“Zaharijas dziesma”, 24.jūn.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 49:1–7; Apd 13:13–26; Lk 1:57–80 “Lai slavēts Kungs, Israēla Dievs, jo Viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu” (Lk 1:68) Ir vairākas reizes Bībelē, kad mēs redzam cilvēkus, Gara pilnus, proklamējot Dieva godību un pasludinot Viņa žēlastību. Šajā stāvoklī cilvēks tiek pildīts ar Svēto Garu, lai paustu Dieva varenos darbus, slavētu […]

“Jauni ticības horizonti”, 21.jūn.2020. Kristības/Iesvētības (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 20:7–13; Rm 6:1b–11; Mt 10:24–39 “Tad nu ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu sava debesu Tēva priekšā.” (Mt 10:32) No visām iesvētes mācību grupām, kas man ir bijušas, bez šaubām šī grupa piedzīvoja vislīkumaināko, visnegludāko un visnetaisnāko gājienu, lai nonāktu līdz šai priecīgajai dienai. Protams, tā nebija mūsu izvēle, bet […]

“Kas ir Bībele?”, 17.jūn.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Tim 3:14–16; Mt 12:46–50 “Ikviens, kas darīs Mana debesu Tēva gribu, ir Mans brālis un Mana māsa, un Mana māte.” (Mt 12:50) Es nesen lasīju par “Gallop Poll” aptauju Amerikā par to, kā cilvēki uzskata un uztver Bībeli. Atbildes sniedzās, sākot no konservatīviem uzskatiem, ka Bībele ir “burtiski Dieva vārds”, līdz nedaudz niansētākam uzskatam, […]

“Ideālo pasauli meklējot”, 14.jūn.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 19:2–8a; Rm 5:1–8; Mt 9:35–10:8 “Un, redzēdams ļaužu pūli, Viņš iežēlojās par tiem, jo tie bija novārguši un pamesti kā avis, kurām nav gana.” (Mt 9:36) Mūsu pasaulei ir sāpes. Reālas sāpes, ko īsti cilvēki izjūt savā visdziļākajā būtībā. Un es nerunāju par sāpēm, kas vienmēr ir bijušas – slepkavībām, slimībām, nabadzību, apspiešanu […]

“Kā var zināt, ka esmu kristietis?”, 10.jūn.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Jņ 5:1–12; Mt 11:16–24 “Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva, un ikviens, kas mīl Dievu, kas Viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas ir no Dieva dzimis.” (1Jņ 5:1) Kas ir drošs pārbaudes veids, ka cilvēks ir kristietis? Vai esat par to domājuši? Vai ir veids, kā pārbaudīt, vai […]

“Kāpēc Trīsvienība?”, 07.jūn.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 1:1–2:4a; 2Kor 13:11–13; Mt 28:16–20 “tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā” (Mt 28:9) Kristiešu Dievs ir citādāks, nekā visi citi dievi, kuri var tikt nosaukti zem debess. Kā kristiešiem mums tas var likties skaidrs. Kristieši teiktu, ka mums ir vienīgais patiesais Dievs, pārējie ir dēmoni un elki; mums ir vienīgais mīlestības […]

“Uzkāpa augstumos”, 03.jūn.2020. (P.Rīrdons)

Teksti: Ef 4:1-16; Jņ 16:1-16 “Tādēļ ir sacīts: uzkāpa augstumos, vezdams līdzi sagūstītos; Viņš deva dāvanas cilvēkiem.” (Ef 4:8) Jau citās reizēs esmu pieminējis vienu no maniem mīļākajiem teologiem—Patriku Rīrdonu, un citējis viņa darbus. Šodien vēlos citēt viņa pārdomas par Jēzus uzkāpšanu debesīs. Rīrdons saka: “Vēstulē efeziešiem apustulis Pāvils liek īpašu uzsvaru uz Kunga debesbraukšanu—kā […]

“Svētais Gars un piedošana”, Vasarsvētkos 31.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 2:1–21; 1Kor 12:3b–13; Jņ 20:19–23 “Saņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti; kam paturēsiet, tiem paliks.” (Jņ 20:22b-23) Tad, kad kristieši domā par Svēto Garu, bieži, kas nāk prātā, ir jaukas, pacilātas sajūtas, ka esam tuvu Dievam un Viņa mīlēti. Un tā ir taisnība. Svētais Gars mums ir dots, […]

“Daļa no kā lielāka”, 24.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 1:6–14; 1Pēt 4:12–14, 5:6–11; Jņ 17:1–11 “Pārnākuši viņi uzkāpa augšistabā, kur bija apmetušies Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, un Sīmanis Zēlots un Jūda, Jēkaba dēls.” (Apd 1:13) Esmu dzirdējis par aptauju ASV, ko veicis sociologs Roberts Belā (Bellah), kas skaidro paradoksu starp to, […]

“Debesbraukšanas karte”, 20.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 1:1–11; Ef 1:15–23; Lk 24:44–53 “Kad Viņš tos svētīja, notika, ka Viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs.” (Lk 24:51) Šķiršanās no mīļiem cilvēkiem nav sveša nevienam. Vai tā būtu atvadīšanās pēc ciemošanās, garāka šķiršanās, kad cilvēks aizbrauc uz attālu vietu vai citu valsti, vai galīgā šķiršanās mūžībā – mēs visi esam […]