“Ticība un lētticība”, 22.05.2022 (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 16:9–15; Atkl 21:10, 21:22–22:5; Jņ 5:1–9 “Vai tu gribi kļūt vesels?” (Jņ 5:6) Mums cilvēkiem ir tendence būt lētticīgiem. Sevišķi lietās, kas saistās ar mūsu veselību. Mēs esam gatavi ticēt jebkam, tikai lai kļūtu veseli. Es nerunāju par zālēm, ko jūsu ārsts ir izrakstījis, bet par pūšļošanu, ko daži dēvē par alternatīvu medicīnu. […]

“Dieva draugi”, 18.05.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Ap.d. 10:44-48; 1. Jņ. 5:1-6; Jņ. 15:9-17 “Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara; bet Es jūs esmu saucis par draugiem…” (Jņ 15:15a) Kad es saku vārdu “draugs” – par ko jūs domājat? Kas ienāk prātā? Vai jūs domājat par kādu cilvēku, vai īpašību, vai ko citu? Kas […]

“Tu esi! (paplašinājums)”, 15.05.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 32:21–34; 1Tes 1:1–10; Mt 5:11–16 “Jūs esat zemes sāls.” (Mt 5:13) Laiku pa laikam ir labi atgādināt sev par pamatlietām. Ir labi, kaut mēs to zinām līdz kaulu smadzenēm, zināt, ka, piemēram, augšā ir augšā, ka gaišs ir gaišs un silts ir silts. Šīs ir lietas, ko mēs zinām no bērna kājas, un […]

“Tu esi!”, 11.05.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 32:21–34; 1Tes 1:1–10; Mt 5:11–16 “Jūs esat zemes sāls.” (Mt 5:13) Laiku pa laikam ir labi atgādināt sev par pamatlietām. Ir labi, kaut mēs to zinām līdz kaulu smadzenēm, zināt, ka augšā ir augšā, ka gaišs ir gaišs un silts ir silts. Šīs ir lietas, ko mēs zinām no bērna kājas, un neviens […]

“Akmens tapa miesa”, 08.05.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 9:36–43; Atkl 7:9–17; Jņ 10:22–30 “Tad Jeruzālemē notika Tempļa atjaunošanas svētki.” (Jņ 10:22) Evaņģēlija tekstā mēs lasām, ka Jēzus bija Jeruzālemē Tempļa atjaunošanas svētkos. Šajos svētkos tiek pieminēta Tempļa atjaunošana, kas notika 164. g. pirms mūsu ēras. Šo svētku vēsture mūsu stāstā spēlē svarīgu lomu. Deviņus gadus iepriekš Antiohs IV kāpa ķēniņa tronī […]

“Žēlsirdība”, 1.05.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 9:1–20; Atkl 5:11–14; Jņ 21:1–19 “Bet, viņam ejot, notika, ka, tuvojoties Damaskai, piepeši viņu apspīdēja gaisma no debesīm.” (Apd 9:3) Kad mācu iesvētāmajiem par Dieva žēlastību, es parasti sāku ar grēkā krišanu Ēdenes dārzā. Kāds varētu domāt – cik dīvaina vieta, kur sākt runāt par Dieva žēlastību – vietā, kur Ādams un Ieva […]

“Piens II”, 27.04.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 15:22–16:10; 1Pēt 2:1–10; Jņ 15:1–11 “Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti.” (1Pēt 2:2) Kādu vakaru mamma pagatavoja ģimenes mīļāko ēdienu – cūkas cepeti ar biezputru un mērcīti, skābus kāpostus, marinētus gurķus un marinētus ķirbjus. Ģimenei šāds ēdiens sevišķi garšoja, kad tas tika […]

“Piens” (Baltā svētdiena 2022. g.)

Teksti: Apd 5:27–32; Atkl 1:4–8; Jņ 20:19–31 “Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar Savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem…” (Atkl 1:5) Šodiena latviski saucas Baltā svētdiena, ko esam aizguvuši no vācu Baznīcas – “Weißen Sonntag”. Latīniskais nosaukums šai dienai ir no psalma antifona – “Quasi modo geniti infantes”, kas nozīmē, “kā nupat piedzimuši bērni” […]

“Septiņas dienas, kas izmainīja vēsturi” (Lieldienās 2022.)

Teksti: [vecās derības teksti]; Rm 6:2-5; Mt 28:1-10 “Bet pēc sabata, pirmajai nedēļas dienai austot, Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu apraudzīt.” (Mt 28:1) Es nesen redzēju mēmi, kur bija teikts: “Daudz var notikt septiņās dienās.” Runa bija par Kluso nedēļu – septiņām dienām, kas mainīja vēsturi. Pūpolu vai precīzāk Palmu Svētdienā Jēzus piepildīja […]

“Akmens Dieva nama logā” (Lielā Piektdiena 2022.g.)

Teksti: Hoz 6:1-6; 2Moz 12:1-11; Jņ 18:1–19:42 “Tad nu Jūda, paņēmis kareivju nodaļu un augsto priesteru un farizeju sulaiņus, ierodas tur ar lāpām, lukturiem un ieročiem.” (Jņ 18:3) Šodien ir visdrūmākā diena gadā. Es esmu to teicis agrāk, bet ir vērts to atkārtot. Visdrūmākā dažādu iemeslu dēļ. Bet šodien vēlos koncentrēties uz vienu aspektu – […]