“Īsta, dzīva, taustāma ticība” 02.06.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Gal 4:4-6; Jņ 1:1-3,14,18 “Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu.” (Jņ 1:18) Jāņa evaņģēlijs ir ticis salīdzināts ar baseinu, kurā var plunčāties bērns, un tajā pašā laikā var peldēt zilonis. Doma šāda: šis evaņģēlijs ir pietiekami vienkāršs, ka pat skolēns var to […]

“Kam dots Svētais Gars?”, 26.05.2021 (K.Zikmanis)

Teksti: Jl 3:1-5a; Apd 2:1-21; Jņ 9:1-12 “Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu.” (Jl 3:1) Ir dziesma angļu valodā, kas man ir ļoti mīļa ar šādiem vārdiem: Atver mūsu acis / Mēs gribam redzēt Jēzu / Pastiepiet rokas un pieskarieties Viņam / Un sakiet, ka mēs mīlam Viņu. Kaut kas zūd tulkojumā, bet […]

“Svētā Gara spēkā”, Vasarsvētki 2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 2:1–21; Rm 8:22–27; Jņ 15:26–27, 16:4b–15 “Kad nāks Aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kurš no Tēva iziet, – viņš liecinās par mani.”[1] 1979 g. 12. jūnijā kāds jauns vīrietis uzstādīja aviācijas rekordu, pārlidojot šaurumu no Anglijas uz Franciju ar kājām minamajā lidaparātā. Trijās stundās no Anglijas viņš šķērsoja 35 […]

“Palieciet Manī!”, Kristības un iesvētības, 22.05.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 2:1–21; Jņ 15:1-8 “Palieciet Manī un Es – jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī.” (Jņ 15:4) Nu, te mēs esam: apmēram 10 nedēļas kopš iesvētes mācības sākuma, un te mēs esam kristību un iesvētību dienā, kad jūs stāvēsiet Dieva un […]

“Garā un patiesībā”, 19.05.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Ech 11:14–25; Ebr 7:1–17; Lk 10:17–24 “bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta; viņam nav ne dienu sākuma, ne mūža gala, bet, Dieva Dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam.”[1] Šodienas lasījums no vēstules Ebrejiem nedaudz pārklājas ar tēmu, par ko runājām svētdien, resp., ka Jēzus ir mūsu augstais priesteris. Mēs sakām, ka tam ir […]

“Lūgšana (ar garantiju)”, 16.05.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 1:15–26; 1Jņ 5:9–13; Jņ 17:1-12 “Es lūdzu par viņiem; Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko Tu Man esi devis, jo viņi ir Tavi.” ( Jņ 17:9) Šajā laikā starp Debesbraukšanas dienu, kad Jēzus uzkāpa pie Tēva godībā un sēž pie Viņa labās rokas, un Vasarsvētkiem, kad Jēzus sūtīja Tēva apsolījumu—Svēto Garu […]

“Patiesība darīs jūs brīvus”, 13.05.2021. Debesbraukšanas diena (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 1:1–11; Ef 1:15–23; Lk 24:44–53 “Tad tie, kas bija kopā, Viņam vaicāja: “Kungs, vai Tu šinī laikā atkal uzcelsi Israēlam valstību?” Viņš tiem atbildēja: “Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis Savā paša varā.” (Apd 1:6-7) Es domāju, ka nekļūdos, kad saku, ka cilvēki visās vietās un visos laikos cer […]

“Mīlestība”, 09.mai.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 10:44–48; 1Jņ 5:1–6; Jņ 15:9–17 “Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā!” (Jņ 15:9) Dziedātājai Tīnai Ternerei bija hīts par ielasmeitu, kas dusmīgi ķērc “What’s Love Got to do With It?” – “Kāds tam sakars ar mīlestību?” Lai pasargātu savu sirdi, viņa to aizslēdz un norobežojas no […]

“Par ticību”, 05.mai.2021. (K.Zikmanis)

Teksti:   Jer 32: 36–44; Rm 13:1–14; Lk 8:16–25 “Viņš tiem sacīja: “Kur ir jūsu ticība?”” (Lk 8:25) Šovakar runāsim par ticību, kas tā ir, ko tā dod, un kādu lomu tā spēlē mūsu dzīvēs. Labāko ticības definīciju varam atrast vēstulē ebrejiem 11. nodaļā, kur ir rakstīts: “Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām.” […]

“Uzpotētie”, 2.mai.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 8:26–40; 1Jņ 4:7–21; Jņ 15:1–8 “Filips, ar šo vietu iesākdams, viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu.” (Apd 8:35) Citā sprediķī par vīnakoku esmu teicis, ka manam vectēvam bija liels vīnogu dārzs, ko viņš rūpīgi kopa un taisīja vīnu. Bez tā viņam bija arī ābeles, bumbieres, kā arī daudz dažādu ogulāju. Viņš, pēc manām domām, […]