“Cēlais ceļš”, 30.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 15:15–21; Rm 12:9–21; Mt 16:21–28 “Tad Jēzus teica saviem mācekļiem: “Ja kāds grib Man sekot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko Man!” (Mt 16:24) Darīt labu dažreiz ir grūti. Mēs dzīvojam kritušā pasaulē un paši esam krituši un tādēļ dažreiz darīt labu ir grūti. Kad mums visapkārt cilvēki meklē vienkāršo, […]

“Meklētājam draudzīgs?”, 26.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 3:12–26; Jņ 1:29–42 “Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti.” (Apd 3:19) Pirms vairāk kā 20 gadiem, kad es vēl dzīvoju Amerikā, kristīgajās draudzēs bija kas tāds, ko varētu saukt par kustību ar nosaukumu “meklētājam draudzīgs”. Tas nozīmē, ka draudzes darbs un dzīve bija fokusēta uz jaunpienācējiem, uz tā sauktajiem […]

“Dvēseles tumšā nakts”, 19.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Ps 22:2-6; Mt 27:45–54 “un pēc šīm trim stundām Jēzus sauca skaļā balsī: “Ēli, Ēli, lamā sabahtani!” Tas nozīmē: “Mans Dievs, Mans Dievs, kādēļ Tu Mani esi atstājis!”” (Mt 27:46) Vai savā ticības dzīvē esat piedzīvojuši, ka debesis klusē? Jūs saucat pēc palīdzības, bet šķiet, ka Dievs nedzird, nereaģē. Varbūt ir tāda sajūta, ka […]

“Ticības ievērošana”, 16.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 56:1,6–8; Rm 11:1–2a,29–32; Mt 15:10–28 “No sirds iziet ļauni nodomi, slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zagšana, apmelošana, zaimi;  tas sagāna cilvēku.” (Mt 15:19-20) Ticība nenotiek klajā laukā. Visām lietām ir savs sākums, savas saknes, no kurām tās ir cēlušās. Ņemsim par piemēru cilvēku. Cilvēki nav neatkarīgas būtnes, kas pastāv paši par sevi, kuri veido […]

“Dzīvs Viņā”, 12.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Ps. 34:9-14; Ef. 5:15-20; Jņ 6:51-58 “Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā.”[1] Laiku pa laikam es runāju par lietām, kas ir aprakstītas mazajā katehismā. Tas ir tādēļ, ka šīs lietas ir svarīgas kristīgajai dzīvei un tās ir vērts atkārtot, lai atcerētos un iedziļinātos. Kad es biju vidusskolnieks […]

“Ko darīt, lai būtu Dieva mīlestības cienīgi”, 09.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksts: Ps 85:2-8; Fil 1:6-11; Mt 22:15-22 “Tu, ak, Kungs, esi apžēlojies par savu zemi, esi atsvabinājis Jēkaba gūstekņus; Tu esi piedevis savai tautai noziegumu, pārsedzis ar aizmirstību visus viņas grēkus… Parādi mums, Kungs, savu žēlastību un dāvini mums savu pestīšanu!” (Ps 85:2-3,8) Mēs visi esam dzirdējuši šādu, vai līdzīgu stāstu: kāds puisis ir iemīlējies […]

“Labie darbi”, 5.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Rm 11:25–36; Mt 25:31–46 “Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši? Vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie Tevis?” (Mt 25:38-39) Šīsdienas teksts ir par Pēdējo tiesu. Ja pavirši to palasa, izklausās, ka pestīšanas kritērijs ir labie darbi, jo Jēzus uzskaita visus […]

“Kāds esmu, tāds atnāku”, 2.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 55:1-7; 1Jņ 3:13-18; Lk 14: 16-24 “nāciet un pērciet, sudraba nevajag – par velti ņemiet” (Jes 55:1) Vai esat satikuši kādreiz laipnu pārdevēju tirgū, kas pie nopirktā piemet klāt kādas dillītes vai ko citu? Vai arī, kad aprēķina summu, noapaļo uz leju nevis uz augšu? Jauki, vai ne? Mūsu rakstu vieta no Jesajas […]

Sprediķis Krusta dr. 8. Sv. pēc Vasarsv. 2020. g.

Sprediķis Krusta dr. 8. Sv. pēc Vasarsv. 2020. g. Lasījumi:1Moz 41:25-43; Rom 8:12-17. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Lūka 16:1-9 1 Bet Viņš runāja arī uz mācekļiem: "Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam […]

“Pateicības vērtība”, 22.jūl.2020. (D.Sargūns)

Uzklausīsim lasījumu no Lūkas evaņģēlija septītās nodaļas: Bet kāds no farizejiem Viņu lūdza, lai pie tā ēstu, un Viņš, iegājis farizeja namā, apsēdās. Un redzi, tanī pilsētā kāda sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka Viņš sēžot farizeja namā pie galda, atnesa alabastra trauciņu ar svaidāmo eļļu un stāvēja aiz Viņa pie Viņa kājām, raudāja un […]