Kristus sagaidīšana, 1.Advents (D.Sargūns)

Teksti: Zah 9:9–10; Rm 13:11–14; Lk 21:25–33 Kristus māca par gaidāmajām lietām, par pēdējiem laikiem, kad Viņš otrreiz nāks uz Zemes, šīs dienas evaņģēlija vārdi tiek noslēgti ar atmiņā paliekošu frāzi: “Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs.” Tas vēl vairāk uzsver, ka Jēzus vārdi nav alegorija vai vēlme aprakstīt kādu iekšēju garīgu procesu […]

“Kur ir Dievs?” (24.11.2021.)

Teksti: 2Moz 2:1-10; 1Pēt 4:12-19; Mt 2:19-23 “Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts.” (1 Pet 4:12) “Kāpēc šis notiek ar mani?” cilvēki vaicā, kad grūtības, bēdas vai ciešanas nāk. Nevienam nepatīk grūtības vai ciešanas. Mūsdienu pasaule māca, ka grūtības ir jāpārvar, no […]

“Nāve nāk negaidot”, 21.11.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 25:6–9; Atkl 21:1–6a; Jņ 11:32–44 “Daži no viņiem teica: Vai Viņš, kurš aklajam atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, lai arī šis nenomirtu?” (Jņ 11:37) Filmā “Polianna” mācītājs, uzkāpjot kancelē, bargi uzlūko draudzi un tad skaļā balsī sāk aurot: “Nāve nāk negaidot!” Ja gadījumā kāds to nebija dzirdējis, viņš atkārto, “Nāve nāk negaidot!” Kārtīgi […]

“Mūžīgās vērtības”, Valsts svētkos 2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 26:1b–4; Ef 6:10–19; Mt 20:25–28 “Mums ir stipra pilsēta; aizsardzībai tai ir Dieva izveidots tās mūris un ārējais valnis.” (Jes 26:1) Tāpēc, ka man ir gan Latvijas, gan Amerikas pilsonība, maniem bērniem arī tās ir. Pēc būtības viņi var lietot jebkuru pilsonību, kā viņi vēlas. Viņi ir pilsoņi abās valstīs. Ir cilvēki, kristieši, […]

“Dieva nams”, 14.11.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Dan 12:1–3; Ebr 10:11–25; Mk 13:1–8 “Mācītāj, lūk, kādi akmeņi un kādas ēkas.” (Mk 13:1) Kad ceļojam pa Latviju vai ārzemēm, mums ir paradums apmeklēt baznīcas vai klosterus. Daudz skaistas pērles var atrast pat nomaļās vietās. Mēs to darām daļēji tādēļ, lai apskatītu, kā vietējie cilvēki caur gadsimtiem ir izgreznojuši savus dievnamus Dievam par […]

“Neredz, nedzird”, 10.11.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Atkl 5:1–10; Mt 13:10–17 “Tāpēc Es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot.” (Mt 13:13) Es domāju, ka nevienam nav sveša situācija, ka, stāstot par Jēzu ar tiem pašiem vai līdzīgiem vārdiem, viens sadzird un kļūst ticīgs, bet otrs nesadzird un paliek neticīgs. Cik nav redzēti video Youtubā, […]

“Stāsts par divām atraitnēm”, 07.11.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Ķēn 17:8–16; Ebr 9:24–28; Mk 12:38–44 “Un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divi artavas.” (Mk 12:42) Stāsts par divām atraitnēm. Šodienas sprediķa tēma tiek ņemta no Čārlza Dikensa klasikas “Stāsts par divām pilsētām”, kur Dikenss stāsta par vienas pilsētas divām daļām – bagāto un nabago.  Šodien vēlos izcelt nevis atšķirīgo, bet kopīgo starp […]

“Svētums Kristū”, 03.11.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Atkl 7:2-4, 9-14; Mt 5:1-12 “Svētīgi jūs esat” (Mt 5:11a) Pirms divām dienām Baznīca svinēja Visu svēto dienu, kad atceramies visus uzticīgos kristiešus, kas tagad ir Dieva priekšā mūžībā. Neviens īsti nezina, kad šo dienu sāka svinēt, bet 609.g. pāvests Bonifācijs IV pavēlēja, lai kristiešu martīru mirstīgās atliekas tiktu pārapbedītas Romas elku templī Panteonā […]

“Ko gan Jēzus darītu?”, 31.10.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Atkl 14:6–7; Rm 1:13–17; Jņ 2:13–22 “Un, iztaisījis pātagu no auklām, Viņš visus izdzina no Tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus.” (Jņ 2:15) Kad Amerikā biju pārdevējs kristīgajā grāmatnīcā, bija slavens teiciens, kas burtiski parādījās uz visādām dāvanām, kaklarotām, rokassprādzēm, Bībeles vākiem, kā arī T-krekliem un cepurēm. Vairāk nekā […]

“(asins)liecība”, 27.10.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 28:14-16, Jņ 15:17-25 “Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, bet Es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst.” (Jņ 15:19) Šovakar ir Sv. Sīmaņa un Sv. Jūdas pieminēšanas priekšvakars un tas liek prasīt, kādēļ mums būtu jāatceras divi vīri, par kuriem maz ko zinām pēc 2000 gadiem, vietā, kas ir […]