“Ticības sacīkstes”, 30.okt.2019. (K.Zikmanis)

“Tātad es neskrienu bezmērķīgi; cīņā dūres es velti nevicinu.” (1Kor 9:26) “Ikviens, kas piedalās sacīkstēs, atturas no visa cita: to viņi dara, lai saņemtu iznīcīgu vainagu, bet mēs – neiznīcīgu” (1Kor 9:25). Pāvils, runājot līdzībās, saka mums, ka mums ir jāskrien ticības dzīve, it kā tās būtu sacīkstes – “Skrieniet tā, lai jūs saņemat godalgu” (1Kor […]

“Paļauties uz Dievu”, 23.okt.2019. (D.Sargūns)

Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu. Bet Es jums saku: jums nebūs pretim stāvēt ļaunajam; bet, kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un, kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un, kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to […]

“Readers Digest”, 20.okt.2019. (K.Zikmanis)

“Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai.” (Mt 22:40) Neesmu sastapies ar to Latvijā, bet angliski runājošajā pasaulē ir grāmatu sērija ar nosaukumu Reader’s Digest (tulkojumā: Lasītāja konspekts). Reader’s digest mērķis ir konspektēt slavenas daiļliteratūras grāmatas, lai mūsdienu cilvēki, kuriem nav daudz laika lasīšanai, var izlasīt konspektu, un justies, ka viņi ir […]

“Ko mēs gribam dzirdēt?”, 16.okt.2019. (K.Zikmanis)

“Es apņēmos pie jums citu neko nezināt kā vien Jēzu Kristu, krustā sisto.” (1Kor 2:2) Cilvēkiem patīk dzirdēt labas ziņas. Tas ir normāli. Labas ziņas iepriecina, paceļ un uzmundrina. “Tu šodien labi izskaties!”, “Tev sanāksmē bija laba prezentācija!”, vai “To gan tu labi izdarīji!” ir vārdi, ko katrs no mums vēlas dzirdēt. Bet pastāv arī […]

“Pastāvēt”, 13.okt.2019. (K.Zikmanis)

“Viņa dēļ es ciešu pārestības, pat važās tiku iekalts kā ļaundaris, – bet Dieva vārdu nevar saistīt važās.” (2Tim 2:9) Pasaule ap mums kļūst arvien naidīgāka pret evaņģēliju. Kāds varētu iebilst – bet mācītāj, neredzu, ka Latvijā kāds slēgtu baznīcas ciet ar varu, ar varu neapcietina garīdzniekus un ticīgos, ar varu evaņģēlijs netiek apklusināts; un tas […]

“Pateicība arī grūtībās”, 6.okt.2019. (K.Zikmanis)

“Jo Kungs, tavs Dievs, ved tevi uz labu zemi.” (5Moz 8:7) Reiz bija mazs zēns. Pie vakariņu galda tēvs viņam lūdza, lai viņš saka galda lūgšanu. Kamēr ģimene gaidīja, viņš skatījās ar aizdomām uz visu, ko mamma bija likusi uz galda: tur bija dārzeņi un visādas lietas, ko bērni parasti neēd. Pēc šīs izpētes viņš […]

“Gribas verdzība”, 2.okt.2019. (K.Zikmanis)

“Svētkos viņš mēdza viņiem atlaist vienu cietumnieku – to, kuru tie prasīja.” (Mk 15:6) Es vēlos apskatīt šo rakstu vietu, par Barabas atlaišanu no diviem skatupunktiem, no pūļa skatupunkta un no Barabas. Šī aina ir daudzreiz gleznota – vienā pusē miermīlīgais Jēzus, otrā pusē agresīvais slepkava Baraba. Pilāts stāv centrā un vaicā pūlim, kuru, lai […]

“Bauslība un evaņģēlijs”, 29.sep.2019. (K.Zikmanis)

“Vai drīkst sabatā dziedināt vai ne?” (Lk 14:3) Mēs visi esam dzirdējuši teicienu, ka “burts nokauj, bet Gars dara dzīvu” (2Kor 3:66). Parasti tas tiek citēts tādā kontekstā, kad cilvēki pārāk burtiski interpretē kādu likumu, nevis seko šī likuma “garam” vai nodomam. Un tas ir viens veids, kā mēs varam saprast šo Pāvila teikto. Bet ļaujiet […]

“Ticība zem spiediena”, 26.09.2019. (D.Sargūns)

“Un pēc divām dienām bija Pashā un Neraudzētās maizes svētki. Un augstie priesteri un rakstu mācītāji meklēja, kā tie Jēzu ar viltu varētu saņemt un nokaut, jo tie sacīja: “Tik ne svētkos, lai neceļas starp ļaudīm dumpis.” Un, kad Viņš bija Betānijā, spitālīgā Sīmaņa namā, un sēdēja pie galda, tad kāda sieva nāca; tai bija […]

“Pārbaudījumi”, 22.sep.2019. (K.Zikmanis)

“Redzi, svētīts cilvēks, ko pārmāca Dievs!” (Ij 5:17) Šodien runāsim par smagu tēmu, par ticības pārbaudījumiem. Jebkurš cilvēks, kurš ir bijis kristietis ilgāku laiku, zina, ko nozīmē ticības pārbaudījumi. Ja esat jauns kristietis, kas nav ko tādu piedzīvojis, ziniet, ka tie nāks. Es nesaku to, lai iebiedētu, bet lai sagatavotu jūs. Jēzus arī teica Sīmanim […]