Jauniešu tikšanās baznīcā notiek piektdienās plkst. 19:00

Tiekamies, slavējam, lūdzam Dievu, pārrunājam dažādus notikumus un dodamies sadraudzības izbraucienos. Arī Tava piedalīšanās un idejas ir nozīmīgas un vajadzīgas!

Sīkāk par aktualitātēm Jūs varat uzzināt, sekojot līdz mūsu facebook kontā “Krusta jaunieši”: https://www.facebook.com/krustajauniesi

Papildu informācija, zvanot Dāvim 28664127, vai Evai 28684168