“Jēzus vārds”, 2.jan.2019. (K.Zikmanis)

“Un, kad pienāca astotā diena, kurā bērniņu vajadzēja apgraizīt, Viņam deva vārdu Jēzus, kā Viņu eņģelis bija nosaucis, pirms Viņš vēl bija ieņemts mātes miesās.” (Lk 2:21) Veids, kā vecāki izvēlas sava bērna vārdu, mēdz būt dažādi. Daži nosauc bērnu tēva vai vectēva, mammas vai vecmāmiņas vārdā. Citi izvēlas starp tā laika populārākajiem vārdiem. Un […]

“Vai esmu gatavs Jaunajam gadam?”, 31.dec.2018. (K.Zikmanis)

Šovakar, vecgada vakarā, cilvēki varbūt sev vaicā, vai es esmu gatavs jaunajam gadam?  Cilvēki var sagatavoties dažādi.  Varbūt viens vairāk domā par svinībām, kas notiks šovakar – vai es esmu gatavs uzņemt viesus?  Tas būtu tāds īsts gatavības stāvoklis.  Vai es esmu gatavs? Cits varētu domāt par to, vai es esmu gatavs jaunajam gadam ar […]

“Kristus spogulis”, 30.dec.2018. (K.Zikmanis)

“Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu.” (Jņ. 1:8) Vai Jūs kādreiz esat sēdējuši laukā un lietojot spoguli, mēģinājuši atstarot saules gaismu?  Skautos man bija mazs metāla spogulis, ko lietoju, lai dotu signālus citiem skautiem pāri laukam, vai no viena kalna galotnes uz otru.  Es zinu, ka varbūt tas ir kaut kas, […]

“Dieva vārda atklāšanās”, 26.dec.2018. (D.Sargūns)

Lasījums no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, […]

“Ziemsvētku vēstījums”, 25.dec.2018. (J.Vanags)

Vēstījums 2018. gada Ziemsvētkos Ziemsvētkus sauc par brīnumu laiku. Mēs varam pārnest mājās eglīti, skatīties uz to un domāt – lūk brīnums! Mazā sēkliņā Dievs ir ielicis gudrību, kura spēj no zemes trūdiem izveidot kaut ko tik filigrānu, smaržīgu un galvenais – dzīvu! Dievs ir brīnumaini pūlējies, eglīti radot. Tad saliekam zaros gaismiņas un mirdzošas […]

“Viens vārds”, 24.dec.2018. (K.Zikmanis)

“Eņģelis tiem sacīja: “Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm,  jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs.” (Lk 2:10-11) Katru dienu cilvēki runā tūkstošiem vārdu. Mēs lietojam savus vārdus dažādiem mērķiem. Lai iepriecinātu un mierinātu, vai pretēji, lai skumdinātu un sadusmotu. Mūsu vārdi var paust mīlestību […]

“Dieva vārds konkrētā laikā”, 23.dec.2018. (K.Zikmanis)

Mūsu evaņģēlija lasījums iesākas ar interesantiem vārdiem, ko bieži cilvēki lasot izlaiž. “Cēzara Tibērija piecpadsmitajā valdīšanas gadā, kad Poncijs Pilāts bija vietvaldis Jūdejā un Hērods – tetrarhs Galilejā, un Filips, viņa brālis, – tetrarhs Itūrejas un Trahonitidas zemēs, un Lisanijs – tetrarhs Abilēnē, augsto priesteru Hannas un Kajafas laikā, Dieva vārds nāca tuksnesī pār Jāni, […]

“Kalpošana mīlestībā”, 19.dec.2018. (D.Sargūns)

Lasījums no Marka evaņģēlija 1. nodaļas: “Jēzus Kristus, Dieva Dēla, evaņģēlija sākums. Itin kā pravietis Jesaja ir rakstījis: raugi, Es sūtu Savu vēstnesi Tavā priekšā, kas sataisīs Tavu ceļu, saucēja balss tuksnesī: sataisait Tam Kungam ceļu, darait līdzenas Viņa tekas.- Jānis Kristītājs nāca tuksnesī, sludinādams grēku nožēlas kristību uz grēku piedošanu. Un pie viņa izgāja […]

“Mūsu identitāte Kristū”, 16.dec.2018. (K.Zikmanis)

“Tad tie viņam jautāja: “Kas tu esi? – lai varam atbildēt tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi?”” (Jņ 1:22) Ja jums kāds vaicātu, kas jūs esat, atbildes varētu būt dažādas. Jūs varētu atbildēt, ka esat vīrietis vai sieviete, vīrs vai sieva, māte vai tēvs, dēls vai meita. Jūs varētu atbildēt ar […]

 “Bauslības piepildījums mīlestībā”, 12.dec.2018. (O.Svilāns)

“Un tie aizgāja katrs savās mājās. Bet Jēzus aizgāja uz Olīvkalnu. Rīta agrumā viņš atkal bija templī, un visa tauta nāca pie viņa, un viņš apsēdies tos mācīja. Tad rakstu mācītāji un farizeji atved pie viņa sievieti, kura pieķerta laulības pārkāpšanā, un, to vidū nostādījuši, viņam sacīja: “Skolotāj, šī sieviete ir pieķerta laulības pārkāpšanas brīdī, bet […]