“Parādiet man naudu”, 21.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Parādiet Man naudu, ko maksājat nodevās.” (Mt 22:19) Cilvēki mēdz nākt pie Jēzus dažādu iemeslu pēc. Kāds nāk ziņkārības dēļ, jo vēlas zināt, ko tad īsti tā kristietība māca. Cits nāk, jo tas viņu tiešām interesē un viņš vēlas kļūt ticīgs. Vēl cits nāk ar viltību, jo neesot ieinteresēts ne par kristietību, ne par Jēzu, […]

“Naines atraitnes mācība”, 17.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Jēzus teica: “Neraudi!” Pienācis klāt, viņš aizskāra zārku; nesēji apstājās, un viņš sacīja:”Jaunekli, es tev saku, celies augšā!” (Lk 7:14) Uz pirmo acu skatienu, šī Rakstu vieta stāsta par Jēzus spēku atgriezt mirušos no nāves. Bet ir dziļāka jēga un nozīme. Ir trīs lietas, ko vēlos apskatīt šajā Rakstu vietā. 1) Ko šis notikums nozīmē […]

“No sirds piedot”, 14.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Tā arī mans debesu Tēvs jums darīs, ja jūs ikviens savam brālim no sirds nepiedosiet.” (Mt 18:35) Mēs visi esam piedzīvojuši brīžus, kad esam lūguši piedošanu, vai esam piedevuši kādam. Domāju, ka droši varu apgalvot, ka esam arī piedzīvojuši brīžus, kad mums ir bijusi vajadzīga piedošana no cilvēka, kas mums nepiedod, vai paši negribam kādam […]

“Sekot Jēzum”, 10.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Tas, visu atstājis, cēlās un sekoja Viņam.” (Lk 5:28) Es esmu par to runājis jau citu reizi, ka Jēzus stāstos un pat atgadījumos ir šokējoši elementi. Šīs dienas lasījums nav izņēmums. Jēzus pienāca klāt vīram Matejam (tas, kas vēlāk rakstīja Mateja evaņģēliju), un sacīja viņam, lai viņš Viņam seko, un tas, piecēlies no sava darba galda, […]

“Savas mantas valdnieks”, 7.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Sargies, ka neaizmirsti Kungu, savu Dievu.” (5Moz 8:11) Visi trīs lasījumi šodien runā par mantu, un par to, vai mēs valdām pār mantu, vai manta valda pār mums. Jēzus saka: “Man ir ēdiens, ko ēst, kuru jūs nezināt” (Jņ 4:32). Laba, kristīga namturība prasa no mums, lai mēs esam savas mantas valdnieki, nevis otrādi. Šajos Pļaujas […]

“Divu Ādamu kārdinājumi”, 3.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Gars Jēzu veda tuksnesī, kur četrdesmit dienas velns Viņu kārdināja.” (Lk 4:1b-2a) Kā garīdznieks bieži dzirdu jautājumu: “Mācītāj, kāpēc ar mani notiek tā?” Konteksts varētu būt dažāds – slimības, darbs, attiecības, nelaimes gadījumi – bet pamatjautājums pēc būtības ir tas pats: kāpēc Dievs ar mani tā izrēķinās? Kāpēc sliktas lietas notiek labiem cilvēkiem? Tas ir […]

“Kāzu drēbes”, 30.sept.2018. (K.Zikmanis)

“Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas rīkoja savam dēlam kāzas.” (Mt 22:1) Bībeles stāstiem var būt dažāda nozīme. Tas ir atkarīgs no teksta, kas mums priekšā. Varu minēt dažus, piemēram, burtiskā nozīme, alegoriskā nozīme, simboliskā nozīme, pravietiskā nozīme, vēsturiskā nozīme. Vēsturiskos notikumus vajadzētu saprast vēsturiski, bet dzeju vajadzētu saprast simboliski vai alegoriski. Bībele ir ļoti […]

“Redzēt Jēzu”, 26.sept.2018. (K.Zikmanis)

“Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu!” (Jņ 12:21) Kungs, mēs gribam redzēt Jēzu! Tik vienkāršs un neviltots lūgums – redzēt Jēzu. Tāds lūgums varētu izskanēt no jebkura no mūsu lūpām. Kurš gan negribētu redzēt Jēzu? Bet kur un kā? Droši vien mums katram ir kāds ieteikums vai doma, kur Jēzu var redzēt. Bet Jēzus atbilde šiem […]

“Tev tavi grēki ir piedoti”, 23.sept.2018 (K.Zikmanis)

“Esi drošs, dēls, tavi grēki tev piedoti.” (Mt 9:2b) Kad cilvēki atceras šīsdienas evaņģēlija lasījumu, parasti tiek pieminētas un pārdomātas lasījuma beigas – paralizētais vīrs tiek dziedināts. “Celies, ņem savu gultu un ej uz mājām!” vai no cita evaņģēlija “Celies, ņem savu gultu un staigā!” (Jņ 5:8). Pat virsraksts Bībelē šim tekstam ir “Jēzus dziedina paralizēto.” […]

“Caur ērkšķiem uz rozēm”, 19.sept.2018 (K.Zikmanis)

“Šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva Dēls caur to tiktu pagodināts.” (Jņ 11:4) Esmu Facebook’ā lasījis šādu kristīgu saukli: “Dievam ir labs plāns tavai dzīvei”, un tam var tikai piekrist. Kristīgajā ticībā ir ieausta doma, ka visu valda labestīgs, mīlošs Dievs, kuram rūp šī pasaule un kas liek, lai notiek, […]