“Jāzeps un Jēzus”, 4.aug.2019. (K.Zikmanis)

“Redzi, es tevi esmu iecēlis pār visu Ēģiptes zemi!” (1Moz 41:41) Stāsts par Jāzepu no Vecās Derības ir ļoti zināms teksts. Mēs atceramies, ka Jāzeps bija sava tēva Jēkaba mīļākais dēls. Tēvs aiz savas lielās mīlestības uzdāvināja dēlam ļoti dārgu un vienreizēju tērpu, par ko Jāzepa brāļi viņu apskauda. Jēkabs loloja savu dēlu Jāzepu un […]

“Pasaule pret Kristu”, 31.jūl.2019. (K.Zikmanis)

“Todien Hērods un Pilāts kļuva draugi; pirms tam viņi bija naidā viens ar otru.” (Lk 23:12) Jēzus Kristus spēj vienot cilvēkus. Bet ne vienmēr tā, kā mēs domājam. Kad mēs domājam par vienotību, mēs domājam par ko labu, ka Dieva tauta ir vienota tās uzticībā Kungam, vienota Kunga slavēšanā, vienota garā un patiesībā. Un tas […]

“Izmet nevajadzīgo!”, 28.jūl.2019. (D.Sargūns)

Uzklausīsim lasījumu no Mateja evaņģēlija septītās nodaļas : Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest […]

“Vakarēdiens”, 24.jūl.2019. (K.Zikmanis)

“Viņš tiem sacīja: “Kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo Pashu pirms savām ciešanām.” (Lk 22:15) Vecajā Derībā, 2.Mozus grāmatā ir stāsts par to, kā Dieva tauta nonāca verdzībā Ēģiptē. Dievs savā žēlastībā sūtīja Mozu, lai atbrīvotu tautu. Caur Mozus roku Dievs sūtīja 10 mocības, lai parādītu savu pārākumu pār Ēģiptes ķēniņu, faraonu un […]

“Starp debesīm un zemi”, 2.jūn.2019. (K.Zikmanis)

“Kad nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kurš no Tēva iziet, – Viņš liecinās par mani.” (Jņ 15:26) Mēs esam starp Debesbraukšanas dienu, kad mūsu Kungs tika fiziski uzņemts debesīs, un Vasarsvētkiem, kad Svētais Gars tika izliets pāri mācekļiem. Šie svētki atstāj mums divus jautājumus. Pirmais: Kādēļ Jēzus mūs atstāja, tas […]

“Padebešu debesis”, 29.mai.2019. (K.Zikmanis)

“Un, to pateicis, Viņš, tiem redzot, tika pacelts, un mākonis uzņēma Viņu prom no to acīm.” (Apd 1:9) Debesbraukšanas notikums nav starp tām liecībām par Kristu, par ko kristieši mēdz runāt ar nekristiešiem. Iemesli varētu būt dažādi, bet man šķiet, tas ir galvenokārt tādēļ, ka tas izklausās kaut kas no Holivudas filmas. Supervaronis, pabeidzis savu […]

“Lūgšana Jēzus vārdā”, 26.mai.2019. (K.Zikmanis)

“Līdz šim jūs neko Manā vārdā neesat lūguši. Lūdziet, un jūs saņemsiet, tā ka jūsu prieks būs piepildīts.” (Jņ 16:24) Šodien ir Rogate svētdiena. Rogate latīņu valodā nozīmē “lūgt” vai “prasīt”. Tātad šodienu var arī saukt par lūgšanu svētdienu. Vecās derības teksts, kā arī evaņģēlijs šodien ir cieši saistīti ar šo tēmu. Jēzus mācīja, lai […]

“Debesbraukšanas diena un Vasarsvētki”, 19.mai.2019. (K.Zikmanis)

“Taču Es jums saku patiesību: jums ir labāk, ka Es aizeju. Ja Es neaizeju, Aizstāvis pie jums nenāks, bet, ja Es aizeju, Es Viņu sūtīšu pie jums.” (Jņ 16:7) Šajā tekstā Jēzus runā par diviem lieliem priekšā stāvošiem svētkiem – Debesbraukšanas dienu un Vasarsvētkiem. Kaut šie svētki netiek tik ļoti svinēti, kā piemēram Lieldienas vai […]

“Māte Marija”, 12.mai.2019. (K.Zikmanis)

“Ko vien Viņš jums saka, to dariet!” (Jņ 2:5) Šodien mēs svinam Mātes dienu. Dienu, kad pieminām un godinām mātes. Tādēļ atļaujiet man šodien sveikt visas mātes mūsu vidū. Bez mātēm mēs neviens šeit nebūtu, un bez mātes mīlestības šī pasaule būtu daudz skarbāka vieta. Labas, dievbijīgas mātes padara pasauli gaišāku. Raimondam Paulam ir dziesma […]

“Vai tu pazīsti Viņa balsi?”, 5.mai.2019. (K.Zikmanis)

“ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm.” (Jņ 10:14) Kad mēs gaidījām mūsu meitu, ārsts, “bēbīšu” žurnāli, un pat Rūjienas bērnu dārza vadītāja mums ieteica runāt ar viņu, kamēr viņa vēl bija sievas puncī. Kāpēc? Jo bērni dzird un reaģē uz to, kas notiek ārpus dzemdes. Bērni var dzirdēt un sākt […]