“Sludināšanas amats”, 30.nov.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Ech 3:16–21; Rm 10:10–18; Mt 4:18–22 “Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti?” (Rm 11:13-15a) Šodien, 30. novembrī ir Sv. Andreja […]

“Otrā atnākšana”, 27.11.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 2:1-5; 2Tes 3:6–13; Mt 24:36-44 “Bet jūs, brāļi, nepiekūstiet, labu darīdami.” (2Tes 3:13) Cilvēki bieži ir izbrīnīti, kad viņi uzzina, cik bieži Bībele runā par Kristus Otro atnākšanu. Piemēram, vai jūs zinājāt, ka skaita ziņā atsauces uz Kristus Otro atnākšanu pārspēj atsauces uz Viņa Pirmo atnākšanu vairāk nekā astoņi pret vienu? Pētnieki Svētajos Rakstos […]

“Cilvēks kokā”, 23.11.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 12:1-6; 1Tes 2:1-12; Lk 19:1-10 Viens no maniem garīgajiem stiprinājumiem ir Patrika Henrija Rīrdona apceres par Dieva vārdu. Pie viņa var pamanīt teoloģiju, kas balstīta ne vien dziļās zināšanās, bet arī dzīvā pieredzē, kas gūta, esot draudzes mācītājam, kā arī dedzīgam lūdzējam. Ir trīs domas, ko Rīrdons iztirzā: 1) Cilvēks kokā, jeb ziņkārība, […]

“Dubultpilsonība”, 20.11.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 23:1–6; Kol 1:11–20; Lk 23:33–43 “Virs Viņa bija uzraksts: “Šis ir jūdu Ķēniņš.” (Lk 23:38) Kā kristieši mēs esam dubultpilsoņi. Esmu to teicis jau agrāk, bet, lai patiešām saprastu savu unikālo stāvokli šeit virs zemes un tur mūžībā, ir jāapjēdz šī dziļā patiesība. Kristiešiem ir dubultpilsonība. Laicīgajā pasaulē es esmu dubultpilsonis. Man ir […]

“Dārgā brīvība”, 13.11.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 53:2-6; 1Jņ 4:7-11; Jņ 15:9-17 “Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem.” (Jņ 15:13) Brīvība ir dārga. Brīvība ir dārga varbūt tāpēc, ka daudzi to meklē. Cilvēki visā pasaulē tiecas pēc brīvības – vārda brīvība, politiskā brīvība, reliģijas brīvība; brīvība no vardarbības, no atkarības, no represijām. […]

“Parādiet man naudu”, 21.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Parādiet Man naudu, ko maksājat nodevās.” (Mt 22:19) Cilvēki mēdz nākt pie Jēzus dažādu iemeslu pēc. Kāds nāk ziņkārības dēļ, jo vēlas zināt, ko tad īsti tā kristietība māca. Cits nāk, jo tas viņu tiešām interesē un viņš vēlas kļūt ticīgs. Vēl cits nāk ar viltību, jo neesot ieinteresēts ne par kristietību, ne par Jēzu, […]

“Sekot Jēzum”, 26.okt.2022. (K.Zikmanis)

“Tas, visu atstājis, cēlās un sekoja Viņam.” (Lk 5:28) Es esmu par to runājis jau citu reizi, ka Jēzus stāstos un pat atgadījumos ir šokējoši elementi. Šīs dienas lasījums nav izņēmums. Jēzus pienāca klāt vīram Matejam (tas, kas vēlāk rakstīja Mateja evaņģēliju), un sacīja viņam, lai viņš Viņam seko, un tas, piecēlies no sava darba galda, […]

“Šurpu turpu skraidīt”, 23.10.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 14:7–10, 19–22; 2Tim 4:6–8, 16–18; Lk 18:9–14 “Tie mīl šurpu turpu skraidīt, tie netaupa savu kāju” (Jer 14:10a) Vai jūs pazīstat kādu cilvēku, kurš neparko negrib darīt to, kas ir jādara? Piemēram, jūsu draugam ir bojāts zobs, bet viņš nemaz netaisās iet pie zobārsta, jo tas sāpēs, tas būs par dārgu, viņam bail, […]

“Providence”, 19.10.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Est 6:1–14; Apd 19:1–10; Lk 4:1–13 “Tad Hamans ņēma drēbes un zirgu un apģērba Mordohaju, un lika viņam jāt uz pilsētas laukumu; un viņš pats sauca viņa priekšā: “Tā top darīts vīram, ko ķēniņš nolēmis pagodināt!”” (Est 6:11) Ir ļoti svarīgs, kaut šķietami nenozīmīgs sižets Tolkina slavenajā triloģijā ‘Gredzenu pavēlnieks’, kur galvenie tēli ir […]

“Māceklības cena”, 12.10.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 32:22–31; 2Tim 3:14–4:5; Jņ 12:20–26 “Ja kāds Man grib kalpot, tad lai viņš seko Man, jo, kur Es esmu, tur būs arī Mans kalps; un, ja kāds Man kalpos, to Mans Tēvs cels godā.” (Jņ 12:26) Ir teiciens, ko māca Via de Cristo kustībā, ka Dievs neprasa no mums veiksmi, bet uzticību. Uzmanīgi […]