“Kāpēc Trīsvienība?”, 07.jūn.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 1:1–2:4a; 2Kor 13:11–13; Mt 28:16–20 “tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā” (Mt 28:9) Kristiešu Dievs ir citādāks, nekā visi citi dievi, kuri var tikt nosaukti zem debess. Kā kristiešiem mums tas var likties skaidrs. Kristieši teiktu, ka mums ir vienīgais patiesais Dievs, pārējie ir dēmoni un elki; mums ir vienīgais mīlestības […]

“Uzkāpa augstumos”, 03.jūn.2020. (P.Rīrdons)

Teksti: Ef 4:1-16; Jņ 16:1-16 “Tādēļ ir sacīts: uzkāpa augstumos, vezdams līdzi sagūstītos; Viņš deva dāvanas cilvēkiem.” (Ef 4:8) Jau citās reizēs esmu pieminējis vienu no maniem mīļākajiem teologiem—Patriku Rīrdonu, un citējis viņa darbus. Šodien vēlos citēt viņa pārdomas par Jēzus uzkāpšanu debesīs. Rīrdons saka: “Vēstulē efeziešiem apustulis Pāvils liek īpašu uzsvaru uz Kunga debesbraukšanu—kā […]

“Svētais Gars un piedošana”, Vasarsvētkos 31.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 2:1–21; 1Kor 12:3b–13; Jņ 20:19–23 “Saņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti; kam paturēsiet, tiem paliks.” (Jņ 20:22b-23) Tad, kad kristieši domā par Svēto Garu, bieži, kas nāk prātā, ir jaukas, pacilātas sajūtas, ka esam tuvu Dievam un Viņa mīlēti. Un tā ir taisnība. Svētais Gars mums ir dots, […]

“Daļa no kā lielāka”, 24.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 1:6–14; 1Pēt 4:12–14, 5:6–11; Jņ 17:1–11 “Pārnākuši viņi uzkāpa augšistabā, kur bija apmetušies Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, un Sīmanis Zēlots un Jūda, Jēkaba dēls.” (Apd 1:13) Esmu dzirdējis par aptauju ASV, ko veicis sociologs Roberts Belā (Bellah), kas skaidro paradoksu starp to, […]

“Debesbraukšanas karte”, 20.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 1:1–11; Ef 1:15–23; Lk 24:44–53 “Kad Viņš tos svētīja, notika, ka Viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs.” (Lk 24:51) Šķiršanās no mīļiem cilvēkiem nav sveša nevienam. Vai tā būtu atvadīšanās pēc ciemošanās, garāka šķiršanās, kad cilvēks aizbrauc uz attālu vietu vai citu valsti, vai galīgā šķiršanās mūžībā – mēs visi esam […]

“Dievā bagāts cilvēks”, 17.mai.2020. (D.Sargūns)

Teksti: Apd 17:22–31; 1Pēt 3:13–22; Lk 12:13–21 Vai esi bagāts Dievā? Iespējams, esam bagāti kādā dzīves jomā, bet tieši tur nav Dieva un Dievam par to būtu noteikti ko teikt, un tas, iespējams, nebūtu nekas labs. Šīs dienas vārdi mums liek ne tikai uzmanīties no materiālo vērtību uzstādīšanas par savas dzīves mērķi, bet arī no […]

“Vinakoks” 13.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 8:26-40; 1Jņ 4:7-21; Jņ 15:1-8 “ES ESMU vīnakoks, jūs esat zari.” (Jņ 15:5a) Lūgsim! Mūžīgais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, dāvā mums Savu žēlastību pamatīgi un uzcītīgi studēt Svētos Rakstus, visur tajos meklēt Kristu un atrast Viņu, lai caur Viņu mēs varētu iemantot mūžīgo dzīvošanu! Tādēļ, mīļais Dievs, palīdzi mums žēlīgi! Āmen. […]

“Pretstats bailēm”, 10.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 7:55–60; 1Pēt 2:2–10; Jņ 14:1–14 “Jūsu sirdis lai neiztrūkstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!” (Jņ 14:1) Bailes ir viena no pamata emocijām. Tā ir spēcīga emocija, kas var pasargāt no draudiem, ja tās darbojās vietā un laikā, bet bailes var arī padarīt nespējīgu un paralizētu vai arī likt domāt iracionālas domas, ja tās […]

“Divi grāvji”, 6.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Tes 2:1–12; Mt 5:17–20 “Nedomājiet, ka Es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.” (Mt 5:17) Kristietībā, kur tiek uzsvērta Dieva nepelnītā žēlastība un labestība Jēzū Kristū, nekas netiek vairāk pārprasts, kā bauslības pareizā vieta mūsu ticības dzīvē. Cilvēki mēdz krist vienā vai otrā galējībā: atmetot vai ignorējot […]

“Kas ir kristietis?”, 3.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 2:42–47; 1Pēt 2:19–25; Jņ 10:1–10 “Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūgšanām.” (Apd 2:42) Mazs zēns sēdēja baznīcā ar savu mammu un klausījās sprediķi ar nosaukumu “Kas ir kristietis?” Katru reizi, kad mācītājs vaicāja šo jautājumu, viņš, uzsvērti ar dūri sita pa kanceles malu. Sasprindzinājums, ko izraisīja sprediķis, palielinājās […]