“Mīlestības uguns” (Zaļā Ceturtdiena 2022.g.)

Teksti: 2Moz 12:1–14; 1Kor 11:23–26; Jņ 13:1–17, 31b–35 “Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat.” (Jņ 13:34a). Viņš novilka virsdrēbes, apsēja sev linu drānu un sāka mācekļiem mazgāt kājas (Jņ 13:4). Ar tik vienkāršiem vārdiem Jānis apraksta tik dziļu darbību. Bieži Bībelē dziļas domas ir izteiktas vienkāršiem vārdiem. Tāpēc, kad lasām vai klausāmies […]

“Aizvainojumu valgos”, 03.04.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 43:16–21; Flp 3:4b–14; Jņ 12:1–8 “Bet Jūda Iskariots, viens no viņa mācekļiem – tas, kurš viņu vēlāk nodos, – sacīja: “Kādēļ šo svaidāmo eļļu nepārdeva par trīs simti denārijiem un naudu neizdalīja nabagiem?” (Jņ 12:4-5) Viens no vislielākajiem šķēršļiem garīgai izaugsmei un pat pestīšanai ir aizvainojums. Bībele ir pilna ar cilvēkiem, kuri aizvainojuma […]

“Ēlijas otrā nākšana?”, 30.03.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 1 Moz 45:1–15; 1Kor 7:32–40; Mk 6:1–13 “Bet citi sacīja: “Viņš ir Ēlija.” Un citi sacīja: “Viņš ir pravietis, kā viens no praviešiem.” Bet Hērods, to dzirdējis, sacīja: “Jānis, kam es galvu nocirtu, uzcēlies no miroņiem.” ” (Mk 15:16-17) Ir vairākas lietas Bībelē, kuras mūsdienu cilvēkam ir problemātiski saprast vai aptvert. Tas gan nenozīmē, […]

“Pēdējā Pasha”, 27.03.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Joz 5:9–12; 2Kor 5:16–21; Lk 15:1–3, 11b–32 “Un Israēla bērni apmetās teltīs Gilgalā, un tie sarīkoja Pashā svētkus mēneša četrpadsmitajā dienā ap vakara laiku Jērikas līdzenumā.” (Joz 5:10) Tāpēc, ka iepriekšējā nedēļā runāju par kristības sakramentu, un tāpēc, ka dienu pirms Pūpolsvētdienas Saldū svinēšu Pashas svētkus, un tāpēc, ka Pashas svētki un Svētais Vakarēdiens […]

MT 14:13-21, 23.03.2022. (R.Ornicāns)

Jēzus tikko ir dziedinājis slimos, un viņam seko liels ļaužu pūlis. Jēzus un Viņa mācekļi dzīvojas ar šiem cilvēkiem, pavada kopīgu laiku, māca Dieva vārdu. Varam iztēloties, ka esam ar viņiem, ka esam starp Jēzus mācekļiem. Ir bijusi piepildīta diena. Daudz notikumi, daudz rosības, daudz kņadas, arī daudz prieka un sadraudzības. Diena ir bijusi gara […]

“Vai kristībā ir glābšana?”, 19.03.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 55:1–9; 1Kor 10:1–13; Lk 13:1–9 “Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz Mozu kristīti.” (1Kor 10:1-2) Dievs dara lietas citādāk nekā mēs, jeb kā Jesaja vēsta Kunga vārdus: “Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi […]

“Grēku izpirkšana”, 16.03.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 1 Moz 42:18–28; 1Kor 5:9–6:11; Mk 4:1–20 “Un tie cits citam sacīja: “Patiesi, mums tagad jāizpērk vaina mūsu brāļa dēļ; mēs redzējām viņa dvēseles bēdas, kad viņš lūdzās, lai mēs to apžēlotu, bet mēs viņu nepaklausījām; tāpēc tagad pār mums nāk šīs bēdas.”” (1Moz 42:21) Turpinot tēmu, ko iesāka evaņģēlists Sandris pagājušajā nedēļā, mēs […]

“Tēva ilgu pilnā sirds”, 13.03.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 15:1–12,17–18; Flp 3:17–4:1; Lk 13:31–35 “Jeruzāleme, Jeruzāleme! Cik bieži es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā putns pulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt.” (Lk 13:34) Maza meitenīte iegāja atrakciju parka spoguļu labirintā. Kad viņas tēvs atklāja, ka viņa ir pazudusi, viņš redzēja, ka viņa labirintā mēģina atrast izeju un ka viņa […]

“Brāļi pārdod Jāzepu”, 09.03.2022. (S.Ludbergs)

Teksti: 1. Moz. 37: 25-36, Mk 1:29–45 Jēzus ir Kungs! Šodienas Rakstu vieta runā par notikumu, kad brāļi pārdod Jāzepu, bet, vispirms, neliels ieskats tajā, kas  ir noticis iepriekš… Tātad, Jēkabs, jeb Israēls ir tēvs saviem 12 dēliem… Rūbens ir vecākais dēls, Jāzeps ir vienpadsmitais… Jēkabs Jāzepu īpaši mīlēja, tam ir sakars arī ar to, ka viņam […]

“Gara negaidīta vadība”, 06.03.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: 5Moz 26:1–11; Rm 10:8b–13; Lk 4:1–13 “Bet Jēzus, Svētā Gara pilns, devās prom no Jardānas. Gars Viņu veda tuksnesī.” (Lk 4:1) Šodien ir pirmā svētdiena Gavēnī. Bet, ja godīgi, man ir tāda sajūta, ka mēs esam bijuši Gavēnī teju divus gadus. Viens no Gavēņa aspektiem, kuru mēs apspriedām ceturtdien iesvētes mācībā, ir atteikšanās no […]