“Finiša taisne”, Lieldienas 2024. g. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 25:6–9; 1Kor 15:1–11; Mk 16:1–8 “Un, kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu.” (Mk 16:1) Kad es biju jauns un mācījos vidusskolā Ņujorkā, es skrēju krosu, jūs zināt, kur skrien garu distanci pa laukiem, caur mežiem un […]

“Sens mielasts, pārveidots jaunajā”, Zaļajā Ceturtdienā 2024. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 14:18-19; 1Kor 11:20-29; Jņ 13:1-15 “…jo arī mūsu Pashā jērs ir par mums upurēts – Kristus.” (1Kor 5:7b) Citos gados un citās reizēs, kad esmu runājis par Svēto Vakarēdienu, esmu pieminējis Pashas mielastu. Parasti to daru sakot, “Pashas mielastā ir daudz, kas notiek, bet mums nav laika par to tagad runāt.” Šovakar mēģināšu […]

“Krusta pazemība”, Pūpolu svētdiena 2024. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 50:4–9a; Flp 2:5–11; Mk 11:1–11 “Tie atveda ēzelīti pie Jēzus, uzsedza tam savas drēbes, un Viņš sēdās tam virsū.” (Mk 11:7) Šodien ir Pūpolu svētdiena – Klusās nedēļas iesākums, un evaņģēlija lasījums ir ļoti pazīstams. Tik pazīstams, ka mēs domājam, ka mēs zinām šo tekstu ļoti labi. Mācekļi uzsēdina Jēzu uz ēzeļa, ļaudis […]

“Kāpēc Tu miris esi?”, 17.mart.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 31:31–34; Ebr 5:5–10; Jņ 12:20–33 “Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet, ja mirst, tas nes daudz augļu.” (Jņ 12:24) Ir dziesma mūsu dziesmu grāmatā ar vārdiem: “Kāpēc Tu miris esi, to dod mums, Jēzu, prast.” Man liekas, ja prasītu vidusmēra draudzes loceklim, kāpēc […]

“Bauslība ikdienā”, 3.marts.2024. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 20:1–17; 1Kor 1:18–25; Jņ 2:13–22 “Es esmu Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama!” (2Moz 20:2) Kad domājam par Bauslību, pirmais, kas nāk prātā droši vien ir kaut kas slikts. Kaut kas nepatīkams. Kaut kas ierobežojošs. Bet, kad Izraēla bērni tos saņēma Sinajas kalnā pirms teju 3000 gadiem, […]

“Ticība un darbi – Jāzeps”, 28.feb.2024. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 42:18–28; 1Kor 5:9–6:11; Mk 4:1–20 “Darait tā, tad jūs paliksit dzīvi, arī es bīstos Dieva.” (1Moz 42:18) Pagājušajā nedēļā es runāju par tēmu – ticība un darbi, un kā tie iet roku rokā. Atcerieties, es nerunāju par ticību uz pestīšanu vai glābjošo ticību, bet par ticību uz svētdarīšanu, vai ticību, kas ved uz […]

“Ciešanas nes svētību?”, 25.feb.2024. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 17:1–7, 15–16; Rm 4:13–25; Mk 8:31–38 “Un, piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, Viņš tiem sacīja: Kas Man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko Man!” (Mk 8:34) Šodienas lasījuma ievadā ir rakstīts, ka: “[Jēzus] sāka tos mācīt: Cilvēka Dēlam būs daudz jācieš” (Mk 8:31). Un pēc tam, kad […]

“Gavēšanas jēga”, 18.jan.2024. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 9:8–17; 1Pēt 3:18–22; Mk 1:9–15 “Jēzus bija tuksnesī četrdesmit dienas, un sātans viņu kārdināja; viņš bija kopā ar zvēriem, un eņģeļi viņam kalpoja.” (Mk 1:13) Šodien, pirmajā svētdienā Gavēņa laikā es vēlos nedaudz novirzīties no lasījumiem un runāt par šo 40 dienu laiku, kas mums stāv priekšā. Šajā sprediķī nedaudz atkārtošu to, ko […]

Par ‘G’rēku vai ‘g’rēku, Pelnu dienā 2024. (K.Zikmanis)

Teksti: Jl 2:12-19; 2Pēt 1:2-11; Mt 6:16-21 “Bet, kad tu gavē…” (Mt 6:17) Šodien ir Pelnu diena. Šodien sākas Gavēņa laiks. Es tikai šogad uzzināju par jocīgu latviešu tradīciju uztaisīt mazus maisiņus ar pelniem. Cik sapratu no Andas, skolēniem šie maisiņi ir slepeni jāpiekar pie skolotāju muguras. Domāju pie sevis – katram ir nepieciešams kāds […]

“Ceļ spārnos”, 4.feb.2024. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 40:21–31; 1Kor 9:16–23; Mk 1:29–39 “Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” (Jes 40:30-31) Jesajas 40. nodaļa, ko dzirdējām pirmajā lasījumā, ir dzejolis […]