“Arhetipi un Kristus”, 31.jan.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 5Moz 18:15–20; 1Kor 8:1–13; Mk 1:21–28 “Pravieti, kāds es esmu, Tas Kungs, tavs Dievs, tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem, klausiet Viņu.” (5Moz 18:15) Ja jums lūgtu nosaukt kādu ievērojamu, laicīgu vēstures personību, ko jūs teiktu?  Uzaugot trimdā, man tas noteikti bija Kārlis Ulmanis. Vecamtēvam—Papam bija dažādas lietiņas un atmiņas no tēvzemes, […]

“Dieva klātbūtne grūtībās”, 27.jan.2021. (D.Sargūns)

Teksts: Mk. 6:47-56 Jēzus redzēja, ka mācekļiem ir grūtības. Mācekļi airēja pret stipru pretvēju, bet Jēzus redzēja to grūtības un nāca tiem pretim. Jēzus nāca pie mācekļiem grūtībās. Jēzum toreiz bija svarīgi kā mācekļiem iet… Tāpat kā Jēzum šodien ir svarīgi kā mums iet… Grūtībās kādās atrodamies mēs, un toreiz atradās mācekļi. Šoreiz svarīgi atzīmēt […]

“Jonas atmoda”, 24.jan.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jon 3:1–5,10: 1Kor 7:29–31; Mk 1:14–20 “Tad Ninives ļaudīs radās ticība Dievam, viņi izsludināja gavēni, un liels un mazs uzvilka mugurā maisu.” (Jon 3:5) Cauri gadsimtiem dažādos laikos un dažādās vietās ir notikušas garīgas atmodas, kad cilvēki masveidā ir nožēlojuši grēkus, ticējuši evaņģēlijam un atgriezušies pie Tā Kunga. Daudzi skatās uz mūsu neseno pagātni […]

“Es esmu izlēmis sekot Jēzum”, 20.jan.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Sam 3:1–19; 1Kor 6:12–20; Jņ 1:43–51 “Viņš atrod Filipu un viņam saka: “Seko Man!”” (Jņ 1:43) Amerikā ir populāra Svētdienas skolas dziesma ar šādiem iedvesmojošiem vārdiem: “Es esmu izlēmis sekot Jēzum, es esmu izlēmis sekot Jēzum, neiešu prom, neiešu prom!” Bet kā mans draugs Māc. Mārtiņš Irbe bieži saka, ka kā luterāņi mēs īsti […]

“Mūsu Uzraugs”, 17.jan.2021. (D.Sargūns)

Jes. 61:1-3; Rm. 12:6-16; Jņ. Ev. 2: 1-11 Jēzus neiespējamo dara iespējamu! Mūsu Pestītājs nāk brīdī, kad pašiem nav iespēju sev palīdzēt. Šādos brīžos Jēzus parādās kā Mūsu Draugs, kas mums vienmēr ir blakus un gatavs palīdzēt, kad mēs esam jau bezpalīdzīgi. Šī Jēzus brīnumainā darbība mums parāda, ka Dievs mūsu dzīvē darbojas brīnumaini, tas ir, […]

“Šis ir Mans mīļotais Dēls”, 13.jan.2021. (M.Luters 1534.g.)

Teksti: Jes 42:1-9; Apd 10:34-43; Mt 3:13-17 “Šis ir Mans mīļais Dēls, uz ko Man labs prāts.” (Mt 3:17) Šodien mēs svinam Kristus kristības dienu. Šis notikums kādreiz tika svinēts kopā ar Zvaigznes dienu un Jēzus pirmo brīnumu kāzās Kānā. Luters domāja, ka vajadzētu atdalīt šos notikumus, un svinēt tos katru citā dienā, lai labāk […]

“Īstais Jēzus”, 10.jan.2021.g (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 42:1–8; Rm 12:1–5; Lk 2:41–52 “Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem.” (Lk 2:52) Cilvēkiem patīk zināt noslēpumus un atklāt mistērijas. Vai tas būtu ieklausīties tenkās vai izpaust baumas, zinot kaut ko, ko citi nezina, liek cilvēkiem justies īpašiem, spēcīgiem, privileģētiem. Ir teiciens angliski, kas to raksturo: zināšanas ir […]

“Topi apgaismota!”, 06.12.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 60:1–6; Ef 3:1–12; Mt 2:1–12 “Celies, topi apgaismota! Jo tava gaisma nāk, un Tā Kunga godība uzlec pār tevi.”[1] Zvaigznes dienas dziesmā mēs dziedam: ‘Ak, celies, topi gaismota, tu Dieva draudze svētā! Tavs Kungs, kā tevi aprauga, tam esi saderēta. Nu gaisma aust un laiks ir paust tā Kunga godu tautām, vēl dziļai […]

“Precīza valoda”, 03.jan.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 31:7-14; Ef 1:3-14; Jņ 1:10-18 “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū.” (Jņ 1:14a) Ir lietas dzīvē, kurās ir jābūt ļoti precīziem. Mans tēvs bija inženieris un tādēļ, ka es piedzimu tanī gadā, kad cilvēki pirmo reizi izkāpa uz mēness, viņš mēdza man stāstīt, ka, ja trajektorija būtu mazlietiņ nepareiza, tad astronauti […]

„Labi darbi Kristū”, 31.dec.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Cef 1:7,12-18; 1Tes 5:1-11; Mt 25:14-30 „Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saaicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu, [..] katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja.” (Mt 25:14-15) Tuvu Jēzus kalpošanas laika noslēgumam, Viņš bija sapulcinājis savus mācekļus Eļļas kalnā un viņus mācīja.  Ar plašu skatu uz svēto pilsētu, viņi […]