“Kur ved tavas acis?”, 07.mar.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Ps 25:15-21; 2Moz 20:1–17; 1Kor 1:18–25; Jņ 2:13–22 “Manas acis raugās uz to Kungu vienmēr.” (Ps 25:15a) Tiek stāstīts par kādu ticīgo vārdā Frederiks Nolans, kurš bēga no saviem ienaidniekiem vajāšanu laikā Ziemeļāfrikā. Bēgot pāri kalniem un lejām, viņš nekur neatrada pavērumu. Tad pēkšņi viņš pamanīja kādu klinšu alu, kurā viņš metās iekšā, domādams, […]

“Ar degunu pareizajā virzienā”, 03.mar.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Rm 8:31-39; Mt 15:21-28 “Un redzi, viena kānaāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja: Ak, Kungs, Tu Dāvida Dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka.” (Mt 15:22) Pirms vairākiem gadiem apkārt klejoja teiciens, kas, kā es saprotu, mūsdienās ir pārtaisīts par mīmu, kur mazs ezītis guļ zemē, […]

“Gribi zaudēt savu dzīvi?”, 28.feb.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 17:1–7,15–16; Rm 4:13–25; Mk 8:31–38 “Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs.” (Mk 8:35) Kad mēs Baznīcā runājam par ticību un darbiem, cilvēkiem varētu būt dažādas reakcijas. Kā luterāņi mēs skaļi sauktu, ka cilvēks ir taisnots vienīgi ticībā bez […]

“Būt par pikolo”, 24.feb.2021. (K.Zikmanis

Teksti: Jes 66:1–2; Apd 1:15–26; Mt 11:25–30 “Un tie izraudzīja divus, Jāzepu, sauktu Barsabu, ar pievārdu Justs, un Matiju.” (Apd 1:23) Ir stāsts par kādu slavenu diriģentu, kas vadīja lielu simfonisko orķestri un lielu kori. Apmēram skaņdarba vidū, trompetēm taurējot, bungām rībinot un vijolēm spēlējot lirisku melodiju, pikolo flautists pie sevis nodomāja: “Kāda jēga no […]

“Noas mācība mums”, 21.feb.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 9:8–17; 1Pēt 3:18–22; Mk 1:9–15 “Redzi, Es tagad ceļu Savu derību ar jums un ar jūsu pēcnācējiem pēc jums.” (1Moz 9:9) Ir interesanti un nozīmīgi, ka šīsdienas Vecās Derības lasījums mums atgādina par derību, par apsolījumu, ko Dievs deva, kad pārbaudīja pasauli, nosodīdams grēku, un vienīgi aiz žēlastības izglāba Nou un viņa ģimeni. […]

“Maisi un pelni”, 17.feb.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 58:1–12; Mt 6:1-6,16–21 “Vai tāda gavēšana lai Man patiktu, vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas? Kad cilvēks nokar galvu kā niedri, kad apvelk maisu un sēd pelnos – vai tu to vari saukt par gavēšanu un par tādu dienu, kas Tam Kungam patīk?” (Jēs 58:5) Grēks sabojā […]

“Don’t worry, be happy”, 10.feb.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 49:8-16a; 1Kor 4:1-5; Mt 6:24-34 “Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” (Mt 6:33) Dziedātājam Bobijam Makferinam ir pasaules hīts: “Don’t Worry, Be Happy”, ko, starp citu, savā laikā dziedāja arī grupa Cosmos, tulkojumā “Neraizējies, priecājies”. Dziesma ir par dažādām dzīves bēdām un […]

“Luterisks gavēnis” (K.Zikmanis)

“Tas nebija Kristus nodoms noraidīt vai nicināt gavēni… tas bija Viņa nodoms atjaunot pienācīgu gavēni.” Mārtiņš Luters[1] Attieksme pret gavēni ir dažāda. Daži strikti to ievēro, citi to ignorē, kamēr daži uzskata to par evaņģēlija brīvības pārkāpumu. Kaut gavēnis nav pavelēts Jaunajā Derībā, Jēzus skaidri teica “kad jūs gavējat…”[2]. Jēzus neteica, “ja gadījumā jūs gavējat”. […]

“Peļu ģimene flīģelī”, 08.feb.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 40:21-31; 1 Kor 9:16-23; Mk 1:29-39 “Viņš ir tas, kas sēž augstībā pār zemi, un tās iedzīvotāji ir niecīgi kā siseņi. Viņš ir tas, kas izklāj debesis kā segu un tās izpleš kā dzīvojamu telti.”[1] “Es ticu uz Dievu – Tēvu Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju.”[2] Tā mēs apliecinām katru svētdienu. Mēs ticam, […]

“Rutes piemērs”, 03.feb.2021. (K.Zikmanis

Teksti: Rut 2:1–13; 2Kor 1:23–2:17; Mt 5:21–26 “Tas Kungs lai atmaksā tev tavu labo darbu, un tava alga lai ir pilnīga no Viņa, Israēla Dieva, zem kura spārniem tu esi nākusi meklēt patvērumu.”[1] Ceturtajā bauslī ir teikts: “Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē.”[2] Luters […]