“Ticības nezināšana”, 17.aug.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 40:26-31; 1Pēt 2:11-20; Jņ 16:16-23a Mēs nesaprotam, ko Viņš saka! Jņ 16:18 Jēzus saviem mācekļiem vairākas reizes bija teicis, kas ar Viņu notiks – par Savu nodošanu pagānu rokās, netaisnīgo notiesāšanu, krustā sišanu un augšāmcelšanos. Viņš mācīja savus mācekļus un tiem sacīja: “Cilvēka Dēls tiks nodots cilvēku rokās, un tie Viņu nonāvēs, un nonāvēts […]

“Sv. Meinards”, 14.aug.2022. (K.Zikmanis)

“Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.” (Mt 28:19-20) Šodien, 14. augustā, mūsu Baznīca svin Biskapa Meinarda dienu. Meinards no Zēgebergas bija priesteris augustīniešu klosterī.  Viņš ir pirmais zināmais misionārs Līvzemē, un līdz ar to tiek uzskatīts […]

“Stāsts par divām māsām”, 17.07.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 18:1–10a; Kol 1:15–28; Lk 10:38–42 “Kungs viņai atbildēja: “Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama.” (Lk 10:41-42) Šī Rakstu vieta par Martu un Mariju ir ļoti slavena. Es pieņemu, ka mēs visi esam dzirdējuši šo pazīstamo stāstu par pārstrādājušos Martu, kas rūpējas par visām […]

“Lielam būt”, 13.07.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 4 Moz 11:24–35; Rm 1:28–2:11; Mt 18:1–9 “Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja: Kas gan ir lielākais Debesu valstībā?” (Mt 18:1) Kas ir pirmais, kas ienāk prātā, kad dzirdat vārdu ‘slavens’? Droši vien kāds slavens aktieris vai dziedātājs. Varbūt kāds slavens biznesmenis vai bagātnieks? Slavens cilvēks var būt kāds politiķis, sens […]

“Kas ir mans tuvākais?”, 10.07.22. (K.Zikmanis)

“Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās.” (Lk 10:33) Kad lasām Bībeles tekstus, der tos apskatīt trijos veidos, lai izprastu to nozīmi pilnīgāk. Vispirms apskatīt vēsturiskajā kontekstā, tad apskatīt Rakstu vietu burtiskajā nozīmē, un visbeidzot apskatīt to alegoriskajā nozīmē. Rakstu mācītāji bija skrīveri vai Rakstu pārrakstītāji, kuri ar […]

“Stiprinieties”, 03.07.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 66:10–14; Gal 6:7–16; Lk 10:1–11,16–20 “Ejiet! Redzi, es jūs sūtu kā jērus vilku vidū.” (Lk 10:3) Pagājušajā trešdienā mēs svinējām apustuļu Pētera un Pāvila dienu. 29. jūnijā tiek svinētas viņu kā Kristus liecinieku dzīves, kuri atgrieza tūkstošus pie ticības, un arī viņu nāve, kad viņi atdeva sevi pilnīgi, kā asins liecinieki, vēstot ar […]

“Atklāt sevi Kristū”, 29.06.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 12:1-11; Gal 1:11–20; Mt 16:13-19 “Bet ko jūs sakāt – kas Es esmu?” (Mt 16:15b) Kristus vaicāja saviem mācekļiem, “Ko cilvēki saka par mani – kas es esmu?” Tas ir būtisks jautājums—kas ir Kristus—jo, kā mēs uzskatām Kristu, tā arī mēs pret Viņu izturamies. Tas, ko mēs domājam, kas Viņš ir, nemaina Viņa […]

“Apņemšanās”, 26.06.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Ķēnj19:15-16,19-21; Gal 5:1,13-25; Lk 9:51-62 “Neviens, kas savu roku uzlicis uz arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai.” (Lk 9:62) Lai pabeigtu kaut ko, kas ir izaicinošs, ir nepieciešama apņemšanās. Mans krustdēls skrien maratonus. Tas prasa apņemšanos regulāri trenēties. Mans švāģeris ar saviem dēliem skrien orientēšanās sacensībās. Tas arī prasa apņemšanos. Studēšana universitātē vai […]

“Stūrakmens”, 22.06.2022. (R.Ornicāns)

Teksti: 1 Sam 12:19-25; Mk 12:10 Vai tad jūs neesat lasījuši Rakstos? – Akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir kļuvis par stūrakmeni; tas ir Kunga darbs un brīnums mūsu acīs.” Tie gribēja viņu sagūstīt, bet baidījās no ļaudīm. Vakar laukos mūsu guļbūves klētiņai zāģējām caurumus, likām logus. Pie vienas no sienām apstājāmies, jo tā izskatījās pavisam šķība. Izdomājām, ka […]

“Nāciet, jo tas ir sataisīts”, 19.06.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Salp 9:1-6,10,13-18; 1Jņ 3:13-18; Lk. 14:16-24 “Bet Viņš sacīja tam: “Kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem: nāciet, jo tas ir sataisīts.” (Lk. 14:16-17) Es atceros bērnībā, kad es pirmo reizi aicināju savus draugus un pats “organizēju” savas dzimšanas […]