“Sekot Jēzum”, 10.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Tas, visu atstājis, cēlās un sekoja Viņam.” (Lk 5:28) Es esmu par to runājis jau citu reizi, ka Jēzus stāstos un pat atgadījumos ir šokējoši elementi. Šīs dienas lasījums nav izņēmums. Jēzus pienāca klāt vīram Matejam (tas, kas vēlāk rakstīja Mateja evaņģēliju), un sacīja viņam, lai viņš Viņam seko, un tas, piecēlies no sava darba galda, […]

“Savas mantas valdnieks”, 7.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Sargies, ka neaizmirsti Kungu, savu Dievu.” (5Moz 8:11) Visi trīs lasījumi šodien runā par mantu, un par to, vai mēs valdām pār mantu, vai manta valda pār mums. Jēzus saka: “Man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt” (Jņ 4:32). Laba, kristīga namturība prasa no mums, lai mēs esam savas mantas valdnieki, nevis otrādi. Šajos Pļaujas […]

“Divu Ādamu kārdinājumi”, 3.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Gars Jēzu veda tuksnesī, kur četrdesmit dienas velns Viņu kārdināja.” (Lk 4:1b-2a) Kā garīdznieks bieži dzirdu jautājumu: “Mācītāj, kāpēc ar mani notiek tā?” Konteksts varētu būt dažāds – slimības, darbs, attiecības, nelaimes gadījumi – bet pamatjautājums pēc būtības ir tas pats: kāpēc Dievs ar mani tā izrēķinās? Kāpēc sliktas lietas notiek labiem cilvēkiem? Tas ir […]

“Kāzu drēbes”, 30.sept.2018. (K.Zikmanis)

“Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas rīkoja savam dēlam kāzas.” (Mt 22:1) Bībeles stāstiem var būt dažāda nozīme. Tas ir atkarīgs no teksta, kas mums priekšā. Varu minēt dažus, piemēram, burtiskā nozīme, alegoriskā nozīme, simboliskā nozīme, pravietiskā nozīme, vēsturiskā nozīme. Vēsturiskos notikumus vajadzētu saprast vēsturiski, bet dzeju vajadzētu saprast simboliski vai alegoriski. Bībele ir ļoti […]

“Redzēt Jēzu”, 26.sept.2018. (K.Zikmanis)

“Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu!” (Jņ 12:21) Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu! Tik vienkāršs un neviltots lūgums – redzēt Jēzu. Tāds lūgums varētu izskanēt no jebkura no mūsu lūpām. Kurš gan negribētu redzēt Jēzu? Bet kur un kā? Droši vien mums katram ir kāds ieteikums vai doma, kur Jēzu var redzēt. Bet Jēzus atbilde šiem […]

“Tev tavi grēki ir piedoti”, 23.sept.2018 (K.Zikmanis)

“Esi drošs, dēls, tavi grēki tev piedoti.” (Mt 9:2b) Kad cilvēki atceras šīsdienas evaņģēlija lasījumu, parasti tiek pieminētas un pārdomātas lasījuma beigas – paralizētais vīrs tiek dziedināts. “Celies, ņem savu gultu un ej uz mājām!” vai no cita evaņģēlija “Celies, ņem savu gultu un staigā!” (Jņ 5:8). Pat virsraksts Bībelē šim tekstam ir “Jēzus dziedina paralizēto.” […]

“Caur ērkšķiem uz rozēm”, 19.sept.2018 (K.Zikmanis)

“Šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva Dēls caur to tiktu pagodināts.” (Jņ 11:4) Esmu Facebook’ā lasījis šādu kristīgu saukli: “Dievam ir labs plāns tavai dzīvei”, un tam var tikai piekrist. Kristīgajā ticībā ir ieausta doma, ka visu valda labestīgs, mīlošs Dievs, kuram rūp šī pasaule un kas liek, lai notiek, […]

“Mīli to, ko neredzi”, 16.sept.2018. (K.Zikmanis)

Mīli savu tuvāko kā sevi pašu – Es esmu Kungs.” 3Moz 19:18b Dzīvojot laikā, kad tuvojas vēlēšanas, varam labi iztēloties šīsdienas pirmo lasījumu, kur bija minētas visvisādas lietas, ko darīt un nedarīt savam tuvākajam, kas varētu būt arī kā pārbaudes akmens politiskajām partijām – Nezodziet un nekrāpiet, un nemelojiet saviem tuvākajiem! Varam iztēloties šo lasījumu, […]

“Ausis, kas dzird”, 12.sept.2018. (K.Zikmanis)

“Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus, jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva.” (Jņ 8:47) Evaņģelizācija ir daļa no mūsu kristīgās dzīves. Ir jāstāsta neticīgajai pasaulei par labo vēsti Kristū, ka mēs, nabaga grēcinieki, tiekam izglābti no grēka, nāves un elles caur ticību Kristum. Šī tiešām ir labā vēsts tiem, kas to dzird […]