcelšanās”, 18.sep.2019. (K.Zikmanis)

“par mirušajiem, ka tie taps uzmodināti” (Mk 12:26) Ticības apliecībā mēs katru svētdienu apgalvojam, ka ticam “uz Svēto Garu, vienu, svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību.” Starp visām lietām, uz ko mēs ticam, ir divi vārdi, par ko ikdienā nedomājam, kam nepievēršam lielu uzmanību. Es runāju par miesas augšāmcelšanos. […]

“Nezūdieties!”, 15.sep.2019. (K.Zikmanis)

“Tādēļ Es jums saku: nezūdieties!” (Mt 6:25) Rakstnieks Viktors Igo ir teicis: “Esiet drošsirdīgi lielajās dzīves bēdās un pacietīgi mazajās. Un, kad esat pabeiguši savu ikdienas uzdevumu, ejiet gulēt mierīgi. Dievs ir pamodies!” Ir viegli raizēties par lietām, pār kurām mums nav kontroles dzīvē. Kā tas būs?, Cik tas maksās?, Vai es paspēšu? ir jautājumi, […]

“Kas man jādara?”, 11.sep.2019. (K.Zikmanis)

“To visu es esmu pildījis kopš savas jaunības.” (Mk 10:20) Šajā tekstā, kad lasām to pavirši, šķiet, ka Jēzus runā par to, ka, lai kļūtu pestīts, nedrīkst būt bagāts. “Cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā!” (Mk 10:23). Jēzus saka. Viņš nesaka – neiespējami, bet grūti. Tad Viņš saka: “Bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā!” (Mk 10:24). Tagad Viņš […]

“Kas ir mans tuvākais?”, 1.sep.2019. (K.Zikmanis)

“Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās.” (Lk 10:33) Kad lasām Bībeles tekstus, der tos apskatīt trijos veidos, lai izprastu to nozīmi pilnīgāk. Vispirms apskatīt vēsturiskajā kontekstā, tad apskatīt Rakstu vietu burtiskajā nozīmē, un visbeidzot apskatīt to alegoriskajā nozīmē. Rakstu mācītāji bija skrīveri vai Rakstu pārrakstītāji, kuri ar […]