“Piedošana”, 21.06.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 43:1-7; 1 Pēt 3:8-15a; Mt. 5:20-26 “Tādēļ, kad tu atnes savu upurdāvanu pie altāra un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi…” (Mt 5:23) Piedošana. Tas ir vārds, ko daži lieto bieži, citi ne tik bieži, viens domā, ka tas ir būtiski, otrs domā, ka tas ir nebūtiski. Bet ar […]

“Godavārds”, 18.06.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 19:2–8a; Rm 5:1–8; Mt 9:35–10:8 “Un visa tauta kopā atbildēja un teica: Visu, ko Tas Kungs ir runājis, to mēs darīsim.” (2Moz 19:8) Laiku pa laikam dzīvē sanāk dot zvērestus vai svinīgus solījumus. Cik nopietni cilvēki paši ņem un izpilda savu solījumu, daudzējādā ziņā ir atkarīgs no paša cilvēka, cik godīgs viņš ir, […]

“14. jūnijs”, (K.Zikmanis

Teksti: Jes 55:1-7; 1Jņ 3:13-18; Lk 14:16-24 “Un viņš sūtīja savu kalpu ap mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem: nāciet, jo tas ir sataisīts.” (Lk 14:17) Kad dzirdam šo priecīgo tekstu, kas šodienai paredzēts, par mielastu, ko bija rīkojis ķēniņš saviem ļaudīm, varbūt ienāk prātā jautājums, kā tas saistās ar mūsu tautas bēdīgo vēsturi un […]

“Ugunsgrēks nodzēsts!”, 11.06.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Hoz 5:15-6:6; Rm 4:13-25; Mt 9:9-13, 18-26 “Nevis veselajiem vajag ārsta, bet slimajiem.” (Mt 9:12) Esmu dzirdējis, ka evaņģēlija vēsts līdzinās labām ziņām, kas saņemtas kopā ar sliktām ziņām. Piemēram, kāds pie tevis atskrietu un teiktu “ugunsgrēks tavā mājoklī ir nodzēsts!” Tās ir labas ziņas – ugunsgrēks ir nodzēsts. Bet līdz ar to ir […]

“Dieva vārds jāzina no galvas”, 31.05.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 5Moz 11:18-21,26-28; Rm 1:16-17,3:22b-28; Mt 7:21-29 “Un visus šos vārdus ņemiet pie sirds un ierakstiet savās dvēselēs, un sieniet tos kā zīmi uz savām rokām un lieciet par zīmi starp savām acīm.” (5Moz 11:18) Kad man ir bijušas tādas reizes, kad kalpoju kopā ar bijušo Rūjienas draudzes mācītāju Ivo Grantiņu, man ir radies tāds […]

“Kurš kuru?”, 28.05.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 2:1–21; 1Kor 12:3b–13; Jņ 7:37–39 “Kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un lai dzer, kas Man tic. Kā Rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes.” (Jņ 7:37b-38) Kāds mācītājs staigāja pa lauku ceļu, kad tālumā viņš ieraudzīja māju. Netālu no mājas viņš redzēja vīru, kas cītīgi pumpēja ūdeni. Viņš pumpēja un […]

“Priesteris, mācītājs un Melhisedeks”, 24.05.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Ech 11:14–25; Ebr 7:1–17; Lk 10:17–24 “Jo raksti liecina: Tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas.” (Ebr 7:17) Šovakar es vēlos nedaudz runāt par to, kas ir priesteris, kas ir mācītājs, kas bija Melhisedeks un kāpēc Jēzus ir priesteris pēc Melhisedeka kārtas? Vēstules ebrejiem autors citē 110. psalmu, kad viņš saka, ka Jēzus ir […]

“Viens Kristū”, 21.05.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 1:1–11; Ef 1:15–23; Lk 24:44–53 “lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs.” (Jņ 17:11b) Kad cilvēki domā par “vecajiem, labajiem laikiem”, ir tikai dabiski tos atcerēties caur rozā brillēm. Atcerēties labo un piemirst slikto varbūt ir pat labi, lai nekļūstam īgni un rūgti, jo vecāki kļūstam. Ir pat iespējams, ka cilvēki kļūst nostalģiski […]

“Patiesība darīs jūs brīvus”, 17.05.2023. Debesbraukšanas diena (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 1:1–11; Ef 1:15–23; Lk 24:44–53 “Tad tie, kas bija kopā, Viņam vaicāja: “Kungs, vai Tu šinī laikā atkal uzcelsi Israēlam valstību?” Viņš tiem atbildēja: “Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis Savā paša varā.” (Apd 1:6-7) Es domāju, ka nekļūdos, kad saku, ka cilvēki visās vietās un visos laikos cer […]

“Valsts un sirdsapziņa”, 10.05.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Rm 13:1–14; Lk 8:16–25 “Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas.” (Rm 13:1) Kristietis ir problemātiskā situācijā starp zemes valdību un debesu valdību. Mums ir pavēlēts klausīt gan valsts varai, gan Dieva varai. Šis saspīlējums starp valsti un Dievu […]