“Tā Kunga vadība”, 28.aug.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 33:12-23; 1Tes 4:1-7; Mt 17:1-9 “Liec man zināt Tavu ceļu, lai es Tevi zinātu un varētu atrast labvēlību Tavās acīs … Ja Tu pats neiesi mums līdzi, tad neved mūs prom no šejienes.” (2Moz 33:13,15) Dzīve ir pilna ar izvēlēm. Lieli lēmumi, mazi lēmumi. Sākot no tā, ko šodien vilksim mugurā līdz tam […]

“Nāve”, 24.aug.2022. (S.Ludbergs)

Soģ 3:12–30; Apd 1:1–14; Mt 27:45–54 Jēzus ir Kungs un šodien, mūsu luteriskajā baznīcā, tiek atzīmēta Sv. Bartolomeja diena, jeb, latviskoti tas būtu, Sv. Bērtuļa diena. Viņš bija viens no divpadsmit Jēzus mācekļiem. Viņš Sv. Rakstos pieminēts dažas reizes un Tie mums par viņu neko daudz neatklāj. No citiem avotiem zinām, ka viņš savu turpmāko dzīvi ir […]

“Suns pie ķēdes vai bauslības važas”, 21.aug.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 58:9b–14; Ebr 12:18–29; Lk 13:10–17 “Redzi, vai šo Ābrahāma meitu, kuru sātans ir turējis sasietu jau astoņpadsmit gadus, nevajadzēja sabatā atbrīvot no saitēm?” (Lk 13:16) Ir viegli ticīgajam iekrist legālismā jeb savu ticību reducēt uz likumiem un noteikumiem, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, lai sevi sauktu par īstu ticīgo. Piemēram, īsti kristieši […]

“Ticības nezināšana”, 17.aug.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 40:26-31; 1Pēt 2:11-20; Jņ 16:16-23a Mēs nesaprotam, ko Viņš saka! Jņ 16:18 Jēzus saviem mācekļiem vairākas reizes bija teicis, kas ar Viņu notiks – par Savu nodošanu pagānu rokās, netaisnīgo notiesāšanu, krustā sišanu un augšāmcelšanos. Viņš mācīja savus mācekļus un tiem sacīja: “Cilvēka Dēls tiks nodots cilvēku rokās, un tie Viņu nonāvēs, un nonāvēts […]

“Sv. Meinards”, 14.aug.2022. (K.Zikmanis)

“Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.” (Mt 28:19-20) Šodien, 14. augustā, mūsu Baznīca svin Biskapa Meinarda dienu. Meinards no Zēgebergas bija priesteris augustīniešu klosterī.  Viņš ir pirmais zināmais misionārs Līvzemē, un līdz ar to tiek uzskatīts […]

“Stāsts par divām māsām”, 17.07.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 18:1–10a; Kol 1:15–28; Lk 10:38–42 “Kungs viņai atbildēja: “Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama.” (Lk 10:41-42) Šī Rakstu vieta par Martu un Mariju ir ļoti slavena. Es pieņemu, ka mēs visi esam dzirdējuši šo pazīstamo stāstu par pārstrādājušos Martu, kas rūpējas par visām […]

“Lielam būt”, 13.07.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 4 Moz 11:24–35; Rm 1:28–2:11; Mt 18:1–9 “Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja: Kas gan ir lielākais Debesu valstībā?” (Mt 18:1) Kas ir pirmais, kas ienāk prātā, kad dzirdat vārdu ‘slavens’? Droši vien kāds slavens aktieris vai dziedātājs. Varbūt kāds slavens biznesmenis vai bagātnieks? Slavens cilvēks var būt kāds politiķis, sens […]

“Kas ir mans tuvākais?”, 10.07.22. (K.Zikmanis)

“Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās.” (Lk 10:33) Kad lasām Bībeles tekstus, der tos apskatīt trijos veidos, lai izprastu to nozīmi pilnīgāk. Vispirms apskatīt vēsturiskajā kontekstā, tad apskatīt Rakstu vietu burtiskajā nozīmē, un visbeidzot apskatīt to alegoriskajā nozīmē. Rakstu mācītāji bija skrīveri vai Rakstu pārrakstītāji, kuri ar […]

“Stiprinieties”, 03.07.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 66:10–14; Gal 6:7–16; Lk 10:1–11,16–20 “Ejiet! Redzi, es jūs sūtu kā jērus vilku vidū.” (Lk 10:3) Pagājušajā trešdienā mēs svinējām apustuļu Pētera un Pāvila dienu. 29. jūnijā tiek svinētas viņu kā Kristus liecinieku dzīves, kuri atgrieza tūkstošus pie ticības, un arī viņu nāve, kad viņi atdeva sevi pilnīgi, kā asins liecinieki, vēstot ar […]

“Atklāt sevi Kristū”, 29.06.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 12:1-11; Gal 1:11–20; Mt 16:13-19 “Bet ko jūs sakāt – kas Es esmu?” (Mt 16:15b) Kristus vaicāja saviem mācekļiem, “Ko cilvēki saka par mani – kas es esmu?” Tas ir būtisks jautājums—kas ir Kristus—jo, kā mēs uzskatām Kristu, tā arī mēs pret Viņu izturamies. Tas, ko mēs domājam, kas Viņš ir, nemaina Viņa […]