“Kur tu dzīvo?”, 07.05.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 7:55–60; 1Pēt 2:2–10; Jņ 14:1–14 “Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt?” (Jņ 14:2) Vai esat domājuši par to, ka Dievs nāca uz zemes, lai būvētu lietas? Jēzus pavadīja laiku – pat gadu desmitus –, ceļot lietas. Viņš bija tekton, […]

“No uguns ugunī”, 30.apr.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 2:42–47; 1Pēt 2:19–25; Jņ 10:1–11 “ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm.” (Jņ 10:11) Pēc Lieldienām mēs ar Andu runājām par visiem svētku dievkalpojumiem, un Anda komentēja, ka varbūt nākamgad tieši pirms Lieldienām Bībeles stundās vai citur būtu vērts runāt par tiem septiņiem Vecās Derības lasījumiem, kurus lasa Nakts […]

“Kas nogalināja Kristu?”

Teksti: Apd 2:14a, 36-41; 1Pēt 1:17-23; Lk 24:13-35 “Tad lai viss Israēla nams zina un nešaubās, ka Dievs Viņu ir darījis par Kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā.” (Apd 2:36) Tie, kuri ir redzējuši Mela Gibsona filmu Kristus Ciešanas, varbūt atceras spilgtu fragmentu, kad Jēzus tika pienaglots pie krusta. Filmēts […]

“Kokogļu uguns”, 19.04.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Pēt 1:1-12; Jņ 21:15-25 “Izkāpuši malā, viņi tur redz ugunskuru no oglēm un uz tā zivis noliktas un maizi.” (Jņ 21:9) Es nesen lasīju rakstu, ko sarakstījis Māc. Henrijs Rīrdons par šo rakstu vietu. Viņš izceļ divas lietas. Pirmais, ka epizode ar Pēteri pie ugunskura augstā priestera pagalmā ir saistīta ar gadījumu pie Galilejas […]

“Kaps, kas bija tukšs” Lieldienās 2023. g. (K.Zikmanis)

“Kaps, kas bija tukšs” Lieldienās 2023. g. (K.Zikmanis) Teksti: Jes 25:6-9; 1Kor 15:1-11; Mk 16:1-8 “Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās. Viņš tām sacīja: “Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to […]

“Ak, Jeruzāleme, Jeruzāleme!”, 02.apr.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Mt 21:1–11; Jes 50:4–9a; Flp 2:5–11; Mt 26:14–27:66 “Ko jūs esat ar mieru man dot? Es jums Viņu nodošu.” (Mt 26:15) Ir skaista doma, ka, ja tik vien visi dzirdētu Jēzus evaņģēliju, tad visi pieņemtu Kristu, un virs zemes būtu paradīze. Bet tā diemžēl ir pasaka, nevis reālitāte. Bez šaubām Kristus evaņģēlijam ir jāskan […]

“Caur ērkšķiem uz rozēm”, 29.03.2023. (K.Zikmanis)

“Šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva Dēls caur to tiktu pagodināts.” (Jņ 11:4) Esmu Facebook’ā lasījis šādu kristīgu saukli: “Dievam ir labs plāns tavai dzīvei”, un tam var tikai piekrist. Kristīgajā ticībā ir ieausta doma, ka visu valda labestīgs, mīlošs Dievs, kuram rūp šī pasaule un kas liek, lai notiek, […]

“Ko nozīmē ‘ir’?” 22.03.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 18:1–11; Rm 8:1–11; Jņ 6:27–40 “Kas bauda Manu miesu un dzer Manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā dienā.” (Jņ 6:54) Pirms daudziem gadiem mēs ar ģimeni bijām aizbraukuši uz Tezē kopienu Francijā, kur katru nedēļu notiek tikšanās ar cilvēkiem (lielāko tiesu – jauniešiem) no visas pasaules, no dažādām […]

“Quo vadis pasaule?”, 15.03.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 8:4–7, 18–9:6; Rm 5:1–11; Jņ 8:12–20 “Tad Jēzus viņiem atbildēja: Lai gan Es liecinu pats par Sevi, tomēr Mana liecība ir patiesa, jo Es zinu, no kurienes Es esmu nācis un kurp eimu. Bet jūs nezināt, no kurienes Es nāku un kurp eimu.” (Jņ 8:14) Dārgie brāļi un māsas Kristū, Šodienas evaņģēlija lasījums […]

“Studiju disciplīna”, 12.03.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 17:1–7; Rm 5:1–11; Jņ 4:5–42 “Jēzus atbildēja un viņai sacīja: Ja tu zinātu Dieva dāvanu un kas ir tas, kas tev saka: dod Man dzert, – tad tu būtu lūgusi Viņu un Viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni.” (Jņ 4:10) Kad cilvēki nāk pie ticības pieaugušo vecumā, daudz kas kristietībā šķiet svešs, jo […]