“Neredz, nedzird”, 10.11.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Atkl 5:1–10; Mt 13:10–17 “Tāpēc Es uz tiem runāju līdzībās, jo tie redzēdami neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot.” (Mt 13:13) Es domāju, ka nevienam nav sveša situācija, ka, stāstot par Jēzu ar tiem pašiem vai līdzīgiem vārdiem, viens sadzird un kļūst ticīgs, bet otrs nesadzird un paliek neticīgs. Cik nav redzēti video Youtubā, […]

“Stāsts par divām atraitnēm”, 07.11.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Ķēn 17:8–16; Ebr 9:24–28; Mk 12:38–44 “Un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divi artavas.” (Mk 12:42) Stāsts par divām atraitnēm. Šodienas sprediķa tēma tiek ņemta no Čārlza Dikensa klasikas “Stāsts par divām pilsētām”, kur Dikenss stāsta par vienas pilsētas divām daļām – bagāto un nabago.  Šodien vēlos izcelt nevis atšķirīgo, bet kopīgo starp […]

“Svētums Kristū”, 03.11.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Atkl 7:2-4, 9-14; Mt 5:1-12 “Svētīgi jūs esat” (Mt 5:11a) Pirms divām dienām Baznīca svinēja Visu svēto dienu, kad atceramies visus uzticīgos kristiešus, kas tagad ir Dieva priekšā mūžībā. Neviens īsti nezina, kad šo dienu sāka svinēt, bet 609.g. pāvests Bonifācijs IV pavēlēja, lai kristiešu martīru mirstīgās atliekas tiktu pārapbedītas Romas elku templī Panteonā […]

“Ko gan Jēzus darītu?”, 31.10.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Atkl 14:6–7; Rm 1:13–17; Jņ 2:13–22 “Un, iztaisījis pātagu no auklām, Viņš visus izdzina no Tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mijējiem naudu un apgāza galdus.” (Jņ 2:15) Kad Amerikā biju pārdevējs kristīgajā grāmatnīcā, bija slavens teiciens, kas burtiski parādījās uz visādām dāvanām, kaklarotām, rokassprādzēm, Bībeles vākiem, kā arī T-krekliem un cepurēm. Vairāk nekā […]

“(asins)liecība”, 27.10.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 28:14-16, Jņ 15:17-25 “Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, bet Es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst.” (Jņ 15:19) Šovakar ir Sv. Sīmaņa un Sv. Jūdas pieminēšanas priekšvakars un tas liek prasīt, kādēļ mums būtu jāatceras divi vīri, par kuriem maz ko zinām pēc 2000 gadiem, vietā, kas ir […]

“Jaunvārds”, 24.10.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 31;7–9; Ebr 7:23–28; Mk 10:46–52 “Ko tu gribi, lai Es tev daru?” (Mk 10:51) Bībelē cilvēku vārdi un iesaukas ir ļoti nozīmīgas. Gandrīz katram vārdam vai iesaukai ir sava nozīme. Līdzīgi kā latviešu valodā ir tādi vārdi, kā Laima, Laimdota, Laimnesis, Skaidrīte, Jautrīte u.t.t., pats vārds nozīmē to, ko tas izsaka. Tā arī […]

“Templis – tas, kas bija, ir pagājis”, 20.10.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Dan. 12:1-3; Ebr. 9:24-28; Mk. 13:1-8 “Un Jēzus tam sacīja: «Vai tu visas šīs lielās ēkas redzi? Tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nopostīts.»” (Mk 13:2) Tas, kas ir rakstīts Vecajā Derībā, ir rakstīts, lai mēs no tā mācītos. Tas, kas ir rakstīts Vecajā Derībā, ir rakstīts, lai mēs no tā varētu […]

“(ap)Kalpošana”, 17.10.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 53:4–12; Ebr 5:1–10; Mk 10:35–45 “Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem.” (Mk 10:45) Ko tas nozīmē, kad cilvēki saka, ka kafejnīcā slikti apkalpo? Tas nozīmē, ka viņi atnes jums ēdienu, bet neiedod dakšiņas un nažus. Viesmīle nekur […]

“Uz klints”, 13.10.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Ķēn 18:28–37; 1Kor 9:1–15; Mt 7:21–29 “Tāpēc ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.” (Mt 7:24) Tad, kad mēs kādus gadus atpakaļ ievācāmies savā dzīvesvietā, mēs ātri pamanījām, ka blakus teritorijā būvēja daudzstāvu dzīvokļu māju. Pagāja vairāki mēneši un šķita, ka nekas nenotiek, izņemot […]

“Kamielis”, 10.10.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Am 5:6–7, 10–15; Ebr 4:12–16; Mk 10:17–31 “Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā!” (Mk 10:25) Ir sens stāsts par šo Rakstu vietu (es nezinu vai esmu par to runājis šajā draudzē), kas ir ļoti populārs un izplatīts. Es esmu to dzirdējis vairākos sprediķos gan Amerikā, gan Latvijā. Slavenais stāsts […]