“Mūžības svētdiena”, 24.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.” (Mt 24:35) Šodien ir pēdējā svētdiena kristīgajā kalendārā un tiek saukta par Mirušo piemiņas dienu, Kristus Karaļa vai Mūžības svētdienu. Liturģiskā krāsa ir balta, jo šie ir gaiši svētki, kas atgādina, ka Kristus ir karalis, kas ir uzvarējis grēku un nāvi un valdīs mūžīgi mūžos. Nākamsvētdien jauns […]

“Dzīvot žēlastībā”, 20.nov.2019. (D.Sargūns)

“Tanī laikā Jēzus reiz gāja sabatā caur labību; un Viņa mācekļi bija izsalkuši, un tie sāka vārpas plūkt un ēst. Bet farizeji, to redzēdami, uz Viņu sacīja: “Redzi, Tavi mācekļi dara, ko sabatā nav brīvi darīt.” Bet Viņš uz tiem sacīja: “Vai jūs neesat lasījuši, ko Dāvids darīja, kad viņš bija izsalcis un viņa pavadoņi? […]

“Glābējs”, 17.nov.2019. (R.Grants)

Jēzum ar viņiem vēl runājot, redzi, viens vecākais nāca un nometās ceļos viņa priekšā un sacīja: “Mana meita nupat nomira. Bet nāc, uzliec viņai savu roku, un tā dzīvos.” Jēzus piecēlies sekoja tam kopā ar saviem mācekļiem. Un, redzi, kāda sieviete, kas divpadsmit gadus slimoja ar asiņošanu, pienāca no mugurpuses un pieskārās viņa drēbju malai. […]

“Apliecināt Kristu”, 13.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, arī Es apliecināšu sava debesu Tēva priekšā.” (Mt 10:32) Kad mēs iesvētāmies baznīcā, mēs dzirdam šādus vārdus, ko Jēzus saviem mācekļiem teica: “Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, arī Es apliecināšu sava debesu Tēva priekšā.” Apliecināšana ir svarīga daļa no kristietības. Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem […]

“Dārgā žēlastība”, 10.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai.” (Flp 1:6) 1978 g. 11. augustā liels hēlija gaisa balons vārdā “Double Eagle II” ar komandu pacēlās ASV skaidrajās debesīs virs Meinas štata kartupeļu laukiem. Viņu galamērķis bija Parīze, Francija. Pacelties aerostatā ir sarežģīti, bet viena lieta […]

“Dievs no neticības rada ticību”, 6.nov.2019. (D.Sargūns)

Un, kad Jēzus no turienes aizgāja, Viņš redzēja vienu cilvēku, vārdā Mateju, pie muitas būdas sēžam un saka uz to: “Nāc Man pakaļ.” Un tas cēlās un sekoja Viņam. Un notika, Tam viņa namā pie galda sēžot, redzi, daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un Viņa mācekļiem pie galda. Kad farizeji […]

“Parādi un parādnieki”, 3.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Tādēļ Debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem.” (Mt 18:23) Vai kādreiz esat domājuši par to, cik daudz mēs esam parādā Dievam? Zinu, ka tas ir absurds jautājums, bet, ja Dievs piestādītu rēķinu par visu to, ko Viņš mums par velti ir devis—dzīvību, elpu, spēku, kā arī šo pasauli, dabu, […]

“Ticības sacīkstes”, 30.okt.2019. (K.Zikmanis)

“Tātad es neskrienu bezmērķīgi; cīņā dūres es velti nevicinu.” (1Kor 9:26) “Ikviens, kas piedalās sacīkstēs, atturas no visa cita: to viņi dara, lai saņemtu iznīcīgu vainagu, bet mēs – neiznīcīgu” (1Kor 9:25). Pāvils, runājot līdzībās, saka mums, ka mums ir jāskrien ticības dzīve, it kā tās būtu sacīkstes – “Skrieniet tā, lai jūs saņemat godalgu” (1Kor […]

“Paļauties uz Dievu”, 23.okt.2019. (D.Sargūns)

Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu. Bet Es jums saku: jums nebūs pretim stāvēt ļaunajam; bet, kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un, kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un, kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to […]

“Readers Digest”, 20.okt.2019. (K.Zikmanis)

“Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai.” (Mt 22:40) Neesmu sastapies ar to Latvijā, bet angliski runājošajā pasaulē ir grāmatu sērija ar nosaukumu Reader’s Digest (tulkojumā: Lasītāja konspekts). Reader’s digest mērķis ir konspektēt slavenas daiļliteratūras grāmatas, lai mūsdienu cilvēki, kuriem nav daudz laika lasīšanai, var izlasīt konspektu, un justies, ka viņi ir […]