“Māte Marija”, 4.Advents 2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Mih 5:1–4a; Ebr 10:5–10; Lk 1:39–45 “Un Marija cēlās tajās dienās un steigšus devās uz kādu Jūdas pilsētu kalnienē.” (Lk 1:39) Ir (vismaz) viena lieta, kas visiem cilvēkiem uz zemes ir kopīga. Vai tie būtu no Latvijas, Nigērijas vai Ķīnas, šī lieta viņiem ir tā pati. Vai tie būtu dzīvojuši pirms desmit tūkstoš gadiem […]

“Gribi redzēt debesis ?”, 15.12.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Zah 3:1–10; Atkl 4:1–8; Mt 24:45–51 “Tūliņ es tapu aizrauts garā, un raugi: goda krēsls celts debesīs; goda krēslā kāds sēdēja.” (Atkl 4:2) Cilvēki pēc būtības ir ziņkārīgas būtnes. Mēs gribam zināt, kas notiks, kad notiks, kā tas notiks u.t.t. Ir smalka līnija starp zinātkāri un ziņkārību. Ir atšķirība starp to, ka es vēlos […]

“Dieva prieks”, 3.Advents 2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Cef 3:14–20; Flp 4:4–7; Lk 3:7–18 “Priecājies, Ciānas meita! Gavilē, Israēl! Priecājies un gavilē no visas sirds, tu Jeruzālemes meita!” (Cef 3:14) Bībeles stundā mēs tikko pabeidzām lasīt Pāvila vēstuli filipiešiem. Vēstules galvenā tēma ir prieks. Prieks dažādos apstākļos – prieks par draudzību un ciešām saitēm citam ar citu, prieks kalpošanā un pat prieks […]

“Dvēseles duša”, 2.advents 2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Mal 3:1–4; Flp 3:1–4; Lk 3:1–16 “Jo Viņš ir kā zeltkaļa kausētāja uguns un kā veļas mazgātājas sārms.” (Mal 3:2b) Kad es biju puika, man ļoti patika spēlēties smiltīs. Es būvēju pilsētas un ceļus manām mašīnām, kā arī kalnus un lejas maniem zaldātiņiem. Tas ir pats par sevi saprotams, ka pēc garas dienas smilšu […]

“Sirds uz sirdi”, 1.12.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Am 3:12–4:5; 2Pēt 3:1–10; Mt 21:23–32 “Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.” (2Pēt 3:9) Esmu to teicis jau agrāk, ka Advents ir gaidīšanas laiks. Kā Dāvis tik labi iezīmēja pagājušajā svētdienā, tas ir divējāds gaidīšanas laiks […]

Kristus sagaidīšana, 1.Advents (D.Sargūns)

Teksti: Zah 9:9–10; Rm 13:11–14; Lk 21:25–33 Kristus māca par gaidāmajām lietām, par pēdējiem laikiem, kad Viņš otrreiz nāks uz Zemes, šīs dienas evaņģēlija vārdi tiek noslēgti ar atmiņā paliekošu frāzi: “Debess un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs.” Tas vēl vairāk uzsver, ka Jēzus vārdi nav alegorija vai vēlme aprakstīt kādu iekšēju garīgu procesu […]

“Kur ir Dievs?” (24.11.2021.)

Teksti: 2Moz 2:1-10; 1Pēt 4:12-19; Mt 2:19-23 “Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts.” (1 Pet 4:12) “Kāpēc šis notiek ar mani?” cilvēki vaicā, kad grūtības, bēdas vai ciešanas nāk. Nevienam nepatīk grūtības vai ciešanas. Mūsdienu pasaule māca, ka grūtības ir jāpārvar, no […]

“Nāve nāk negaidot”, 21.11.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 25:6–9; Atkl 21:1–6a; Jņ 11:32–44 “Daži no viņiem teica: Vai Viņš, kurš aklajam atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, lai arī šis nenomirtu?” (Jņ 11:37) Filmā “Polianna” mācītājs, uzkāpjot kancelē, bargi uzlūko draudzi un tad skaļā balsī sāk aurot: “Nāve nāk negaidot!” Ja gadījumā kāds to nebija dzirdējis, viņš atkārto, “Nāve nāk negaidot!” Kārtīgi […]

“Mūžīgās vērtības”, Valsts svētkos 2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 26:1b–4; Ef 6:10–19; Mt 20:25–28 “Mums ir stipra pilsēta; aizsardzībai tai ir Dieva izveidots tās mūris un ārējais valnis.” (Jes 26:1) Tāpēc, ka man ir gan Latvijas, gan Amerikas pilsonība, maniem bērniem arī tās ir. Pēc būtības viņi var lietot jebkuru pilsonību, kā viņi vēlas. Viņi ir pilsoņi abās valstīs. Ir cilvēki, kristieši, […]

“Dieva nams”, 14.11.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Dan 12:1–3; Ebr 10:11–25; Mk 13:1–8 “Mācītāj, lūk, kādi akmeņi un kādas ēkas.” (Mk 13:1) Kad ceļojam pa Latviju vai ārzemēm, mums ir paradums apmeklēt baznīcas vai klosterus. Daudz skaistas pērles var atrast pat nomaļās vietās. Mēs to darām daļēji tādēļ, lai apskatītu, kā vietējie cilvēki caur gadsimtiem ir izgreznojuši savus dievnamus Dievam par […]