“Ticība, kas parādās darbos”, 4.dec.2019. (K.Zikmanis)

“Bet tas atbildēja: es negribu. – Tomēr vēlāk nožēlojis viņš aizgāja.”[1] Man liekas, ka es varu droši teikt, kas mēs visi esam pazinuši vai pazīstam cilvēku, kas līdzinās tam, par ko runā Jēzus. Tas, kas saka “Jā, jā! Es to izdarīšu”, bet beigās neizdara. Tas ir ļoti kaitinoši, kad cilvēks tā tevi pieviļ. Bet ar […]

“Adventa nākšana”, 1.dec.2019. (K.Zikmanis)

“Tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo Cilvēka Dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt.” (Mt 24:44) Šodien ar Pirmo Adventu mēs iesākam Jaunu Baznīcas gadu. Tātad – laimīgu Jauno gadu! Ko gan cilvēki parasti dara Jaunajā gadā, ja ne apņemas kaut ko mainīt savā dzīvē, darīt savādāk, labāk. Ar šādu domu es vēlos šodien runāt […]

“Adatas acs”, 27.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Vēl Es jums saku: vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā.” (Mt 19:24) Kristiešu vidū ir populārs stāsts, kas mēģina skaidrot šo Jēzus teikto par kamieli un adatas aci, ka Jeruzālemes mūrī bija mazi vārti, kuri bija šauri un zemi, kas saucās “adatas acs”. Tiek stāstīts, ka tirgoņiem ar saviem kamieļiem […]

“Mūžības svētdiena”, 24.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.” (Mt 24:35) Šodien ir pēdējā svētdiena kristīgajā kalendārā un tiek saukta par Mirušo piemiņas dienu, Kristus Karaļa vai Mūžības svētdienu. Liturģiskā krāsa ir balta, jo šie ir gaiši svētki, kas atgādina, ka Kristus ir karalis, kas ir uzvarējis grēku un nāvi un valdīs mūžīgi mūžos. Nākamsvētdien jauns […]

“Dzīvot žēlastībā”, 20.nov.2019. (D.Sargūns)

“Tanī laikā Jēzus reiz gāja sabatā caur labību; un Viņa mācekļi bija izsalkuši, un tie sāka vārpas plūkt un ēst. Bet farizeji, to redzēdami, uz Viņu sacīja: “Redzi, Tavi mācekļi dara, ko sabatā nav brīvi darīt.” Bet Viņš uz tiem sacīja: “Vai jūs neesat lasījuši, ko Dāvids darīja, kad viņš bija izsalcis un viņa pavadoņi? […]

“Glābējs”, 17.nov.2019. (R.Grants)

Jēzum ar viņiem vēl runājot, redzi, viens vecākais nāca un nometās ceļos viņa priekšā un sacīja: “Mana meita nupat nomira. Bet nāc, uzliec viņai savu roku, un tā dzīvos.” Jēzus piecēlies sekoja tam kopā ar saviem mācekļiem. Un, redzi, kāda sieviete, kas divpadsmit gadus slimoja ar asiņošanu, pienāca no mugurpuses un pieskārās viņa drēbju malai. […]

“Apliecināt Kristu”, 13.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, arī Es apliecināšu sava debesu Tēva priekšā.” (Mt 10:32) Kad mēs iesvētāmies baznīcā, mēs dzirdam šādus vārdus, ko Jēzus saviem mācekļiem teica: “Tad nu ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, arī Es apliecināšu sava debesu Tēva priekšā.” Apliecināšana ir svarīga daļa no kristietības. Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem […]

“Dārgā žēlastība”, 10.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai.” (Flp 1:6) 1978 g. 11. augustā liels hēlija gaisa balons vārdā “Double Eagle II” ar komandu pacēlās ASV skaidrajās debesīs virs Meinas štata kartupeļu laukiem. Viņu galamērķis bija Parīze, Francija. Pacelties aerostatā ir sarežģīti, bet viena lieta […]

“Dievs no neticības rada ticību”, 6.nov.2019. (D.Sargūns)

Un, kad Jēzus no turienes aizgāja, Viņš redzēja vienu cilvēku, vārdā Mateju, pie muitas būdas sēžam un saka uz to: “Nāc Man pakaļ.” Un tas cēlās un sekoja Viņam. Un notika, Tam viņa namā pie galda sēžot, redzi, daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un Viņa mācekļiem pie galda. Kad farizeji […]

“Parādi un parādnieki”, 3.nov.2019. (K.Zikmanis)

“Tādēļ Debesu valstība ir salīdzināma ar ķēniņu, kas nolēma prasīt norēķinu saviem kalpiem.” (Mt 18:23) Vai kādreiz esat domājuši par to, cik daudz mēs esam parādā Dievam? Zinu, ka tas ir absurds jautājums, bet, ja Dievs piestādītu rēķinu par visu to, ko Viņš mums par velti ir devis—dzīvību, elpu, spēku, kā arī šo pasauli, dabu, […]