Iesvētību mācību nodarbības notiek ceturtdienās no 19:00 – 21:00.

Iesvētību mācību 2018. g. ziemas/pavasara kurss notiek līdz 2018.g. 17. maijam.

Jauno draudze locekļu iesvētīšana notiks Vasarsvētkos 2018.g. 20. maijā.

Nākamo, rudens/ziemas iesvētību mācību kursu iesāksim 2018.g. 11. oktobrī un pabeigsim AD 2019. janvārī.

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama – vienkārši nāciet uz pirmo nodarbību 11. oktobrī 19:00 Krusta baznīcas Mazajā zālē.

Informācija par iesvētībām ir atrodama šajā pašā lapā, zem sadaļas SVĒTDARBĪBAS – IESVĒTĪBAS.

Ja Jums ir jautājumi – lūdzu zvaniet mācītājam 29220810

NODARBĪBA 2018/ziema-pavasaris
1 Ievads 8.febr.
2 Bībele – Trīsvienīgā Dieva Vārds 15.febr.
3 Baušļi 1 – 3 22.febr.
4 Baušļi 4 – 6 1.mar.
5 Baušļi 7 – 10 noslēgums baušļiem 8.mar.
6 Ticība TA Trīsvienība 15.mar.
7 Ticība, Jēzus Kristus 22.mar.
8 Ticība, Svētais Gars 5.apr.
9 Lūgšana 12.apr.
10 Sakramenti –  Kristība un svētdarbības 19.apr.
11 Sakramenti –  Grēksūdze un Sv. Vakarēdiens 26.apr.
12 Kristietība un latvietība 3.mai.
13 Latvijas Baznīcas vēsture 10.mai.
14 Draudze, piederība, administrācija… 17.mai.