“Dzīvs Viņā”, 12.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Ps. 34:9-14; Ef. 5:15-20; Jņ 6:51-58 “Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā.”[1] Laiku pa laikam es runāju par lietām, kas ir aprakstītas mazajā katehismā. Tas ir tādēļ, ka šīs lietas ir svarīgas kristīgajai dzīvei un tās ir vērts atkārtot, lai atcerētos un iedziļinātos. Kad es biju vidusskolnieks […]

“Ko darīt, lai būtu Dieva mīlestības cienīgi”, 09.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksts: Ps 85:2-8; Fil 1:6-11; Mt 22:15-22 “Tu, ak, Kungs, esi apžēlojies par savu zemi, esi atsvabinājis Jēkaba gūstekņus; Tu esi piedevis savai tautai noziegumu, pārsedzis ar aizmirstību visus viņas grēkus… Parādi mums, Kungs, savu žēlastību un dāvini mums savu pestīšanu!” (Ps 85:2-3,8) Mēs visi esam dzirdējuši šādu, vai līdzīgu stāstu: kāds puisis ir iemīlējies […]

“Labie darbi”, 5.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Rm 11:25–36; Mt 25:31–46 “Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un uzņēmuši? Vai kailu un esam apģērbuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un esam nākuši pie Tevis?” (Mt 25:38-39) Šīsdienas teksts ir par Pēdējo tiesu. Ja pavirši to palasa, izklausās, ka pestīšanas kritērijs ir labie darbi, jo Jēzus uzskaita visus […]

“Kāds esmu, tāds atnāku”, 2.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 55:1-7; 1Jņ 3:13-18; Lk 14: 16-24 “nāciet un pērciet, sudraba nevajag – par velti ņemiet” (Jes 55:1) Vai esat satikuši kādreiz laipnu pārdevēju tirgū, kas pie nopirktā piemet klāt kādas dillītes vai ko citu? Vai arī, kad aprēķina summu, noapaļo uz leju nevis uz augšu? Jauki, vai ne? Mūsu rakstu vieta no Jesajas […]

Sprediķis Krusta dr. 8. Sv. pēc Vasarsv. 2020. g.

Sprediķis Krusta dr. 8. Sv. pēc Vasarsv. 2020. g. Lasījumi:1Moz 41:25-43; Rom 8:12-17. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Lūka 16:1-9 1 Bet Viņš runāja arī uz mācekļiem: "Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam […]

“Pateicības vērtība”, 22.jūl.2020. (D.Sargūns)

Uzklausīsim lasījumu no Lūkas evaņģēlija septītās nodaļas: Bet kāds no farizejiem Viņu lūdza, lai pie tā ēstu, un Viņš, iegājis farizeja namā, apsēdās. Un redzi, tanī pilsētā kāda sieva, kas bija grēciniece, dzirdējusi, ka Viņš sēžot farizeja namā pie galda, atnesa alabastra trauciņu ar svaidāmo eļļu un stāvēja aiz Viņa pie Viņa kājām, raudāja un […]

Sprediķis Krusta draudzē 7. svētdienā pēc Vasarsvētkiem 2020. g.

Sprediķis Krusta draudzē 7. svētdienā pēc Vasarsvētkiem 2020. g. Lasījumi: Ech 36:25-28; Rom 6:19-23. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Mateja 7:15-20 pantam 15 Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie […]

Sprediķis Krustabaznīcā 4. Sv. pēc Vasarsvētkiem Dievkalpojuma Kārtība

Sprediķis Krustabaznīcā 4. Sv. pēc Vasarsvētkiem Lasījumi: Rdz 3:22-32; Rm 8:18-23. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Lūka 5:1-11 1 Kādu reizi ļaudis pie Viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus, bet Viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. 2 Tad […]

“Kristus Žēlastība”. 6. Sv. pēc Vasarsv. (Uldis Priede)12. 07. 2020.

Sprediķis Krusta dr. 6. Sv. pēc Vasarsv. 2020. g Sprediķis Krusta dr. 6. Sv. pēc Vasarsv. 2020. g. Lasījumi: 1Moz 17:1-7; Rom 6:3-11. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Marks 8:1-9 pantam 1 Tanīs dienās, kad tur daudz […]

Sprediķis Krusta dr. 5. Sv. pēc Vasarsv. (Uldis Priede) 05. 07. 2020.

Sprediķis Krusta dr. 5. Sv. pēc Vasarsv. 2020. g. Lasījumi: Jes 43:1-7; 1Pēt 3:8-15a. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus! Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Matejs 5:20-26 pantam 20 Jo Es jums saku: ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju […]