Sprediķis Krustabaznīcā 4. Sv. pēc Vasarsvētkiem Dievkalpojuma Kārtība

Sprediķis Krustabaznīcā 4. Sv. pēc Vasarsvētkiem Lasījumi: Rdz 3:22-32; Rm 8:18-23. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Lūka 5:1-11 1 Kādu reizi ļaudis pie Viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet Viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. 2 Tad […]

“Kristus Žēlastība”. 6. Sv. pēc Vasarsv. (Uldis Priede)12. 07. 2020.

Sprediķis Krusta dr. 6. Sv. pēc Vasarsv. 2020. g Sprediķis Krusta dr. 6. Sv. pēc Vasarsv. 2020. g. Lasījumi: 1Moz 17:1-7; Rom 6:3-11. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Marks 8:1-9 pantam 1 Tanīs dienās, kad tur daudz […]

Sprediķis Krusta dr. 5. Sv. pēc Vasarsv. (Uldis Priede) 05. 07. 2020.

Sprediķis Krusta dr. 5. Sv. pēc Vasarsv. 2020. g. Lasījumi: Jes 43:1-7; 1Pēt 3:8-15a. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Matejs 5:20-26 pantam 20 Jo Es jums saku: ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju […]

“Dieva bērns”, 8.jūl,2020. (D.Sargūns)

Uzklausīsim lasījumu no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas: Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja: “Kas gan ir lielākais Debesu valstībā?” Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū un sacīja: “Patiesi Es jums saku: ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā. Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, […]

“Ticība”, 1.jūl.2020. (K.Zikmanis)

Teksti:  Īj 38:1-11; Mk 4:35-41 “Un Viņš tiem sacīja: “Kādēļ esat tik bailīgi? Vai jums vairs nav ticības?”” (Mk 4:40) Baznīcā mēs daudz runājam par ticību, bet kas ir ticība? Vai ticība ir “lēciens bezdibenī”, kaut kas akls un naivs, vai tas ir kaut kas pamatots un zinošs? Vai ticība ir prāta vai sirds lieta? […]

“Zaharijas dziesma”, 24.jūn.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 49:1–7; Apd 13:13–26; Lk 1:57–80 “Lai slavēts Kungs, Israēla Dievs, jo Viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu” (Lk 1:68) Ir vairākas reizes Bībelē, kad mēs redzam cilvēkus, Gara pilnus, proklamējot Dieva godību un pasludinot Viņa žēlastību. Šajā stāvoklī cilvēks tiek pildīts ar Svēto Garu, lai paustu Dieva varenos darbus, slavētu […]

“Jauni ticības horizonti”, 21.jūn.2020. Kristības/Iesvētības (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 20:7–13; Rm 6:1b–11; Mt 10:24–39 “Tad nu ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu sava debesu Tēva priekšā.” (Mt 10:32) No visām iesvētes mācību grupām, kas man ir bijušas, bez šaubām šī grupa piedzīvoja vislīkumaināko, visnegludāko un visnetaisnāko gājienu, lai nonāktu līdz šai priecīgajai dienai. Protams, tā nebija mūsu izvēle, bet […]

“Kas ir Bībele?”, 17.jūn.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Tim 3:14–16; Mt 12:46–50 “Ikviens, kas darīs Mana debesu Tēva gribu, ir Mans brālis un Mana māsa, un Mana māte.” (Mt 12:50) Es nesen lasīju par “Gallop Poll” aptauju Amerikā par to, kā cilvēki uzskata un uztver Bībeli. Atbildes sniedzās, sākot no konservatīviem uzskatiem, ka Bībele ir “burtiski Dieva vārds”, līdz nedaudz niansētākam uzskatam, […]

“Ideālo pasauli meklējot”, 14.jūn.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 19:2–8a; Rm 5:1–8; Mt 9:35–10:8 “Un, redzēdams ļaužu pūli, Viņš iežēlojās par tiem, jo tie bija novārguši un pamesti kā avis, kurām nav gana.” (Mt 9:36) Mūsu pasaulei ir sāpes. Reālas sāpes, ko īsti cilvēki izjūt savā visdziļākajā būtībā. Un es nerunāju par sāpēm, kas vienmēr ir bijušas – slepkavībām, slimībām, nabadzību, apspiešanu […]

“Kā var zināt, ka esmu kristietis?”, 10.jūn.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Jņ 5:1–12; Mt 11:16–24 “Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva, un ikviens, kas mīl Dievu, kas Viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas ir no Dieva dzimis.” (1Jņ 5:1) Kas ir drošs pārbaudes veids, ka cilvēks ir kristietis? Vai esat par to domājuši? Vai ir veids, kā pārbaudīt, vai […]