“Garā un patiesībā”, 05.feb.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 58:5–12; 1Kor 2:1–12; Mt 5:13–20 “Vai tāda gavēšana lai Man patiktu, vai tā ir tāda diena, kad cilvēks patiesi sagādā savai miesai ciešanas?” (Jes 58:5a) Vai esat kādreiz domājuši par to, ka Vecajā Derībā Dievs deva Mozum ļoti sīkas un smalkas instrukcijas par to, kā viņiem ir jāveic dievkalpošana, bet vēlāk praviešos saka, […]

“Brīnums vs brīnums”, 01.feb.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 52:13–53:12; Gal 4:21–31; Mk 8:11–26 “Vai jūs vēl nemanāt, nedz noprotat? Vai jums sirds vēl ir apcietināta? Jums ir acis, bet jūs neredzat; jums ir ausis, bet jūs nedzirdat?” (Mk 8:17-18) Franču rakstnieks, vēsturnieks un filozofs Voltērs ir teicis: “Ja Parīzes tirgū notiktu brīnums divtūkstoš cilvēku klātbūtnē, es, visticamāk, neticētu ne savām acīm, […]

“Sirdsapziņas balss”, 25.jan.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 49:1–12; Gal 2:11–21; Mk 6:12–29 “Hērods Jāni bijās, zinādams viņu esam taisnu un svētu vīru un viņu sargāja, un, viņu dzirdēdams, tas bieži kļuva domīgs un tomēr labprāt viņu klausījās.” (Mk 6:20) Es tagad lūgšu, lai jūs paliekat klusi uz kādu minūti. Mēģiniet nedomāt neparko. Skatieties uz krustu vai Jēzus gleznu pie sienas, […]

“Jānis un Jēzus, jeb laiki un sezonas”, 22.jan.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 8:23–9:3; 1Kor 1:10–18; Mt 4:12–23 “Kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis nodots, Viņš atgriezās Galilejā.” (Mt 4:12) Mēs lasām šodienas evaņģēlija lasījumā, ka “kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis nodots, Viņš atgriezās Galilejā.” Ir interesanti, ka Jēzus negāja pie Hēroda lūgt Jāņa atbrīvošanu, bet tā vietā iesāka savu kalpošanu Galilejā. Viņš pat neapciemoja Jāni cietumā, […]

“Ticība un dzīve”, 18.jan.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Ķēn 5:1-19; Rm 12:17-21; Mt 8:1-13  “Un Jēzus sacīja virsniekam: Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis.” (Mt 8:13a) Atkarībā no tā, kā mēs to lietojam, vārds ticība varētu nozīmēt dažādas lietas. Es varētu pateikt, ka vakar es biju pirtī un jūs man atbildētu: “Es tev ticu!” Ticība šajā gadījumā nozīmē, ka jūs […]

“Ved draugu pie Kristus”, 15.jan.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 49:1–7; 1Kor 1:1–9; Jņ 1:29–41 “Abi mācekļi dzirdēja viņu tā runājam un sekoja Jēzum.” (Jņ 1:37) Vai jūs esat kādreiz lasījuši evaņģēlijus un izbrīnījušies par to, cik viegli apustuļi pameta savu nodarbošanos, pat radus un draugus, lai sekotu Kristum? Es zinu, ka es esmu. Kas lika viņiem tā rīkoties? Man bija vajadzīgi 10 […]

“Uzlēkusi Gaisma”, 6.jan.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 60:1–6; Ef 3:1–12; Mt 2:1–12 “Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.” (Jes 60:1) Šodienas lasījums no Vecās Derības ir sevišķi priecīgs. “Celies!” saka pravietis. Citiem vārdiem, piecelieties vai pat uzleciet kājās! Tas ir gandrīz, kā pavēle.  Mēs varam iedomāties vakara vadītāju kādā koncertā, kas lūdz […]

“Saderināšanās – mājokļu celšana”

Teksti: Apd. 7:55-60; 1.Pēt. 2:1-10; Jņ. 14:1-14 «„Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt?Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs.” (Jņ. 14:2-3) […]

“Svētais vārds”, 01.jan.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 4Moz 6:22-27; Rm 1:1-7; Lk 2:21 “Un lieciet Manu Vārdu šādi uz Israēla bērniem, un Es tos svētīšu.” (4Moz 6:27) Vai esat domājuši, kas ir Dieva vārds? Atbilde varbūt ir acīmredzama, bet padomājiet. Ikvienai radībai ir savs nosaukums. Koks ir koks, puķe ir puķe, žirafe ir žirafe. Bet saprātīgām būtnēm, kā mums, ir ne […]

“Bezvainīgie martiri”, 28.dec.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Atkl 14:1–5; 1Pēt 4:12–19; Mt 2:13–18 “Kad Hērods redzēja, ka gudrie viņu piekrāpuši, tad viņš ļoti apskaitās, aizsūtīja un lika apkaut visus bērnus Bētlemē un visā viņas apkārtnē divi gadi vecus un jaunākus pēc tā laika, ko viņš no gudrajiem bija izzinājis.” (Mt 2:16) Kopš pasaules vēstures sākuma ir bijuši cilvēki, kuri ir tikuši […]