“Dvēseles tumšā nakts”, 11.nov.2018. (K.Zikmanis)

“bet Jēzus gulēja” (Mt 8:24) Lāčplēša dienā, ko šodien svinam, mēs atceramies tos vīrus, kuri samaksāja augstāko cenu un atdeva savas dzīves par brīvu Latviju. Šajā dienā 1919. g., veselu gadu pēc Pirmā pasaules kara miera līguma, Latvija vēl cīnījās par savu brīvību, cerēdama uz veiksmīgu iznākumu. Viņi bija nomodā par to, un raudzījās uz […]

“… bet saki vienu vārdu”, 4.nov.2018. (K.Zikmanis)

“Kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā.” (Mt 8:8) Šajā rakstu vietā ir interesanti vērot, kā šie divi cilvēki, kaut kardināli atšķirīgi no vienas puses – viens ir invalīds, sabiedrības atstumts, neievērots spitālīgs vīrs, kam nav nekādas varas, bet otrs ir vesels, ievērojams, bet arī ienīsts romiešu virsnieks, kam liela vara – […]

“Caķeja reformācija”, 31.okt.2018. (K.Zikmanis)

Kad Jēzus nonāca tajā vietā, paskatījies uz augšu, Viņš sacīja tam: “Caķej, kāp steigšus zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā.” (Lk. 19:5) Ar āmura sitienu iesākās Baznīcas reformācija, kad 1517. g. 31. oktobrī teoloģijas doktors, mūks un mācītājs Mārtiņš Luters pie Vitenbergas pils baznīcas durvīm piesita 95-as tēzes, ar kurām viņš gribēja aicināt tā laika […]

“Augšāmcelšanās cerība”, 28.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Bet nāc, uzliec viņai savu roku, un tā dzīvos.” (Mt 9:18b) Kāds draudzes loceklis man atgādināja, ka mums ir jāpriecājas, ejot cauri visādām grūtībām. Doma bija pareiza, jo mums kā kristiešiem ir jāpaļaujas uz Dieva nepelnīto žēlastību un labvēlību vienalga, kas ar mums notiek. Tas nenozīmē, ka bēdās mēs nedrīkstam skumt, ka mums jābūt ar […]

“Sludināt Dieva Valstību”, 24.okt.2018. (O.Svilāns)

Lūkas evaņģēlijs 9:1-17 Mīļā draudze! Liels prieks ir būt šodien šeit un kopā pārdomāt šo Evaņģēlija rakstu vietu! Rakstu vieta ir ļoti plaša un mēs redzam, kā 1) Jēzus saaicina mācekļus un dod tiem spēku. Tie ir nākamie apustuļi, jo par tādiem evaņģēlija autors Lūka nosauc tos tika pēc tam, kad viņi ir atgriezušies no, […]

“Parādiet man naudu”, 21.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Parādiet Man naudu, ko maksājat nodevās.” (Mt 22:19) Cilvēki mēdz nākt pie Jēzus dažādu iemeslu pēc. Kāds nāk ziņkārības dēļ, jo vēlas zināt, ko tad īsti tā kristietība māca. Cits nāk, jo tas viņu tiešām interesē un viņš vēlas kļūt ticīgs. Vēl cits nāk ar viltību, jo neesot ieinteresēts ne par kristietību, ne par Jēzu, […]

“Naines atraitnes mācība”, 17.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Jēzus teica: “Neraudi!” Pienācis klāt, viņš aizskāra zārku; nesēji apstājās, un viņš sacīja:”Jaunekli, es tev saku, celies augšā!” (Lk 7:14) Uz pirmo acu skatienu, šī Rakstu vieta stāsta par Jēzus spēku atgriezt mirušos no nāves. Bet ir dziļāka jēga un nozīme. Ir trīs lietas, ko vēlos apskatīt šajā Rakstu vietā. 1) Ko šis notikums nozīmē […]

“No sirds piedot”, 14.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Tā arī mans debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosiet.” (Mt 18:35) Mēs visi esam piedzīvojuši brīžus, kad esam lūguši piedošanu, vai esam piedevuši kādam. Domāju, ka droši varu apgalvot, ka esam arī piedzīvojuši brīžus, kad mums ir bijusi vajadzīga piedošana no cilvēka, kas mums nepiedod, vai paši negribam kādam […]

“Sekot Jēzum”, 10.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Tas, visu atstājis, cēlās un sekoja Viņam.” (Lk 5:28) Es esmu par to runājis jau citu reizi, ka Jēzus stāstos un pat atgadījumos ir šokējoši elementi. Šīs dienas lasījums nav izņēmums. Jēzus pienāca klāt vīram Matejam (tas, kas vēlāk rakstīja Mateja evaņģēliju), un sacīja viņam, lai viņš Viņam seko, un tas, piecēlies no sava darba galda, […]

“Savas mantas valdnieks”, 7.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Sargies, ka neaizmirsti Kungu, savu Dievu.” (5Moz 8:11) Visi trīs lasījumi šodien runā par mantu, un par to, vai mēs valdām pār mantu, vai manta valda pār mums. Jēzus saka: “Man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt” (Jņ 4:32). Laba, kristīga namturība prasa no mums, lai mēs esam savas mantas valdnieki, nevis otrādi. Šajos Pļaujas […]