“Krusts = svētība”, 18.08.2021 (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 19:1–10; Mk 8:34–9:1 “Un, piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, Viņš tiem sacīja: “Kas Man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko Man!”” (Mk 8:34) Šodienas lasījuma ievadā ir rakstīts, ka: “[Jēzus] sāka tos mācīt: “Cilvēka Dēlam būs daudz jācieš”” (Mk 8:31). Un pēc tam, kad Jēzus bija to […]

“Ja gribat sasmīdināt Dievu”, 07.08.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 15:15–21; Rm 12: 9–21; Mt 16:21–28 “Jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk.” (Mt 16:23b) Ir anekdote, ka, ja gribat sasmīdināt Dievu, stāstiet Viņam par saviem plāniem. Kaut tas ir smieklīgi un nedaudz ciniski, šajā anekdotē ir sava patiesība. Kā kristiešiem mums ir jāatceras, ka mēs esam radījumi un neesam Radītājs, […]

“Sēklas”, 4.aug.2021. (K.Zikmanis)

“Un Viņš sacīja: “Ar Dieva valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē  un guļas un ceļas, nakti un dienu, bet sēkla uzdīgst un izaug, tā ka viņš pats to nemana.” (Mk 4:26-27) Kad biju bērns, mēs skolā dēstījām sēklas. Es atceros, kā pildījām trauciņus ar zemi un sagatavojām augsni. Tad skolotāja mums iedeva […]

“Maize”, 1.08.2021 (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 16:2–4, 9–15; Ef 4:1–16; Jņ 6:24–35 “Jēzus tiem sacīja: “ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie Manis, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.” (Jņ 6:35) Kāpēc mums vajag ēst? Vai Dievs nevarēja sakārtot lietas tā, ka mēs saņemam visas uzturvielas elpojot? Es saprotu, ka ēšana ir laiks sadraudzēties, un ka […]

“Kad redzu Dievs”, 25.07.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Ķēn 4:42–44; Ef 3:14–21; Jņ 6:1–21 “Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā.” (Ef 3:14) Vai esat bijuši vietā, kurā aizraujas elpa? Vai tas būtu kalna galā, blakus kādam milzīgam iezim, priežu mežā, upē vai jūrmalā, vai esat apbrīnojuši Dieva brīnišķīgi radīto dabu un dziedājuši pie sevis dziesmu “Kad redzu, Dievs, es Tavu roku […]

“Saduķejs mūsos”, 30.06.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Sam 2:12–26; Apd 2:1–21; Lk 20:27–40 “Tad pienāca kādi saduķeji – tie noliedz augšāmcelšanos – un viņam jautāja:” (Lk 20:27) Reiz kādā no draudzēm, kur es kalpoju, bija sieviete, kas, pēc iesvētes mācības atteicās iesvētīties. Viņa bija aktīva dalībniece mācībās (faktiski izgāja mācības atkārtoti), bija aktīva dievkalpojumu apmeklētāja un pat aktīva dažādās aktivitātēs draudzē. […]

“Met šaubas pie malas”, 27.06.2021 (K.Zikmanis)

Teksti: Rdz 3:22–33; 2Kor 8:7–15; Mk 5:21–43 “Nebīsties, tikai tici!” (Mk 5:26b) Kādā cirkā liels zilonis bija piesiets pie maza, 45 centimetrus gara mietiņa. Vai viņš nevarētu viegli to izraut no zemes un kļūt brīvs? Protams, ka varētu! Bet, kad viņš vēl bija mazulis, viņš to bija mēģinājis bez sekmēm. Zilonēns bija nonācis pie secinājuma, […]

“Līgo, līgodams”, 23.06.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 49:1-7; Apd 17:24-28a; Lk 1:57-68, 80  “No viena cilvēka Viņš radīja visas cilvēku tautas, likdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu un kaut taustoties censtos Viņu atrast.”[1] Jāņi varētu būt vislatviskākie no visiem svētkiem. Kurš latvietis gan nesvinētu Jāņus? Pat arī […]

“Kā sekot Dievam” (20.jūn.2021.) Teksti: Īj 38:1–11; 2Kor 6:1–13; Mk 4:35–41 “Kur tu biji, kad Es liku pamatus zemei – pastāsti, ja to zini!” (Īj 38:4) Ījaba grāmata varētu būt viena no manām mīļākajām grāmatām no Vecās derības, jo tā cīnās ar grūtiem jautājumiem par Dieva gribu, ciešanām, laimi un veiksmi. Daudzi, kas to lasa, […]

“Līdzcietīgais Tēvs 2.daļa”, 16.06.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 5Moz 4:25–31; 2Kor 1:23–2:17; Lk 15:1–2,11–32 “Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā.” (Lk 15:28) Pagājušajā nedēļā mēs sākām apskatīt trīsdaļīgo līdzību, ko Jēzus sacīja muitniekiem un grēciniekiem, kuri jutās pazuduši, kā arī farizejiem, kuri jutās paštaisni. Tā bija līdzība par Pazudušo avi, Pazudušo grasi un Pazudušo […]