“Nāve ir aprīta uzvarā”, 20.apr.2019. (K.Zikmanis)

  “Tā Kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū.” (Mt 28:2b) Pavasaris ir atdzimšanas laiks, atdzīvošanās laiks. Zeme, kas gulējusi ziemas miegā, sāk atdzimt. Daba, kas bija mirusi ziemas aukstumā, sāk atdzīvoties. Sniegpulkstenītes zied, putniņi dzied, pumpuri briest. Kaut ziema vēl turās pretī dažreiz dodot mums “baltas Lieldienas”, pavasaris nāk, un […]

“Ko tas nozīmē tev?”, 18.apr.2019. (K.Zikmanis)

“Tu tagad nezini, ko Es daru, bet pēc tam sapratīsi.” (Jņ 13:7) Šovakar – Zaļajā Ceturtdienā ir īpaši svētki kristīgajā kalendārā un pasaules vēsturē. Kā redzat – liturģiskā krāsa ir balta. Baznīca atzīmē sevišķi augstus svētkus ar šo svinīgu krāsu – Ziemsvētki, Lieldienas, Trīsvienības svētki un šovakar. Kāpēc šovakar – Ciešanu laikā, Klusajā nedēļā ir […]

“Sveikt Jēzu kā Glābēju”, 14.apr.2019. (K.Zikmanis)

“Daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa.” (Mt 21:8) Pūpolu vai palmu svētdiena ieved mūs Klusajā nedēļā. Nedēļā, kad kristīgā baznīca pievērš uzmanību tam, kas notika nozīmīgākajā nedēļā Jēzus dzīvē. Šī ir vissvarīgākā nedēļa kristīgajā kalendārā, jo šajā nedēļā Jēzus paveica to darbu, kādēļ Viņš […]

“Labais Gans”, 10.apr.2019. (O.Svilāns)

“Patiesi, patiesi es jums saku: kas avju kūtī neieiet pa durvīm, bet kāpj iekšā pa citurieni, tas ir zaglis un laupītājs. Bet, kas ienāk pa durvīm, tas ir avju gans. Tam durvju sargs atver, un avis dzird viņa balsi, un viņš sauc savas avis vārdā un tās izved. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, […]

“Dzīvības maize”, 03.apr.2019. (K.Zikmanis)

“ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks, un, kas man tic, tam neslāps nemūžam.” (Jņ 6:35) Evaņģēlija teksts šodien skaidri runā par Svēto Vakarēdienu un mūsu nepieciešamību to saņemt. Jēzus saka “ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie Manis, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.” Šis ir skaidrs sauciens […]

“Mazums ar Kunga svētību”, 31.mar.2019. (K.Zikmanis)

“Šeit ir kāds zēns, kuram ir piecas miežu maizes un divas zivis, bet kas gan tas ir – tik daudziem?” (Jņ 6:9) Kuram šeit nav spēka? Kuri no Jums domā, ka neko nav jēgas darīt, ka nepietiek spēka, naudas, materiālu, idejas, lai realizētu to, ko Jūs cerat? Īsi sakot, kuri grib “mest plinti krūmos”, tāpēc, […]

“Miers ar Dievu un ciešanas”, 27.mar.2019. (D.Sargūns)

Labvakar, mīļā draudze! Šovakar mēs sprediķī apskatīsim divus jautājumus: ko nozīmē Pāvila vārdi “Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (Rom.5:2) Un kā mēs varam teikt sevi laimīgus ciešanās? Mūsu galvenais uzdevums vienmēr ir noskaidrot, ko Dievs vēlas mums teikt caur konkrētajiem Bībeles vārdiem. Kas ir šo vārdu […]

“Robežšķautne”, 24.mar.2019. (K.Zikmanis)

„Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un, kas ar mani nesavāc, tas izkaisa.” (Lk 11:23) Visur mēs varam atrast robežas. Ir robežas starp valstīm, lai noteiktu, kur beidzas vienas valsts teritorija, bet sākas otra. Ir robežas starp novadiem un pilsētām, lai uzzinātu, kurš ir atbildīgs par ko. Ir robežas starp kaimiņmājām, lai uzzinātu, […]

“Garīgā veselība”, 20.mar.2019. (K.Zikmanis)

“Vai tu gribi kļūt vesels?” (Jņ 5:6) Mūsu garīgajai veselībai mums tiek piedāvāti dažādi līdzekļi, par ko esmu runājis citos sprediķos. Lūgšana, Bībeles lasīšana, sakramenti, lai minētu dažus. Gavēnī mēs apskatām sevi zem palielināmā stikla, lai redzētu, kur mēs esam izlaiduši kādu no šiem līdzekļiem, lai kļūtu veseli. Jēzus mūsu evaņģēlijā šodien staigā starp neveseliem […]

“Gavēņa trīsstūris”, 10.mar.2019. (K.Zikmanis)

  “Viņš bija gavējis četrdesmit dienas un četrdesmit naktis.” (Mt 4:2) Liturģiskajā kalendārā ir atkal iesācies Gavēņa laiks. Laiks, kad īpaši pievēršam uzmanību mūsu garīgajai dzīvei – lai to atjaunotu un stiprinātu. Atjaunotu, ja pamanām, ka esam atstājuši Bībeles lasīšanu un lūgšanu novārtā. Stiprinātu, jo vienmēr derētu atspirdzināties Dieva žēlastībā un iepazīt Viņa mīlestību no […]