“Ko nozīmē ‘ir’?” 22.03.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 18:1–11; Rm 8:1–11; Jņ 6:27–40 “Kas bauda Manu miesu un dzer Manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā dienā.” (Jņ 6:54) Pirms daudziem gadiem mēs ar ģimeni bijām aizbraukuši uz Tezē kopienu Francijā, kur katru nedēļu notiek tikšanās ar cilvēkiem (lielāko tiesu – jauniešiem) no visas pasaules, no dažādām […]

“Quo vadis pasaule?”, 15.03.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 8:4–7, 18–9:6; Rm 5:1–11; Jņ 8:12–20 “Tad Jēzus viņiem atbildēja: Lai gan Es liecinu pats par Sevi, tomēr Mana liecība ir patiesa, jo Es zinu, no kurienes Es esmu nācis un kurp eimu. Bet jūs nezināt, no kurienes Es nāku un kurp eimu.” (Jņ 8:14) Dārgie brāļi un māsas Kristū, Šodienas evaņģēlija lasījums […]

“Studiju disciplīna”, 12.03.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 17:1–7; Rm 5:1–11; Jņ 4:5–42 “Jēzus atbildēja un viņai sacīja: Ja tu zinātu Dieva dāvanu un kas ir tas, kas tev saka: dod Man dzert, – tad tu būtu lūgusi Viņu un Viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni.” (Jņ 4:10) Kad cilvēki nāk pie ticības pieaugušo vecumā, daudz kas kristietībā šķiet svešs, jo […]

“Garīgā veselība”, 08.03.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 3:6–18; Rm 1:28–2:11; Jņ 5:1–18 “Vai tu gribi kļūt vesels?” (Jņ 5:6) Mūsu garīgajai veselībai mums tiek piedāvāti dažādi līdzekļi, par ko esmu runājis citos sprediķos. Lūgšana, Bībeles lasīšana, sakramenti ir daži no tiem. Tad ir garīgās disciplīnas, par kurām esmu runājis, tādas kā gavēnis, ziedošana, grēku nožēla, paklausība u.c. Gavēnī mēs esam […]

“Slāpes”, 08.feb.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 17:1-17; Rom 5:1-11; Jņ 4:5-42 “Jēzus atbildēja viņai: Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai.” (Jņ 4:13-14) Vai esat bijuši izslāpuši? Es nedomāju […]

“Paklausība Dievam un viens otram”, 05.mar.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 12:1–4a; Rm 4:1–5, 13–17; Jņ 3:1–17 “Un Tas Kungs sacīja uz Ābrāmu: Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu.” (1Moz 12:1) Kad pirms 20 gadiem mani ordinēja, es devu solījumu Dieva un Baznīcas priekšā sludināt Dieva vārdu nesagrozītu, pārvaldīt sakramentus pēc Kristus […]

“Luterisks gavēnis” (K.Zikmanis)

“Tas nebija Kristus nodoms noraidīt vai nicināt gavēni… tas bija Viņa nodoms atjaunot pienācīgu gavēni.” Mārtiņš Luters[1] Attieksme pret gavēni ir dažāda. Daži strikti to ievēro, citi to ignorē, kamēr daži uzskata to par evaņģēlija brīvības pārkāpumu. Kaut gavēnis nav pavelēts Jaunajā Derībā, Jēzus skaidri teica “kad jūs gavējat…”[2]. Jēzus neteica, “ja gadījumā jūs gavējat”. […]

“Gavēnis – Jauns sākums”, 22.feb.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jl 2:1-2,12-17; 2Kor 5:20-6:2; Mt 6:1-6,16-21 “Kristus dēļ mēs lūdzam – saņemiet šo izlīgumu ar Dievu!” (2Kor 5:20b) Mūsu Dievs ir tāds, kas dara vecas lietas jaunas, dod spēku nogurušajiem, atjauno novārgušos, kas dod jaunu sākumu tiem, kas paļaujas uz Viņu. Vairāki Bībeles panti šo patiesību apstiprina: “Es zinu savus nodomus, ko Es jums […]

“Kristus apspriede”, 19.feb.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 24:12–18; 2Pēt 1:16–25; Mt 17:1–9 “Un, redzi, tiem parādījās Elija un Mozus – tie sarunājās ar Jēzu.” (Mt 17:3) Es esmu dzirdējis vairākus sprediķus par Jēzus Apskaidrošanu, un esmu drošs, ka jūs arī. Jēzus Apskaidrošana ir unikāls brīdis Viņa kalpošanā, kam nav līdzīgs neviens cits. Pat Viņa brīnumi, kuri ir vienreizēji paši par […]

“Nepiedošana žņaudz”, 12.feb.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 5Moz 30:15–20; 1Kor 3:1–9; Mt 5:21–37 “un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi” (Mt 5:23) Mazais Jānītis kopā ar mammu lūdz Dievu pirms gulētiešanas mums pazīstamu dziesmu – “Nu es gribu gulēt iet, Tēvs slēdz manas acis ciet…” Viņš tiek līdz vietai, “Ja es šodien grēkojis…” un apstājas. Tad viņš […]