“Dievā bagāts cilvēks”, 17.mai.2020. (D.Sargūns)

Teksti: Apd 17:22–31; 1Pēt 3:13–22; Lk 12:13–21 Vai esi bagāts Dievā? Iespējams, esam bagāti kādā dzīves jomā, bet tieši tur nav Dieva un Dievam par to būtu noteikti ko teikt, un tas, iespējams, nebūtu nekas labs. Šīs dienas vārdi mums liek ne tikai uzmanīties no materiālo vērtību uzstādīšanas par savas dzīves mērķi, bet arī no […]

“Vinakoks” 13.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 8:26-40; 1Jņ 4:7-21; Jņ 15:1-8 “ES ESMU vīnakoks, jūs esat zari.” (Jņ 15:5a) Lūgsim! Mūžīgais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, dāvā mums Savu žēlastību pamatīgi un uzcītīgi studēt Svētos Rakstus, visur tajos meklēt Kristu un atrast Viņu, lai caur Viņu mēs varētu iemantot mūžīgo dzīvošanu! Tādēļ, mīļais Dievs, palīdzi mums žēlīgi! Āmen. […]

“Pretstats bailēm”, 10.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 7:55–60; 1Pēt 2:2–10; Jņ 14:1–14 “Jūsu sirdis lai neiztrūkstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!” (Jņ 14:1) Bailes ir viena no pamata emocijām. Tā ir spēcīga emocija, kas var pasargāt no draudiem, ja tās darbojās vietā un laikā, bet bailes var arī padarīt nespējīgu un paralizētu vai arī likt domāt iracionālas domas, ja tās […]

“Divi grāvji”, 6.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 1Tes 2:1–12; Mt 5:17–20 “Nedomājiet, ka Es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus, Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.” (Mt 5:17) Kristietībā, kur tiek uzsvērta Dieva nepelnītā žēlastība un labestība Jēzū Kristū, nekas netiek vairāk pārprasts, kā bauslības pareizā vieta mūsu ticības dzīvē. Cilvēki mēdz krist vienā vai otrā galējībā: atmetot vai ignorējot […]

“Kas ir kristietis?”, 3.mai.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 2:42–47; 1Pēt 2:19–25; Jņ 10:1–10 “Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūgšanām.” (Apd 2:42) Mazs zēns sēdēja baznīcā ar savu mammu un klausījās sprediķi ar nosaukumu “Kas ir kristietis?” Katru reizi, kad mācītājs vaicāja šo jautājumu, viņš, uzsvērti ar dūri sita pa kanceles malu. Sasprindzinājums, ko izraisīja sprediķis, palielinājās […]

“Korintas skeptiķi”, 28.apr.2020. (P.Rīrdons)

Teksti: 1Kor 15:1-20; Jņ 5:24-35 “Bet, ja par Kristu sludina, ka Viņš ir augšāmcēlies no mirušajiem, kādēļ tad daži starp jums runā, ka nav mirušo augšāmcelšanās.” (1Kor 15:12) Šī gada janvārī es sprediķoju par miesas augšāmcelšanos un teicu: “Ticības apliecībā mēs apliecinām, ka ticam miesas augšāmcelšanai. Šī apliecība ir pārsteidzoša, ja par to padomājam. Man šķiet, […]

“Pastaiga ar Jēzu”, 25.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 2:14a, 36–41; 1Pēt 1:17–23; Lk 24:13–35 “Vai mūsu sirds nedega, kad Viņš ar mums runāja, Rakstus izskaidrodams?” (Lk 24:32) Šis gadījums, kad divi mācekļi, bēgdami no Jeruzalemes, ceļā uz Emavu satiek augšāmcelto Jēzu un Viņu neatpazīst, jo “viņu acis tapa turētas” (Lk 24:16), ir visai pazīstams. Jēzus paiet kādu ceļa gabalu ar viņiem, […]

“Dārza kopējs un vīnakoka zars”, 22.apr.2020. (D.Sargūns)

Teksti: 2Moz 15:22–16:10; 1Pēt 2:1–10; Jņ 15:1–11 Dārza kopējs un vīnakoka zars Uzklausīsim lasījumu no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas: “”ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to […]

“Pastāvēt līdz galam”, 19.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti:   Apd 2:14a,22–32; 1Pēt 1:3–9; Jņ 20:19–31 “Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un, nostājies viņu vidū, sacīja: “Miers jums!”” (Jņ 20:19) Ja kāds pirms gada teiktu, ka šogad ap Lieldienām notiks šāda pandēmija, ka mums būs liegts sapulcēties dievnamos, un mēs būsim spiesti […]

“Augšāmcelšanās izvēle”, 15.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 12:40–51; 1Kor 15:29–41; Mt 28:1–16 “Tad tās steigšus devās prom no kapa, baiļu un liela prieka pārņemtas, tās skrēja pasludināt šo vēsti Viņa mācekļiem.” (Mt 28:8) Visi lasījumi, kas paredzēti šajā nedēļā, ir centrēti ap augšāmcelšanās notikumu. Visa kristīgā ticība ir centrēta ap Jēzus Kristus augšāmcelšanos, jo Viņa krustā sišanā un augšāmcelšanās Viņš […]