“Viens no mums”, 25.12.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 62:6–12; Tit 3:4–7; Lk 2:8–20 “…jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu.” (Lk 2:12) Mēs dzīvojam neparastos laikos. Pandēmija ir pārņēmusi pasauli un prasījusi 1,7 miljonus upuru. Nemieri, protesti un sacelšanās ir notikušas vairākās valstīs, un pamatoti.  Cilvēki satraukti vaicā: “Kas būs?”. Kas šie par Ziemsvētkiem ar visiem ierobežojumiem un aizliegumiem? Ieklausieties, […]

“Kunga spožums”, 24.12.2020.g. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 9:2–7; Tit 2:11–14; Lk 2:1–14 “Tā Kunga spožums tos apspīdēja” (Lk 2:9) Tanī laikā nāca no ministru prezidenta Kariņa pavēle visiem valsts iedzīvotājiem distancēties un valkāt maskas. Un šis pirmais lokdauns notika tajā brīdī, kad Levits bija prezidents Latvijā. Tad visi nogāja pašizolācijā, katrs savas cilts pilsētā. Vai tā skanētu mūsu šīsdienas evaņģēlija […]

J.Vanaga vēstījums 2020. gada Ziemsvētkos

Dieva mīļotie, es sirsnīgi sveicu jūs Kristus dzimšanas svētkos! Septiņsimt gadus pirms Jēzus dzimšanas pravietis Jesaja vēstīja, ka Dievs dos izcilu zīmi: „Jaunava kļūs grūta, dzemdēs dēlu un dos viņam vārdu Immānū-Ēls.“ Latviski tas nozīmē – Dievs ar mums, Dievs mūsu vidū. Viņš nāks, lai atpestītu cilvēkus no grēkiem. Svētais Augustīns raksta, ka grēks ir […]

“Kā tas var būt?”, 20.dec.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Sam 7:1-11,16; Rm 16:25-27; Lk 1:26-38 “Marija jautāja eņģelim: Kā tas var būt?” (Lk 1:34) Dzīve ir pilna jautājumu. Es zinu, jo kad mani bērni bija maziņi, viņi nepārtraukti vaicā kāpēc, kāpēc, kāpēc! Uz dažiem viņu jautājumiem atbildes man bija: –kāpēc ir jāvelk zābaki? –Jo ārā ir sniegs! Uz citiem jautājumiem atbildes man nebija, […]

“Pāvila iedrošinājumi”, 13.dec.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes. 61:1-4,8-11; 1.Tes. 5:16-24; Jņ. 1:6-8;19-28 “Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.” (1Tes 5:23) Lasījumos mēs dzirdējām Pāvila pirmo vēstuli tesaloniķiešiem. Šajā vēstulē apustulis Pāvils dod mums vairākus iedrošinājumus, kas doti, lai stiprinātu ticību. Šie […]

“Nāves spriedums” 09.dec.2020. (O.Svilāns)

Teksti: Jes 6:1–13; 2Tes 1:1–12; Jņ 7:53–8:11 Šai sievietei jau ir tas piespriests. Tur nav nekāds tiesas iespējas, jo likums ir pārkāpts un ir jāsaņem sods. Šo sievieti vienkārši izmanto, lai diskreditētu Jēzu. Jo vienalga kuru no divām atbildēm būtu,  – Jēzu ir “nolikusi” kādā no pusēm. Gan ar to, ja Viņš izrādītu Žēlastību un piedotu […]

“Pēkšņi”, 06.dec.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 40:1-11; 2Pēt 3:8-15a; Mk 1:1-8 “…sagatavojiet Kungam ceļu, dariet līdzenas Viņa takas!” (Mk 1:3b) Vai kāds ir pamanījis, cik ātri skrien laiks? Pēkšņi ir jau otrais Advents un drīz būs svētku laiks. Kur palika novembris? Pēkšņi gads ir cauri, Advents ir klāt un Ziemsvētki drīz būs pie durvīm. Kā tas var būt, ka […]

“Gatavoties divos virzienos”, 02.dec.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 2:1–4; 1Tes 2:13–20; Lk 21:25-28 “Un tad viņi redzēs Cilvēka Dēlu padebesīs nākam varenībā un lielā godībā.” (Lk 21:27) Es esmu to teicis agrāk, bet der atkārtot, ka vārds Advents ir no latīņu valodas adventus, kas nozīmē nākšana vai atnākšana. Latīņu valodā tas ir vīriešu dzimtē, tādēļ Baznīcā mēs arī sakām Advents, vīriešu […]

“Nomodā ar Dievu”, 29.nov.2020. (D.Sargūns)

Lasījumi: Jes. 64:1-9; 1. Kor. 1:3-9; Mk. ev. 13:24-37. Jēzus vārdi, “Esiet nomodā,” (Mk. 13:33; 35; 37) šodien ir svarīga vēsts. Mēs no Jēzus saņemam labu mācību par pēdējām dienām, Jēzus aicina cilvēkam būt katru dienu attiecībās ar Dievu, nevis skaitīt dienas, nedēļas, lai saprastu, kad Jēzus otrreiz nāks uz Zemes. Bībele, kā Luters ir skaidrojis, […]

“Dieva izredzētība”, 25.nov.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Zah 12:1–10; Ef 1:3–14; Lk 19:1–10 “Jo Cilvēka Dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo.” (Lk 19:10) Psalmos ir rakstīts: “Svētīgs tas, ko Tu izredzi un kam Tu ļauj sev tuvoties un mājot Tavos pagalmos! Mēs tiksim bagātīgi atspirdzināti ar Tava nama, ar Tavas svētnīcas svētumu!” (Ps 65:5). Jaunajā tulkojumā tas skan šādi: “Svētīts […]