“Pateicība pazemībā”, 09.09.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Ķēn 5:1–15c; 2Tim 2:8–15; Lk 17:11–19 “Jēzu, Mācītāj, apžēlojies par mums!” (Lk 17:18) Svētais Augustīns, kas dzīvoja ceturtajā gadsimtā, viens no ietekmīgākajiem Baznīcas tēviem, kura mācība ļoti iespaidoja Luteru, tiek uzskatīts par vienu no Rietumu kultūras domāšanas pamatlicējiem. Viņš reiz teica, “Kad kādam oratoram vaicāja, kas ir galvenais daiļrunības likums, viņš teica, ‘pasniegšana.’ Kas […]

“Dievs, kas runā”, 2022.g. Pļaujas svētkos (K.Zikmanis)

Teksti: 5Moz 26:1-11; Flp 4:4-4-9; Jņ 6:25-35 “Patiesi, patiesi Es jums saku…” (Jņ 6:26) Kādā skaistā rītā Vinnijs Pūks izgāja no savas mājas, lai ar kādu aprunātos, jo viņa mājā nebija neviens, ar ko viņš varētu parunāties. Tā kā viņam galvā ir tikai zāģu skaidas un nevar lāga padomāt, viņš pa ceļam redzēja rotaļlācīti un […]

“Ausis, kas dzird”, 12.sept.2018. (K.Zikmanis)

“Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus, jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva.” (Jņ 8:47) Evaņģelizācija ir daļa no mūsu kristīgās dzīves. Ir jāstāsta neticīgajai pasaulei par labo vēsti Kristū, ka mēs, nabaga grēcinieki, tiekam izglābti no grēka, nāves un elles caur ticību Kristum. Šī tiešām ir labā vēsts tiem, kas to dzird […]

“Nezūdieties!”, 25.sep.2022. (K.Zikmanis)

“Tādēļ Es jums saku: nezūdieties!” (Mt 6:25) Rakstnieks Viktors Igo ir teicis: “Esiet drošsirdīgi lielajās dzīves bēdās un pacietīgi mazajās. Un, kad esat pabeiguši savu ikdienas uzdevumu, ejiet gulēt mierīgi. Dievs ir pamodies!” Ir viegli raizēties par lietām, pār kurām mums nav kontroles dzīvē. Kā tas būs?, Cik tas maksās?, Vai es paspēšu? ir jautājumi, […]

“Negaidīta žēlastība”, 18.sept.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Am 8:4–7; 1Tim 2:1–7; Lk 16:1–13 “Kas vismazākajās lietās uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams, un, kas vismazākajās lietās netaisnīgs, tas arī lielās lietās ir netaisnīgs.” (Lk 16:10) Šis sprediķis būs savādāks nekā citi, jo evaņģēlija lasījums šodien ir savādāks. Ja godīgi, es šo Rakstu vietu nekad neesmu līdz galam sapratis. Izklausās, ka […]

“Ak, dārgais krusts!”, 14.09.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 3Moz 21:4b-9; Fil 2:6-11; Jņ 3:13-17 “un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!” (Fil 2:8) Šodien Austrumu un Rietumu Baznīcas svin Svētā Krusta pagodināšanas svētkus. No 326. g. līdz 328. gadam Sv. Helēna, Romas pirmā kristīgā Imperatora Konstantīna māte veica svētceļojumu uz Jeruzālemi. Dažus gadus iepriekš Konstantīns […]

“Izglābti no dusmībām”, 11.09.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 32:7–14; Rm 5:1-9; Lk 15:1–10 “Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, taisnoti ar Viņa asinīm, caur Viņu tiksim izglābti no dusmības.” (Rm 5:8-9) Kā kristieši mēs daudz pieminām Dieva žēlastību un mīlestību. Piemēram, liturģijā mēs dziedam, “Pateiciet Tam […]

Paceliet savas acis!, 07.09.2022. (R.Ornicāns)

Rakstu vietas: Soģ 13:15-24, Apd 6:1:15, Jņ 4: 1-42 Lasot Bībeles tekstu bieži sastopamies ar rindām, kas saka: pacel acis, atver acis, atver savu sirdi, skaties uz debesīm. Kad apustulis Pāvils ceļā uz Damasku, vajādams Kristus draudzi, sastapās ar Jēzu Kristu pašu, viņa acis tika aizvērtas pavisam, viņš kļuva akls, līdz brīdim, kad kristībā no […]

“Palikt uzticīgam”, 04.09.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 5Moz 30:15–20; Flm 1–21; Lk 14:25–33 “Un, kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis.” (Lk 14:27) Es esmu dzirdējis, ka kristietība ir maratons, nevis sprints. Ka kristietība prasa apņemšanos un nodošanos. Apņemšanos staigāt šauro ceļu līdz galam. Nodošanos palikt uzticīgiem Kristum, līdzīgi kā laulībā priekos un bēdās, labos laikos […]

“Drosmīga pazemība”, 31.aug.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Soģ 7:1–18; Apd 3:1–11; Jņ 1:19–28 “Viņam vajag augt, bet man iet mazumā.” (Jņ 3:30) Es vēlos šovakar runāt par pazemību. Bet vispirms, kāds stāsts. Reiz bija kāds mazs Šveices rokaspulkstenis, kas lielā meistarībā bija izgatavots no sīkām detaļām. Tomēr tas bija neapmierināts ar savu ierobežoto ietekmes sfēru uz sievietes rokas. Tam bija skaudība […]