Kristīties un iesvētīties ir nopietns solis cilvēka dzīvē.

Nākamais iesvētes mācības kurss “Ievads kristietībā” sāksies
Ceturtdien, 8. oktobrī pl. 19:00 Krusta baznīcas mazajā zālē
ar kristībām un iesvētībām, kas plānotas Ziemsvētkos 25. decembrī pl. 11:00.
Jautājumu gadījumā zvaniet Māc. Kārlim t.26579058.