“Jēzus par kalpošanu”, 11.dec.2019. (D.Sargūns)

Tad Jēzus griezās pie ļaudīm un Saviem mācekļiem ar šādiem vārdiem: “Uz Mozus krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizeji. Visu, ko tie jums saka, to darait un turiet; bet pēc viņu darbiem nedarait. Jo tie gan māca, bet paši to nedara. Jo tie sasien smagas nastas un liek tās cilvēkiem uz pleciem, bet paši […]

“Dieva asais vārds”, 8.dec.2019. (K.Zikmanis)

“Saucēja balss tuksnesī: sagatavojiet Kungam ceļu, dariet līdzenas Viņa takas!” (Mt 3:3) Ir vārdi Bībelē, kas nepārprotami ir asi. Vārdi, kas varbūt skan pārsteidzoši skarbi, salīdzinot ar mīlošo Jēzus tēlu, ko varbūt nesam savos prātos un sirdīs. Nepārprotiet mani! Jēzus ir žēlīgs, mīlošs un žēlsirdīgs Dievs, kas piedod mums mūsu grēkus un atpestī mūsu dvēseles. […]

“Ticība, kas parādās darbos”, 4.dec.2019. (K.Zikmanis)

“Bet tas atbildēja: es negribu. – Tomēr vēlāk nožēlojis viņš aizgāja.”[1] Man liekas, ka es varu droši teikt, kas mēs visi esam pazinuši vai pazīstam cilvēku, kas līdzinās tam, par ko runā Jēzus. Tas, kas saka “Jā, jā! Es to izdarīšu”, bet beigās neizdara. Tas ir ļoti kaitinoši, kad cilvēks tā tevi pieviļ. Bet ar […]

“Adventa nākšana”, 1.dec.2019. (K.Zikmanis)

“Tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo Cilvēka Dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt.” (Mt 24:44) Šodien ar Pirmo Adventu mēs iesākam Jaunu Baznīcas gadu. Tātad – laimīgu Jauno gadu! Ko gan cilvēki parasti dara Jaunajā gadā, ja ne apņemas kaut ko mainīt savā dzīvē, darīt savādāk, labāk. Ar šādu domu es vēlos šodien runāt […]

“Adatas acs”, 27.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Vēl Es jums saku: vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā.” (Mt 19:24) Kristiešu vidū ir populārs stāsts, kas mēģina skaidrot šo Jēzus teikto par kamieli un adatas aci, ka Jeruzālemes mūrī bija mazi vārti, kuri bija šauri un zemi, kas saucās “adatas acs”. Tiek stāstīts, ka tirgoņiem ar saviem kamieļiem […]

“Mūžības svētdiena”, 24.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.” (Mt 24:35) Šodien ir pēdējā svētdiena kristīgajā kalendārā un tiek saukta par Mirušo piemiņas dienu, Kristus Karaļa vai Mūžības svētdienu. Liturģiskā krāsa ir balta, jo šie ir gaiši svētki, kas atgādina, ka Kristus ir karalis, kas ir uzvarējis grēku un nāvi un valdīs mūžīgi mūžos. Nākamsvētdien jauns […]

“Dzīvot žēlastībā”, 20.nov.2019. (D.Sargūns)

“Tanī laikā Jēzus reiz gāja sabatā caur labību; un Viņa mācekļi bija izsalkuši, un tie sāka vārpas plūkt un ēst. Bet farizeji, to redzēdami, uz Viņu sacīja: “Redzi, Tavi mācekļi dara, ko sabatā nav brīvi darīt.” Bet Viņš uz tiem sacīja: “Vai jūs neesat lasījuši, ko Dāvids darīja, kad viņš bija izsalcis un viņa pavadoņi? […]

“Glābējs”, 17.nov.2019. (R.Grants)

Jēzum ar viņiem vēl runājot, redzi, viens vecākais nāca un nometās ceļos viņa priekšā un sacīja: “Mana meita nupat nomira. Bet nāc, uzliec viņai savu roku, un tā dzīvos.” Jēzus piecēlies sekoja tam kopā ar saviem mācekļiem. Un, redzi, kāda sieviete, kas divpadsmit gadus slimoja ar asiņošanu, pienāca no mugurpuses un pieskārās viņa drēbju malai. […]

“Apliecināt Kristu”, 13.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, arī Es apliecināšu sava debesu Tēva priekšā.” (Mt 10:32) Kad mēs iesvētāmies baznīcā, mēs dzirdam šādus vārdus, ko Jēzus saviem mācekļiem teica: “Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, arī Es apliecināšu sava debesu Tēva priekšā.” Apliecināšana ir svarīga daļa no kristietības. Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem […]

“Dārgā žēlastība”, 10.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai.” (Flp 1:6) 1978 g. 11. augustā liels hēlija gaisa balons vārdā “Double Eagle II” ar komandu pacēlās ASV skaidrajās debesīs virs Meinas štata kartupeļu laukiem. Viņu galamērķis bija Parīze, Francija. Pacelties aerostatā ir sarežģīti, bet viena lieta […]