Tie, kuri vēlas kristīties un iesvētīties, ir laipni aicināti uz Alfa kursu,
sākot ar 21. februāra pl. 19:00 baznīcas mazajā zālē.
Jautājumu gadījumā zvaniet Māc. Kārlim t.26579058.