“Caur ērkšķiem uz rozēm”, 19.sept.2018 (K.Zikmanis)

“Šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva Dēls caur to tiktu pagodināts.” (Jņ 11:4) Esmu Facebook’ā lasījis šādu kristīgu saukli: “Dievam ir labs plāns tavai dzīvei”, un tam var tikai piekrist. Kristīgajā ticībā ir ieausta doma, ka visu valda labestīgs, mīlošs Dievs, kuram rūp šī pasaule un kas liek, lai notiek, […]

“Mīli to, ko neredzi”, 16.sept.2018. (K.Zikmanis)

Mīli savu tuvāko kā sevi pašu – Es esmu Kungs.” 3Moz 19:18b Dzīvojot laikā, kad tuvojas vēlēšanas, varam labi iztēloties šīsdienas pirmo lasījumu, kur bija minētas visvisādas lietas, ko darīt un nedarīt savam tuvākajam, kas varētu būt arī kā pārbaudes akmens politiskajām partijām – Nezodziet un nekrāpiet, un nemelojiet saviem tuvākajiem! Varam iztēloties šo lasījumu, […]

“Ausis, kas dzird”, 12.sept.2018. (K.Zikmanis)

“Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus, jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva.” (Jņ 8:47) Evaņģelizācija ir daļa no mūsu kristīgās dzīves. Ir jāstāsta neticīgajai pasaulei par labo vēsti Kristū, ka mēs, nabaga grēcinieki, tiekam izglābti no grēka, nāves un elles caur ticību Kristum. Šī tiešām ir labā vēsts tiem, kas to dzird […]