“Valentīndiena”, 13.feb.2019. (K.Zikmanis)

Par Valentīndienu. Sv. Valentīns bija 3. gs. Romas priesteris, kas salaulāja jaunus pārus Kristus vārdā. Viņš arī liecināja par Kristu imperatoram. Par to viņš tika ieslodzīts, bet cietumā viņš Dieva spēkā dziedināja cietumnieka pārrauga aklo meitu. Šī brīnuma dēļ viņš tika pieskaitīts pie svētajiem. Viduslaikos Sv. Valentīns tika pieminēts kā šķīstās mīlestības aizbildnis dēļ tā, […]

“Ticībai ir jāuzaug”, 10.feb.2019. (K.Zikmanis)

“Vēl citu līdzību Jēzus tiem stāstīja: “Debesu valstība ir līdzīga…” (Mt 13:31) Jēzus bija ideāls pedagogs. Viņš varēja mācīt ļaudis ar sarežģītiem terminiem saliktos paplašinātos teikumos, bet Viņš to nedarīja. Viņš runāja par lietām, ko saprotam, lai izskaidrotu lietas, ko nemaz nesaprotam. Viņš runāja par zemes lietām, lai darītu saprotamas debesu lietas. Viņš runāja par […]

“Ticības apliecība”, 06.feb.2019. (K.Zikmanis)

“Un Viņš tiem jautāja: “Bet ko jūs sakāt – kas Es esmu?” Pēteris Viņam atbildēja: “Tu esi Kristus.”” (Mk 8:29) Ko jūs sakāt par Jēzu? Ko jūs domājat par Viņu? Kas ir Jēzus jūsu dzīvē? Reiz Jēzus pats mācekļiem uzdeva šo jautājumu. Vai nav vērts par to domāt šodien arī pie sevis? Ko jūs teiktu, […]

“Baznīcas kuģis”, 03.feb.2019. (K.Zikmanis)

“Jēzus iekāpa laivā, un Viņa mācekļi tam sekoja.” (Mt 8:23) Mūsu lasījumos šodien ir kuģu tēma. Pirmajā lasījumā dzirdējām slaveno stāstu par Noas šķirstu un tikko par Jēzu ar mācekļiem laivā Galilejas jūrā. Abos stāstos bija cilvēki kuģos, kas piedzīvoja lielu vētru, kam sekoja miers un klusums. Šos stāstus var saprast arī kā metaforas par […]

“Hēroda izvēle”, 30.jan.2019. (D.Sargūns)

“Un tie izgājuši sludināja, lai atgriežas no grēkiem, un izdzina daudz ļaunu garu un svaidīja daudz vājus ar eļļu un darīja viņus veselus. Un ķēniņš Hērods to dzirdēja, jo Viņa Vārds bija tapis zināms, un sacīja, ka Jānis Kristītājs esot uzmodināts no miroņiem un tādēļ Viņā tādi brīnuma spēki darbojoties. Bet citi sacīja: “Viņš ir […]

“Kungs, es neesmu tā cienīgs”, 27.jan.2019. (K.Zikmanis)

“Kungs, es neesmu tā cienīgs.” (Mt 8:8) Ja cilvēks ieņem amatu nepelnīti, mēdz teikt, ka viņš ir tā necienīgs. Ja kāds izpauž cieņas vai godbijības trūkumu pret kādu, vai pret kaut ko, mēdz teikt, ka viņš ir necienīgs, vai tādu, kurā izpaužas kādu nopelnu, spēju u.tml. noniecināšana, var dēvēt par necienīgu. Ir viegli atrast kādu […]

“Sējējs”, 23.jan.2019. (K.Zikmanis)

“Sējējs izgāja sēt savu sēklu.” (Lk 8:5a) Rūjienā ir tēlnieka Kārļa Zemdegas piemineklis ar nosaukumu “Sējējs” – jauneklis ar sētuvi, kas veltīts Latvijas brīvvalsts zemkopības ministram rūjienietim Arturam Alberingam. Vietējiem rūjieniešiem šis piemineklis ir ļoti īpašs.  Latviešu kultūrā vispār sējējs ir labais tēls. Sējējs nes dzīvību, jo sēkla ko viņš sēj, pārtop par ražu, kas […]

“Vīns no ūdens vai neparastais parastajā”, 20.jan.2019. (K.Zikmanis)

“Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka Viņam: «Viņiem nav vīna.» Jēzus saka tai: «Kas Man ar tevi, sieva?»” (Jņ 2:1-5) Jēzus vaicāja Marijai—Kas man ar tevi sieva? Man liekas, ka mūsdienas cilvēki jautā, kas man ar Tevi, Jēzu? Kāpēc man ir jāaicina Tevi manā dzīvē? Priekš kam man Tevi vajag? Lai Tu par mani […]

“Prioritātes”, 16.jan.2019. (O.Svilāns)

“Un tūlīt, no sinagogas izgājuši, viņi kopā ar Jēkabu un Jāni nāca Sīmaņa un Andreja namā. Bet Sīmaņa sievasmāte gulēja drudzī, un tie viņam tūlīt par to pateica. Piegājis viņš satvēra tās roku un to uzcēla, un drudzis tūlīt viņu atstāja, un viņa tiem kalpoja. Bet, kad vakars pienāca un saule bija norietējusi, pie viņa […]

“Kristus dāvanas”, 6.jan.2019. (K.Zikmanis)

Kad piedzimst bērns, tas ir liels notikums kā ģimenei, tā radiem, draugiem un paziņām. Tuvinieki mēdz nest dāvanas jaunpiedzimušajam. Lietas, kas vajadzīgas un nepieciešamas – zeķītes, sedziņas, džemperīšus u.t.t. Varbūt kāds atnes puķes mammai vai kādu konjaka pudeli tēvam. Mēs varam iedomāties, ko parasti dāvina, kad bērns ir piedzimis. Bet dāvanas, ko atnesa trīs gudrie, […]