“Mīlestība lūgšanā”, 29.mar.2020. (K.Zikmanis)

Teksti:  Ech 37:1-14; Rm 8:6-11; Jņ 11:1-44 “Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lācaru.” (Jņ 11:5) Dievs ir mīlestība. Apustulis Jānis, kurš sarakstīja mūsu evaņģēlija lasījumu šodien, savā pirmajā vēstulē to teica vairākas reizes. Jānis raksta: “Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas […]

“Lai notiek ar mani pēc tava vārda”, 25.mar.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 7:10–14; Jes 11:1–4a; Lk 1:26–38a “Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda.”” (Lk 1:38) No lasījumiem varētu domāt, ka ir Ziemsvētku laiks, bet šodien – deviņus mēnešus pirms Kristus dzimšanas Baznīcas kalendārā ir Jaunavas Marijas piemiņas diena. Mēs dzirdam no lasījumiem, kā Marija teica Dievam […]

“Dievs ir mūsu patvērums”, 22.mar.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Ps 46:2–12; Ef 5:8–14; Jņ 9:1–41 “Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā.” (Ps 46:2) Kad es biju bērns, naktī, kad man bija bail un biju viens pats savā tumšajā istabā, es ietinos savā mīļākajā segā un dziedāju “Nu es gribu gulēt iet”[2], lūdzu Tēvreizi un gāju gulēt, zinādams, ka […]

“Dieva žēlastība cilvēku lēmumos”, 18.mar.2020. (D.Sargūns) (nenolasīts)

.Marka evaņģēlijs 6:13-29: Un ķēniņš Hērods to dzirdēja, jo Viņa Vārds bija tapis zināms, un sacīja, ka Jānis Kristītājs esot uzmodināts no miroņiem un tādēļ Viņā tādi brīnuma spēki darbojoties. Bet citi sacīja: “Viņš ir Ēlija.” Un citi sacīja: “Viņš ir pravietis, kā viens no praviešiem.” Bet Hērods, to dzirdējis, sacīja: “Jānis, kam es galvu […]

“Taisnošana ticībā”, 8.mar.2020. (K.Zikmanis)

“Kas dara darbu, tam alga netiek aprēķināta pēc žēlastības, bet gan pēc tā, kas pienākas. Turpretī tam, kas nedara, bet tic Dievam, kas bezdievīgo attaisno, viņa ticība tiek pieskaitīta par taisnību.” (Rm 4:4-5) Vai atceraties pēdējo reizi, kad bijāt ar draugu uz labu kafejnīcu? Varbūt pēc labas maltītes viesmīlis atnesa čeku, un, pirms jūs sapratāt, […]

“Dēla kārdināšana”, 4.mar.2020. (K.Zikmanis)

“Un Ābrahāms ņēma upurmalku, uzkrāva savam dēlam Īzakam, pats ņēma uguni un nazi, un viņi gāja abi kopā. Un Īzaks teica savam tēvam Ābrahāmam: “Mans tēvs!” – un viņš teica: “Es te, mans dēls!” – un tas sacīja: “Re, uguns un malka, bet kur ir jērs sadedzināmajam upurim?” Ābrahāms teica: “Dievs pats sev sagādās jēru […]

“Dieva apžēlošanās sniedzas pāri visam”, 19.feb.2020. (D.Sargūns)

Uzklausīsim lasījumu no Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas :Bet pirms Pashā svētkiem, zinādams, ka Viņa stunda bija nākusi un ka Viņam no šīs pasaules jāiet pie Tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko Tas šinī pasaulē bija mīlējis, Savu mīlestību līdz galam. Vakariņas ēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņa dēlam Iskariotam, bija sirdī iedevis Viņu nodot, zinādams, ka […]

“Tuksnesis”, 1.mar.2020. (K.Zikmanis)

“Tad Gars aizveda Jēzu tuksnesī” (Mt 4:1a) Kad lasām vai dzirdam šo rakstu vietu, ka Jēzus pavadīja 40 dienas tuksnesī, uzsvars parasti tiek likts uz panta beigām – “ka Viņš tiktu velna kārdināts.” Tā ir patiesība – Jēzus tika velna kārdināts, kā vēstule ebrejiem saka: “Viņš, tāpat kā mēs, ir visādi kārdināts, bet Viņš ir […]

“Kad Jūs gavējat…”, 26.feb.2020. (K.Zikmanis)

“Kad tu dari žēlsirdības darbus… Kad jūs lūdzat… Kad jūs gavējat…” (Mt 6:2,5,16) Kā mācītājs ne reizi vien esmu dzirdējis tādu komentāru: “Mācītāj! Mums kā luterāņiem taču nav jāgavē?!” uz ko es parasti atbildu “Luteriskajā baznīcā mums nav pavēlēts gavēt, bet tā ir laba prakse un tas nav aizliegts.” Šodienas Vecās derības un evaņģēlija lasījumi […]

“Gavēnis – kāpšana apskaidrošanas kalnā”, 23.feb.2020. (K.Zikmanis)

“Pēc sešām dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos savrup kādā augstā kalnā.” (Mt 17:1) Mēs stāvam atkal pie laika maiņām Baznīcas kalendārā. Pirms-gavēņa laiks šodien beidzas, bet ar nākamo trešdienu – Pelnu dienu sāksies lielais Gavēņa laiks pirms Lieldienām. Esmu teicis, ka Baznīcas gads, liturģiskais gads mūs […]