“Debesbraukšanas diena un Vasarsvētki”, 19.mai.2019. (K.Zikmanis)

“Taču Es jums saku patiesību: jums ir labāk, ka Es aizeju. Ja Es neaizeju, Aizstāvis pie jums nenāks, bet, ja Es aizeju, Es Viņu sūtīšu pie jums.” (Jņ 16:7) Šajā tekstā Jēzus runā par diviem lieliem priekšā stāvošiem svētkiem – Debesbraukšanas dienu un Vasarsvētkiem. Kaut šie svētki netiek tik ļoti svinēti, kā piemēram Lieldienas vai […]

“Māte Marija”, 12.mai.2019. (K.Zikmanis)

“Ko vien Viņš jums saka, to dariet!” (Jņ 2:5) Šodien mēs svinam Mātes dienu. Dienu, kad pieminām un godinām mātes. Tādēļ atļaujiet man šodien sveikt visas mātes mūsu vidū. Bez mātēm mēs neviens šeit nebūtu, un bez mātes mīlestības šī pasaule būtu daudz skarbāka vieta. Labas, dievbijīgas mātes padara pasauli gaišāku. Raimondam Paulam ir dziesma […]

“Vai tu pazīsti Viņa balsi?”, 5.mai.2019. (K.Zikmanis)

“ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm.” (Jņ 10:14) Kad mēs gaidījām mūsu meitu, ārsts, “bēbīšu” žurnāli, un pat Rūjienas bērnu dārza vadītāja mums ieteica runāt ar viņu, kamēr viņa vēl bija sievas puncī. Kāpēc? Jo bērni dzird un reaģē uz to, kas notiek ārpus dzemdes. Bērni var dzirdēt un sākt […]

“Ticība Augšāmceltajam”, 29.apr.2019. (K.Zikmanis)

“Citi mācekļi viņam sacīja: “Mēs redzējām Kungu!” Bet viņš tiem atbildēja: “Kamēr es neredzēšu naglu brūces Viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu Viņa naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku Viņa sānos, es neticēšu!”” (Jņ 20:25) Toms ir iegājis vēsturē ar iesauku “neticīgais”, jo viņš gribēja ieraudzīt Kungu un aptaustīt Viņa brūces, pirms viņš varēja […]

“Vēstījums 2019. gada Lieldienās”, 21.apr.2019. (J.Vanags)

Kristus ir augšāmcēlies! Priecīgas Lieldienas! Jau divtūkstoš gadus mēs cits citu šādi sveicam. Kad kaut ko dara tik ilgi, var iezagties pierastība, taču šoreiz īstuma elpu Lieldienu sveicienam piešķir apņēmība atjaunot kristīgās Eiropas simbolu – Parīzes Dievmātes katedrāli. Piepeši tas ir ļoti svarīgi franču tautai un daudziem cilvēkiem visā pasaulē, arī Latvijā. Kristus ir augšāmcēlies […]

“Nāve ir aprīta uzvarā”, 20.apr.2019. (K.Zikmanis)

  “Tā Kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū.” (Mt 28:2b) Pavasaris ir atdzimšanas laiks, atdzīvošanās laiks. Zeme, kas gulējusi ziemas miegā, sāk atdzimt. Daba, kas bija mirusi ziemas aukstumā, sāk atdzīvoties. Sniegpulkstenītes zied, putniņi dzied, pumpuri briest. Kaut ziema vēl turās pretī dažreiz dodot mums “baltas Lieldienas”, pavasaris nāk, un […]

“Ko tas nozīmē tev?”, 18.apr.2019. (K.Zikmanis)

“Tu tagad nezini, ko Es daru, bet pēc tam sapratīsi.” (Jņ 13:7) Šovakar – Zaļajā Ceturtdienā ir īpaši svētki kristīgajā kalendārā un pasaules vēsturē. Kā redzat – liturģiskā krāsa ir balta. Baznīca atzīmē sevišķi augstus svētkus ar šo svinīgu krāsu – Ziemsvētki, Lieldienas, Trīsvienības svētki un šovakar. Kāpēc šovakar – Ciešanu laikā, Klusajā nedēļā ir […]

“Sveikt Jēzu kā Glābēju”, 14.apr.2019. (K.Zikmanis)

“Daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, bet citi cirta kokiem zarus un klāja tos uz ceļa.” (Mt 21:8) Pūpolu vai palmu svētdiena ieved mūs Klusajā nedēļā. Nedēļā, kad kristīgā baznīca pievērš uzmanību tam, kas notika nozīmīgākajā nedēļā Jēzus dzīvē. Šī ir vissvarīgākā nedēļa kristīgajā kalendārā, jo šajā nedēļā Jēzus paveica to darbu, kādēļ Viņš […]

“Labais Gans”, 10.apr.2019. (O.Svilāns)

“Patiesi, patiesi es jums saku: kas avju kūtī neieiet pa durvīm, bet kāpj iekšā pa citurieni, tas ir zaglis un laupītājs. Bet, kas ienāk pa durvīm, tas ir avju gans. Tam durvju sargs atver, un avis dzird viņa balsi, un viņš sauc savas avis vārdā un tās izved. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, […]

“Dzīvības maize”, 03.apr.2019. (K.Zikmanis)

“ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks, un, kas man tic, tam neslāps nemūžam.” (Jņ 6:35) Evaņģēlija teksts šodien skaidri runā par Svēto Vakarēdienu un mūsu nepieciešamību to saņemt. Jēzus saka “ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie Manis, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps nemūžam.” Šis ir skaidrs sauciens […]