Kristīties un iesvētīties ir nopietns solis cilvēka dzīvē.

Gribat zināt vairāk par ticību? Kristīties, iesvētīties, laulāties?
Nākamais iesvētes mācības kurss “Ievads kristietībā” sāksies rudenī.