“Sējējs”, 23.jan.2019. (K.Zikmanis)

“Sējējs izgāja sēt savu sēklu.” (Lk 8:5a) Rūjienā ir tēlnieka Kārļa Zemdegas piemineklis ar nosaukumu “Sējējs” – jauneklis ar sētuvi, kas veltīts Latvijas brīvvalsts zemkopības ministram rūjienietim Arturam Alberingam. Vietējiem rūjieniešiem šis piemineklis ir ļoti īpašs.  Latviešu kultūrā vispār sējējs ir labais tēls. Sējējs nes dzīvību, jo sēkla ko viņš sēj, pārtop par ražu, kas […]

“Vīns no ūdens vai neparastais parastajā”, 20.jan.2019. (K.Zikmanis)

“Kad nu pietrūka vīna, Jēzus māte saka Viņam: «Viņiem nav vīna.» Jēzus saka tai: «Kas Man ar tevi, sieva?»” (Jņ 2:1-5) Jēzus vaicāja Marijai—Kas man ar tevi sieva? Man liekas, ka mūsdienas cilvēki jautā, kas man ar Tevi, Jēzu? Kāpēc man ir jāaicina Tevi manā dzīvē? Priekš kam man Tevi vajag? Lai Tu par mani […]

“Prioritātes”, 16.jan.2019. (O.Svilāns)

“Un tūlīt, no sinagogas izgājuši, viņi kopā ar Jēkabu un Jāni nāca Sīmaņa un Andreja namā. Bet Sīmaņa sievasmāte gulēja drudzī, un tie viņam tūlīt par to pateica. Piegājis viņš satvēra tās roku un to uzcēla, un drudzis tūlīt viņu atstāja, un viņa tiem kalpoja. Bet, kad vakars pienāca un saule bija norietējusi, pie viņa […]

“Kristus dāvanas”, 6.jan.2019. (K.Zikmanis)

Kad piedzimst bērns, tas ir liels notikums kā ģimenei, tā radiem, draugiem un paziņām. Tuvinieki mēdz nest dāvanas jaunpiedzimušajam. Lietas, kas vajadzīgas un nepieciešamas – zeķītes, sedziņas, džemperīšus u.t.t. Varbūt kāds atnes puķes mammai vai kādu konjaka pudeli tēvam. Mēs varam iedomāties, ko parasti dāvina, kad bērns ir piedzimis. Bet dāvanas, ko atnesa trīs gudrie, […]

“Jēzus vārds”, 2.jan.2019. (K.Zikmanis)

“Un, kad pienāca astotā diena, kurā bērniņu vajadzēja apgraizīt, Viņam deva vārdu Jēzus, kā Viņu eņģelis bija nosaucis, pirms Viņš vēl bija ieņemts mātes miesās.” (Lk 2:21) Veids, kā vecāki izvēlas sava bērna vārdu, mēdz būt dažādi. Daži nosauc bērnu tēva vai vectēva, mammas vai vecmāmiņas vārdā. Citi izvēlas starp tā laika populārākajiem vārdiem. Un […]

“Vai esmu gatavs Jaunajam gadam?”, 31.dec.2018. (K.Zikmanis)

Šovakar, vecgada vakarā, cilvēki varbūt sev vaicā, vai es esmu gatavs jaunajam gadam?  Cilvēki var sagatavoties dažādi.  Varbūt viens vairāk domā par svinībām, kas notiks šovakar – vai es esmu gatavs uzņemt viesus?  Tas būtu tāds īsts gatavības stāvoklis.  Vai es esmu gatavs? Cits varētu domāt par to, vai es esmu gatavs jaunajam gadam ar […]

“Kristus spogulis”, 30.dec.2018. (K.Zikmanis)

“Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu.” (Jņ. 1:8) Vai Jūs kādreiz esat sēdējuši laukā un lietojot spoguli, mēģinājuši atstarot saules gaismu?  Skautos man bija mazs metāla spogulis, ko lietoju, lai dotu signālus citiem skautiem pāri laukam, vai no viena kalna galotnes uz otru.  Es zinu, ka varbūt tas ir kaut kas, […]

“Dieva vārda atklāšanās”, 26.dec.2018. (D.Sargūns)

Lasījums no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, […]

“Ziemsvētku vēstījums”, 25.dec.2018. (J.Vanags)

Vēstījums 2018. gada Ziemsvētkos Ziemsvētkus sauc par brīnumu laiku. Mēs varam pārnest mājās eglīti, skatīties uz to un domāt – lūk brīnums! Mazā sēkliņā Dievs ir ielicis gudrību, kura spēj no zemes trūdiem izveidot kaut ko tik filigrānu, smaržīgu un galvenais – dzīvu! Dievs ir brīnumaini pūlējies, eglīti radot. Tad saliekam zaros gaismiņas un mirdzošas […]

“Viens vārds”, 24.dec.2018. (K.Zikmanis)

“Eņģelis tiem sacīja: “Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm,  jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs.” (Lk 2:10-11) Katru dienu cilvēki runā tūkstošiem vārdu. Mēs lietojam savus vārdus dažādiem mērķiem. Lai iepriecinātu un mierinātu, vai pretēji, lai skumdinātu un sadusmotu. Mūsu vārdi var paust mīlestību […]