Draudzes koris 6. svētdienā pēc Vasarsvētkiem AD 2017. 16. jūlijā, diriģente Digna Lazdiņa

Draudzes koris Vasarsvētku dievkalpojumā AD 2017. 4. jūnijā, diriģē Digna Lazdiņa

J. Vītols “Kalna sprediķis” Krusta draudzes koris Dignas Lazdiņas vadībā, ērģeles spēlē Aija Ziņģīte, AD 2017. 7. maijā Jubilate svētdienā pēc sprediķa.

 

Emīla Dārziņa koris – dir. Nora Vītiņa

 

Rīgas Krusta ev. lut. draudzes koris un ērģelniece Aija Ziņģīte – dir. Digna Lazdiņa

 

Draudzes koris aicina pievienoties dziedāt gribošus un mūzikas instrumentus spēlējošus draudzes locekļus! Piesakieties pie Dignas.

Draudzes ērģelnieces:

Aija Ziņģīte

Anda Zikmane

Draudzes kora diriģentes:

Digna Ķiņķere

Kora mēģinājumi notiek:

‍trešdienās – plkst. 20:20
svētdienās – plks. 9:00