“Kristus spogulis”, 30.dec.2018. (K.Zikmanis)

Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu.” (Jņ. 1:8)

Vai Jūs kādreiz esat sēdējuši laukā un lietojot spoguli, mēģinājuši atstarot saules gaismu?  Skautos man bija mazs metāla spogulis, ko lietoju, lai dotu signālus citiem skautiem pāri laukam, vai no viena kalna galotnes uz otru.  Es zinu, ka varbūt tas ir kaut kas, ar ko bērni spēlējas, bet Jūs varat iedomāties, ka ir diezgan vienkārši iegūt cilvēku uzmanību, lietojot atstarotu saules gaismu. Šodien es vēlos runāt par to, kā mums vajadzētu atstarot Kristus gaismu.

Es nevaru pats no sevis spīdēt, bet, jūs varat iedomāties, ja kāds uzspīdēt gaismu man virsū, un ja man būtu spogulis, tad es varu atstarot gaismu jeb kur un jeb kam.

Ar šo ilustrāciju es gribu sacīt, ka mēs neesam gaisma.  Jēzus ir gaisma un mēs—kā kristieši—esam pasaules gaisma tikai tad, kad mēs atstarojam Viņa gaismu.  Mēs esam pasaules gaisma dēļ tā, Kuru mēs atspoguļojam.  Mēs esam pasaules gaisma tad, kad mēs atstarojam Jēzu.

Varbūt tas izskaidro to, kāpēc daži kristieši ir kā izdegušas spuldzītes, jo viņi vairs neizpilda sev uzticēto funkciju—viņi vairs neatstaro Kristu.

Ja mēs gribam būt efektīvi Kristus spoguļi, tad mums ir jāpārliecinās, ka mūsu spoguļi ir novietoti pret gaismu.  Ja spogulis nav novietots pret gaismu, tas neko nevar atstarot.  Daži ir pagriezuši muguru Kristum un Viņu atstājuši – tāpēc viņi neatstaro neko.  Citi vairs neskatās Jēzus virzienā un tādēļ nevar atstarot Viņa gaismu.  Toties, spogulis, kas ir novietots pret gaismu, var šo gaismu atspoguļot jebkurā virzienā.  Kristietis, kas ir nostājies Tā Kunga priekšā, var atstarot Viņu jebkurā vietā.  Un tas ir mūsu uzdevums pasaulē.

Kas vēl var traucēt mūsu efektivitāti būt par Kristus spoguļiem?  Padomājiet par mēnesi.  Mēnesim nav sava gaisma, bet tas atstaro saules starus.  Laiku pa laikam Mēness ir ļoti spožs un apaļš.  Citās reizēs tas nemaz nav redzams.  Kāpēc?  Vai mēness pazūd?  Nē.  Gaisma no saules vairs nespīd mēnesim virsū, jo zemeslode to aizsedz.  Ja kaut kas nostājas starp mums un Kristu, tad arī Viņa gaisma tik spoži nenāk mums virsū un mums nav ko atspoguļot.  Mums ir jāpārliecinās, ka nekas nestāv starp mums un Kristu.  Daži ir atļāvuši mantai, cilvēkiem, vai kam citam nākt starp viņiem un Kristu, starp viņiem un gaismu.  Daži nav manījuši, ka vispār ir kaut kas starp viņiem un gaismu.  Mēs nevaram atļaut, ka mantas, cilvēki vai kas citu nostājas starp mums un mūsu Kungu.  Dievam vajadzētu būt pirmajā vietā mūsu dzīvē, pēc tam ģimenei, pēc tam kalpošanai un karjerai.

Spogulis var arī tikt padarīts neefektīvs, ja tas ir netīrs.  Netīrs spogulis nevar darīt to darbu, kas tam uzticēts, ja tam ir traipi.  Netīrs spogulis ir tikpat neefektīvs kā spogulis, kam nav gaismas.  Netīram spogulim arī ir kaut kas, kas traucē gaismai spīdēt spogulim virsū.  Ir labi un nepieciešams mazgāt savus spoguļus regulāri, ikdienas.  Ir labi un nepieciešams mazgāt savas dvēseles regulāri.  Jēzus asinīs mūs mazgā, un Viņa ciešanu un miršanu dēļ, mums ir piedots.  Ja mēs ļausim Jēzum mūs mazgāt, mēs būsim tīri.  Ja mēs ļausim Jēzum mūs mazgāt, kā stāv rakstīts mēs būsim “balti, kā sniegi” (Jes. 1:18).

Jānis Kristītājs bija labs spogulis.  Viņš nebija gaisma, bet liecināja par gaismu.  Viņš bija labs spogulis.  Viņš nāca no Dieva.  Dievs viņu sūtīja.  Mēs esam no Dieva.  Dievs ir sūtījis mūs (Mt. 28:18-20).  Jāņa uzticētā kalpošana bija, lai liecinātu par Jēzu.  Mūsu uzticētā kalpošana ir tas pats.  Jēzus saka «Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta.  Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā.  Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs» (Mt. 5:14-16).  Jānis izdarīja savu darbu.  Jautājums ir – vai mēs darām to, ko Jēzus mums uzticējis?  Vai mēs esam labi spoguļi?

Mūsu darbs ir atstarot gaismu.  Atstarot Kristus gaismu ir liecināšana.  Runājot par to, ko Jēzus ir veicis mūsu dzīvēs, mēs atstarojam Viņa gaismu.  Mēs neesam gaisma.  Vai spogulis ir gaismas avots?  Nē.  Tas vienkārši atstaro gaismu, līdzīgi kā mēness atstaro saules starus.  Mēs saņemam Viņa žēlastības starus, un atspoguļojam tos citiem.  Lai būtu efektīvi spoguļi, mums ir jānovieto mūsu dvēseles pret gaismu.  Lai būtu efektīvi spoguļi, mēs nevaram atļaut, ka kaut kas nāk starp mums un gaismu.  Lai būtu efektīvi spoguļi, mums ir jātop tīriem caur grēksūdzi un absolūciju, saņemot Dieva žēlastību un piedošanu caur Vārdu un Sakramentu.  Kā apustulis Jānis mums raksta: «Ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem» (1.Jņ 1:7).  Līdzīgi kā Jānis Kristītājs, mēs, visi kopā, katrs kristietis, visa draudze, neesam gaisma, bet nākam, lai liecinātu par gaismu.  Ja mēs dzīvojam Jēzus gaismā, tad mēs atstarosim Viņa gaismu pat vistumšākajā vietā un tā kļūs gaiša.  Āmen.