“Augšāmcelšanās izvēle”, 15.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 12:40–51; 1Kor 15:29–41; Mt 28:1–16 “Tad tās steigšus devās prom no kapa, baiļu un liela prieka pārņemtas, tās skrēja pasludināt šo vēsti Viņa mācekļiem.” (Mt 28:8) Visi lasījumi, kas paredzēti šajā nedēļā, ir centrēti ap augšāmcelšanās notikumu. Visa kristīgā ticība ir centrēta ap Jēzus Kristus augšāmcelšanos, jo Viņa krustā sišanā un augšāmcelšanās Viņš […]

Arhibīskapa vēstījums 2020. gada Lieldienās

Kristus ir augšāmcēlies! Kā daudzi no mums dzirdēja savā kristību dienā – par Tevi cietis, miris un augšāmcēlies! Lieldienu rītā divas uzticīgas sievietes devās uz kapu, lai apkoptu Jēzus mirušās miesas un raizējās par lielo akmeni, kas bija aizvelts priekšā. Šogad svētku līksmību arī aizšķērso tāds kā akmens. Mums Kristus augšāmcelšanās jāsvin attālināti. Daudz kur […]

“Lieldienas mazā lokā”, 12.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 31:1–6; Kol 3:1–4; Mt 28:1–10 “Pēkšņi tām pretī nāca Jēzus.” (Mt 28:9a) Ir vairāk nekā dīvaini, ka mēs šogad nesvinam Kristus augšāmcelšanās svētkus visi kopā kā draudze, bet katrs savā mājā pie sava ekrāna. Mūs vieno “viens Kungs, viena ticība, viena kristība” (Ef 4:5) kā Pāvils raksta savā vēstulē efeziešiem, bet trūkst šis kopā sanākšanas […]

“Atļaut Jēzum savas kājas mazgāt.”, 9.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti:   1Moz 14:17-20; 1Kor 11:20-32; Jņ 13:1-15 “Ja Es nemazgāšu, tad tev pie Manis nav daļas.” (Jņ 13:8b) Jēzus sēdēja kopā ar saviem mācekļiem Pashas svētkos. Šie svētki un tiem sekojošās dienas bija lieli svētki Vecās Derības ticīgajiem. Šajos svētkos viņi svinēja brīvību no Ēģiptes verdzības, ko Dievs bija veicis caur Mozu. Bija ierasts, ka […]

“Dieva godība iejāj Jeruzālemē”, 5.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 50:4–9a; Flp 2:5–11; Mt 21:1–11 “Kad tie tuvojās Jeruzālemei un nonāca Bētfagē pie Olīvkalna…” (Mt 21:1) Ir vairākas lietas, kas atklājās šodienas tekstā par Jēzus iejāšanu Jeruzālemē Pūpolu jeb Palmu svētdienā. Šis teksts ir ļoti pazīstams un tādēļ varam jau iepriekš iztēloties, kas notiek, un kas notiks tālāk. Cik nav redzētas gleznas vai […]

“Laulības pārkāpšana”, 1.apr.2020. (O.Svilāns)

“No turienes Jēzus nāca Jūdejas apvidū, Jardānas otrā pusē, un ļaužu pūlis atkal sapulcējās pie viņa, un viņš, kā allaž, tos mācīja. Pienāca kādi farizeji un, viņu izaicinādami, jautāja: “Vai ir atļauts vīram atlaist sievu?” Viņš jautāja: “Ko Mozus jums ir pavēlējis?”  Tie sacīja: “Mozus ir atļāvis rakstīt šķiršanās rakstu un atlaist.” Tad Jēzus tiem […]

“Mīlestība lūgšanā”, 29.mar.2020. (K.Zikmanis)

Teksti:  Ech 37:1-14; Rm 8:6-11; Jņ 11:1-44 “Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lācaru.” (Jņ 11:5) Dievs ir mīlestība. Apustulis Jānis, kurš sarakstīja mūsu evaņģēlija lasījumu šodien, savā pirmajā vēstulē to teica vairākas reizes. Jānis raksta: “Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas […]

“Lai notiek ar mani pēc tava vārda”, 25.mar.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 7:10–14; Jes 11:1–4a; Lk 1:26–38a “Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda.”” (Lk 1:38) No lasījumiem varētu domāt, ka ir Ziemsvētku laiks, bet šodien – deviņus mēnešus pirms Kristus dzimšanas Baznīcas kalendārā ir Jaunavas Marijas piemiņas diena. Mēs dzirdam no lasījumiem, kā Marija teica Dievam […]

“Dievs ir mūsu patvērums”, 22.mar.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Ps 46:2–12; Ef 5:8–14; Jņ 9:1–41 “Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā.” (Ps 46:2) Kad es biju bērns, naktī, kad man bija bail un biju viens pats savā tumšajā istabā, es ietinos savā mīļākajā segā un dziedāju “Nu es gribu gulēt iet”[2], lūdzu Tēvreizi un gāju gulēt, zinādams, ka […]

“Dieva žēlastība cilvēku lēmumos”, 18.mar.2020. (D.Sargūns) (nenolasīts)

.Marka evaņģēlijs 6:13-29: Un ķēniņš Hērods to dzirdēja, jo Viņa Vārds bija tapis zināms, un sacīja, ka Jānis Kristītājs esot uzmodināts no miroņiem un tādēļ Viņā tādi brīnuma spēki darbojoties. Bet citi sacīja: “Viņš ir Ēlija.” Un citi sacīja: “Viņš ir pravietis, kā viens no praviešiem.” Bet Hērods, to dzirdējis, sacīja: “Jānis, kam es galvu […]