“Šaubas”, 9.dec.2018. (K.Zikmanis)

“Vai Tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida?” (Mt 11:3) Man liekas, ka ar diezgan lielu precizitāti es varu teikt, ka mēs visi esam sastapušies ar šaubām. Šaubām par visu ko, pat arī par ticību. Parasti, kad domājam par šaubām, vai nav tā, ka pirmais iespaids ir, ka šaubas ir negatīva […]

“Kunga vīnadārzs”, 5.dec.2018 (K.Zikmanis)

“Bet ļaudīm Viņš sāka stāstīt šādu līdzību: “Kāds cilvēks iestādīja vīnadārzu un, nodevis to vīnkopjiem, aizceļoja uz ilgāku laiku.” (Lk 20:9) Jēzus stāstīja dažādas līdzības par dažādām tēmām. Dažas līdzības bija mīklainas, kuras Jēzus pēc tam mācekļiem izskaidroja. Citām bija skaidra nozīme ar skaidru mācību. Šīs dienas evaņģēlijs ir viena no tām skaidrajām līdzībām, ko […]

“Zakhaja sirds un Svēttapšana”, 28.nov.2018. (O.Svilāns)

“Ienācis Jērikā, Jēzus devās cauri pilsētai. Un, redzi, tur bija kāds vīrs, vārdā Zakhajs, viņš bija virsmuitnieks un bagāts. Viņš pūlējās ieraudzīt Jēzu, kāds viņš ir, bet nevarēja ļaužu pūļa dēļ, jo augumā bija mazs. Paskrējis tālāk uz priekšu, tas uzkāpa sikomores kokā, lai viņu ieraudzītu, jo viņam vajadzēja tur iet garām. Kad Jēzus nonāca […]

“Ar skatu uz mūžību”,

“Jo, kā zibens nozibsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.” (Mt 24:27) Kā pēdējā svētdiena Baznīcas gada kalendārā, Mūžības svētdiena ir piemērots brīdis, lai draudze kopīgi apcerētu laiku beigas, pastaro tiesu un mūžību, kas nāk. Mūsu evaņģēlija teksts šodien ir tikai daļa no garas runas, ko Jēzus teica par […]

“Meklēt pazudošo”, 21.nov.2018. (K.Zikmanis)

“Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai Viņu dzirdētu.” (Lk 15:1) Ir trīs Jēzus līdzības, kuras ir visslavenākās – līdzība par pazudušo avi, par pazudušo drahmu vai grasi, un līdzība par pazudušo dēlu. Pat cilvēki ārpus baznīcas zina šīs līdzības, ja ne visas trīs, tad vismaz par pazudušo avi un pazudušo dēlu noteikti. Bet […]

“Svētīgu valsts simtgadi!”, 18.nov.2018. (K.Zikmanis)

“Un, kas jūsu vidū grib būt pirmais, tas lai ir jūsu vergs.” (Mt 20:27) Un te tā diena ir klāt, ko esam ilgi gaidījuši – Latvijas simtgade. 100 gadi ir stipra cilvēka mūžs. Ā, bet, kas par mūžu! Latvija piedzīvojusi dažādus laikus – gaišus un tumšus. Esmu daudz dzirdējis vēlējumus, lai Latvijai būtu vēl simts […]

“Jēzus pret sistēmu”, 14.nov.2018. (D.Sargūns)

Lasījums no evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 13. nodaļā: „Un Viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā. Un tur bija sieva, kurai astoņpadsmit gadus bija nespēka gars, tā ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Bet Jēzus, to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un sacīja viņai: “Sieva, topi svabada no savas slimības!” Pie tam Viņš tai […]

“Dvēseles tumšā nakts”, 11.nov.2018. (K.Zikmanis)

“bet Jēzus gulēja” (Mt 8:24) Lāčplēša dienā, ko šodien svinam, mēs atceramies tos vīrus, kuri samaksāja augstāko cenu un atdeva savas dzīves par brīvu Latviju. Šajā dienā 1919. g., veselu gadu pēc Pirmā pasaules kara miera līguma, Latvija vēl cīnījās par savu brīvību, cerēdama uz veiksmīgu iznākumu. Viņi bija nomodā par to, un raudzījās uz […]

“… bet saki vienu vārdu”, 4.nov.2018. (K.Zikmanis)

“Kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā.” (Mt 8:8) Šajā rakstu vietā ir interesanti vērot, kā šie divi cilvēki, kaut kardināli atšķirīgi no vienas puses – viens ir invalīds, sabiedrības atstumts, neievērots spitālīgs vīrs, kam nav nekādas varas, bet otrs ir vesels, ievērojams, bet arī ienīsts romiešu virsnieks, kam liela vara – […]

“Caķeja reformācija”, 31.okt.2018. (K.Zikmanis)

Kad Jēzus nonāca tajā vietā, paskatījies uz augšu, Viņš sacīja tam: “Caķej, kāp steigšus zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā.” (Lk. 19:5) Ar āmura sitienu iesākās Baznīcas reformācija, kad 1517. g. 31. oktobrī teoloģijas doktors, mūks un mācītājs Mārtiņš Luters pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm piesita 95-as tēzes, ar kurām viņš gribēja aicināt tā laika […]