Kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents

Jānis Gruduls,

koncertmeistare Agnija Strūberga,

ērģelniece Aija Ziņģīte,

solisti Ilze Grēvele, Agnese Urka,

Gunta Greisle un Jānis Zeps

Garīgās mūzikas koris „Reversium” ir veidojies no Stirnienes un Varakļānu katoļu draudžu koriem un dzied Dieva godam un ļaužu priekam. Kora nosaukums „Reversium” nozīmē atgriešanos – pie Dieva, Latvijā, Latgalē, mājās. Pašlaik koris ik nedēļu kopā pulcē vairāk nekā 40 kora mūzikas mīļotājus no Varakļānu novada un apkaimes. Kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents ir viens no izcilākajiem Latgales diriģentiem – Jānis Gruduls, Latgales Dziesmu svētku virsdiriģents, Aglonas Dievmātes svētku dievkalpojumu virsdiriģents, savulaik vadījis Rēzeknes vīru kori “Olūts” un Valsts robežsardzes kori. Mūsu solisti dzied dažādu stilu un laikmetu mūziku kā garīgos, tā laicīgos pasākumos. Garīgās mūzikas koris “Reversium” muzicē svētdienās un svētku dievkalpojumos savos dievnamos, piedalās Varakļānu novada pasākumos, jau daudzus gadus ir neiztrūkstošs Aglonas Dievmātes svētku kopkorī. Aizvadītajā gadā nozīmīgākie pasākumi korim bija katoļu arhibīskapa Z.Stankeviča vizitācija, Baznīcu nakts koncerts ar luterāņu bīskapu E.Alpi, kā arī labdarības koncerts kopā ar Latvijas operas solistiem Madonā.