Arhibīskapa vēstījums 2022. gada Ziemsvētkos

Jēzus Kristus mīļotie, es sveicu Jūs Kristus dzimšanas svētkos! Visapkārt ir tik daudz lietu un notikumu, kuros dvēselei pieskaras Dievs. Cik skaistas ir Ziemsvētku dziesmas! Es skaistu rozīt’ zinu, Jūs bērniņi nāciet, Klusa nakts, svēta nakts… Šogad Ziemsvētku brīnumu es visvairāk sajutu senā balādē par Skārboro gadatirgu. Dziesmā par nepiepildītu mīlestību. Puisis liek sacīt meitenei: […]

“Miers, kur tu esi?”, 24.dec.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 7:10–14; 1Jņ 4:7–16; Mt 1:18–25 “Jo Viņš izglābs savu tautu no grēkiem.” (Mt 1:21) Es domāju, ka jūs visi man piekritīsiet, ka mums ir bijis grūts un sarežģīts gads. Gads, kas ir pārbaudījis mūsu nervus vairākos veidos. Man šķiet, ka mums visiem vairāk nekā jebkad ir nepieciešams miers un prieks sirdī. Mēģināsim kopā […]

“Garīgie senči”, 21.dec.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Ef 2:19–22; Jņ 20:24–29 “Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime.” (Ef 2:19) 90-ajos gados mana mamma iedeva man mapi, ko savā laikā viņai bija iedevis viņas tēvs, mans vectēvs. Tanī mapē bija daudz uzskribelēti papīri. Pēc pirmā acs uzmetiena, daudz kricelējumu un piezīmju […]

“Marijas mācība”, 18.dec.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 7:10–16; Rm 1:1–7; Lk 1:46-56 “Un Marija sacīja: Mana dvēsele augstu teic Kungu!” (Lk 1:46) Kā protestantiem mums ir grūti saprast Romas katoļu un Pareizticīgo mīlestību, dievbijību pret Jaunavu Mariju, un daži pat teiktu – pielūgšanu. Es cienu viņus kā kristiešus, bet dažreiz man ir tāda sajūta, ka viņu dievnamos ir vieglāk atrast […]

“Šaubas”, 14.12.2022. (K.Zikmanis)

“Vai Tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida?” (Mt 11:3) Man liekas, ka ar diezgan lielu precizitāti es varu teikt, ka mēs visi esam sastapušies ar šaubām. Šaubām par visu ko, pat arī par ticību. Parasti, kad domājam par šaubām, vai nav tā, ka pirmais iespaids ir, ka šaubas ir negatīva […]

“Brīvs no grēka”, 11.dec.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 35:1–10; Jk 5:7–10; Mt 11:2–11 “Redzi, soģis stāv durvju priekšā.” (Jk 5:9b) Es esmu jau teicis, ka Advents ir laiks, kad mēs skatāmies uz Kristus atnākšanu divos virzienos – atpakaļ uz Betlēmi un uz priekšu – uz Pastaro tiesu. Abos virzienos Jēzus nāk mūs atpestīt. Pirmajā reizē Viņš nāca, lai atpestītu mūs no […]

“Dieva bijība”, 4.dec.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 11:1–10; Rm 15:4–13; Mt 3:1–12 “Bet varmācīgos Viņš sitīs ar savas mutes zizli un bezdievjus nokaus ar savu lūpu dvašu.” (Jes 11:4b) Izcils kristīgs autors Klāvs Steipls Luiss savā grāmatu sērijā “Nārnijas hronika” apraksta izdomātu zemi, kurā mājo, tirgojas un vienkārši izdzīvo savas dzīves runājoši dzīvnieki. Zinot, ka Luiss ir kristīgs autors, mēs […]

“Sludināšanas amats”, 30.nov.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Ech 3:16–21; Rm 10:10–18; Mt 4:18–22 “Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti?” (Rm 11:13-15a) Šodien, 30. novembrī ir Sv. Andreja […]

“Otrā atnākšana”, 27.11.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 2:1-5; 2Tes 3:6–13; Mt 24:36-44 “Bet jūs, brāļi, nepiekūstiet, labu darīdami.” (2Tes 3:13) Cilvēki bieži ir izbrīnīti, kad viņi uzzina, cik bieži Bībele runā par Kristus Otro atnākšanu. Piemēram, vai jūs zinājāt, ka skaita ziņā atsauces uz Kristus Otro atnākšanu pārspēj atsauces uz Viņa Pirmo atnākšanu vairāk nekā astoņi pret vienu? Pētnieki Svētajos Rakstos […]

“Cilvēks kokā”, 23.11.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 12:1-6; 1Tes 2:1-12; Lk 19:1-10 Viens no maniem garīgajiem stiprinājumiem ir Patrika Henrija Rīrdona apceres par Dieva vārdu. Pie viņa var pamanīt teoloģiju, kas balstīta ne vien dziļās zināšanās, bet arī dzīvā pieredzē, kas gūta, esot draudzes mācītājam, kā arī dedzīgam lūdzējam. Ir trīs domas, ko Rīrdons iztirzā: 1) Cilvēks kokā, jeb ziņkārība, […]