“Jēzus uzvarēs”, 22.nov.2020. Mūžības svētdiena (K.Zikmanis)

Teksti: Atkl 7:9–17; 1Jņ 3:1–3; Mt 5:1–12 “Pēc tam es ieraudzīju, un redzi – liels pūlis, ka ne saskaitīt, no visām tautām un ciltīm, un ļaudīm, un valodām, kas baltos tērpos un palmu zariem rokās stāv troņa un Jēra priekšā.” (Atkl 7:9) Visiem patīk stāsti ar laimīgām beigām. Caur dažādiem grūtiem līkločiem un sīvām cīņām […]

“Darīt to, kas pareizi”, 18.nov.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 26:1b–4; Ef 6:10–19; Mt 20:25–28 “Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs.” (Ef 6:11-12) Amerikāņu aktieris un raidījumu vadītājs Pīters Maršals ir jēgpilni teicis par […]

“Pārmeklēšanu ar uguni”, 15.nov.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Cef 1:7, 12–18; 1Tes 5:1–11; Mt 25:14–30 “Tai pašā laikā notiks, ka Es pārmeklēšu ar uguni visu Jeruzālemi un piemeklēšu tos ļaudis, kas joprojām guļ savā vecajā raugā un runā savā sirdī: Tas Kungs mums nedarīs ne labu, ne ļaunu!” (Cef 1:12) Tuvojoties Baznīcas gada beigām – Mūžības svētdienai, kas būs nākamsvētdien, mūsu lasījumi […]

“Augstprātības grēks”, 11.nov.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Mih 3:9–4:5; Atkl 8:1–13; Lk 10:17–24 “Viņš tiem sacīja: “Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam!” (Lk 10:18) Kad kristieši mēģina nosaukt lielākos grēkus, ko kāds var izdarīt, bieži viņi secina, ka tie ir seksuālie grēki. Bet tā nav taisnība. Seksuāli grēki, kaut ļoti nopietni, nav sliktākie grēki. Klāvs Steipls Luiss izcēla šo […]

“Esi gatavs!”, 08.nov.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Am 5:18–24; 1Tes 4:13–18; Mt 25:1–13 “Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt nedz to dienu, nedz stundu.” (Mt 25:13) Kad bērnībā piedalījos skautos, mūsu devīze bija “Esi gatavs!”. Pionieriem bija līdzīgs moto: “Vienmēr gatavs!”. Gatavība ir svarīgs stāvoklis, sevišķi, ja jūs atrodoties tālu no apdzīvotas vietas, kaut kur mežā, kur pašiem jārūpējas par savu […]

“Vai ticība palīdz?”, 04.nov.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Īj 19:23-27; Fil 3:17-2; Mt 9:18-26 “Tad Jēzus, pagriezies un to ieraudzījis, sacīja: “Ņemies drošu sirdi, meita! Tava ticība tev palīdzējusi.”” (Mt. 9:22) Mūsdienās ir, un vēstures gaitā ir bijuši cilvēki, kuri domā, ka ticība pati par sevi ir spēks. Doma ir apmēram tā: ja tu pietiekoši ticēsi, tad tas, kam tu tici, notiks. […]

“Lēnprātīgi iemantos zemi”, 1.nov.2020. Visu svēto diena (K.Zikmanis)

Teksti: Dan 7:1–3, 15–18; Atkl 7:1–12; Mt 5:1–12 “Svētīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi.” (Mt 5:5) Visu svēto diena, ko svinam šodien, ir Baznīcas svētki ar garu un interesantu vēsturi. Jānis Zeltamute savos sprediķos jau 4.g.s., saka, ka kristieši visā pasaulē svin svētkus visiem asinslieciniekiem un svētajiem. Izšķirošs notikums notika 609.g., kad Romā tika konsekrēta […]

“Sv. Sīmanis un Sv. Jūdas”, 28.okt.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Ef 2:19–22; Jņ 15:17–25 “Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saime, kas uzcelta uz apustuļu un praviešu pamata, tās stūrakmens ir Jēzus Kristus.” (Ef 2:19-20) Tie, kuri rudenī ir bijuši Valmierā, zina, ka viens no lielākiem notikumiem tanī laikā ir Simjūda tirgus. Kad kalpoju Valmierā, es varēju […]

“Mans Kungs un mans Dievs!”, 25.okt.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 3Moz 19:1-2,9-18; Ef 4:1-6; Mt 22:34-46 “Ja nu Dāvids sauc Viņu par Kungu, kā tad Tas var būt viņa dēls?” (Mt 22:45) Patlaban Amerikā notiek prezidenta priekšvēlēšanu kampaņa. Nesenajās debatēs starp Baidenu un Trampu es pamanīju ko nedaudz smieklīgu, bet pamatā bēdīgu. Abi kandidāti nemācēja sarunāties, nemaz nerunājot par debatēšanu. Viens runāja otram virsū, […]

“Sv. Lūkass”, 18.okt.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 43:8–13; 2Tim 4:5–11; Lk 1:1–4; 24:44–45 “Kad jau daudzi ir sākuši apkopot stāstus par notikumiem, kas norisinājušies mūsu vidū, kā tos mums ir atstāstījuši to pirmie aculiecinieki un vārda kalpi, tad, visu no paša sākuma ļoti rūpīgi izpētījis, arī es atzinu par vajadzīgu tev, cienījamo Teofil, secīgi to izklāstīt,  lai tu pārliecinātos, ka […]