“Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem.”
(Gal.6:10)

    Jēzus ir lielais Diakons pazudušai pasaulei. Mēs esam aicināti Viņam sekot saņemot un dodot.

Diakonijas kalpošanas virzieni Rīgas Krusta draudzē:

 • Tikšanās ar diakonijas kalpotājiem katru svētdienu pēc Dievkalpojuma. Ja nepieciešama individuāla saruna, zvanīt diakonijas darba vadītājai V.M.Upmalei vai zināmam diakonijas kalpotājam. (sk. saraksts zemāk)
 • Dažāda veida palīdzība invalīdiem, slimniekiem, vientuļiem veciem ļaudīm, daudzbērnu ģimenēm.
 • Mājapmeklējumi pie slimiem un vecuma nespējas draudzes locekļiem, kuri nevar ierasties uz dievnamu.
 • Iespēju robežās atbalstam Rīgas Misiones draudzes izveidoto zupas virtuvi, kurā arī mūsu draudzes grūtībās nonākušie ļaudis saņem pārtiku.
 • Īpašos gadījumos veicam palīdzību – mērķziedojumus – neparedzētā slimībā vai kādā citā negadījumā nonākušam draudzes loceklim.
 • Izveidots ziņojumu stends „Palīdzēsim viens otram”, kurā iespēja sniegt un saņemt nepieciešamo palīdzību, savstarpēji sazinoties, draudzes locekļiem.
 • Sveicam draudzes locekļus dzimšanas dienās gan pa pastu, gan personīgi.
 • Rūpējamies par sadraudzību svētdienās pēc Dievkalpojuma, kurā satiekas draudzes locekļi.
 • Tradicionāli jau vairāku gadu garumā sveicam draudzes senjorus Zvaigznes dienā. Šis ir īpašs pasākums ar Dievkalpojumu un koncertu, ko sniedz Ķeipenes pamatskolas skolotāju ansamblis. Draudzes senjoriem tiek pasniegtas īpašas dāvaniņas, ko sarūpē visi draudzes cilvēki decembra mēnesī.
 • Kalpošana Mežciema, Gaiļezera pansionātā sestdienās.
 • Lūgšanas stundas pirmdienās no 14.00 – 17.00

Ja jūtat vēlēšanos kalpot, nāciet un kalpojiet ar tām dāvanām, ko Dievs Jums devis.

 

Rīgas Krusta draudzes diakonijas kalpotāji:

Jēzus saka:

   “Bet, kad Cilvēka Dēls nāks Savā godībā un visi eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs uz Sava godības krēsla.
Un visas tautas tiks sapulcētas Viņa priekšā; un Viņš tās šķirs, kā gans šķir avis no āžiem,
un liks avis pa Savu labo, bet āžus pa kreiso roku.
Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma.
Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši.
Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis.
Tad taisnie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši?
Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi apģērbuši?
Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis?
Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.”
(Mateja ev.25:31-46)