“Quo vadis pasaule?”, 15.03.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 8:4–7, 18–9:6; Rm 5:1–11; Jņ 8:12–20

“Tad Jēzus viņiem atbildēja: Lai gan Es liecinu pats par Sevi, tomēr Mana liecība ir patiesa, jo Es zinu, no kurienes Es esmu nācis un kurp eimu. Bet jūs nezināt, no kurienes Es nāku un kurp eimu.” (Jņ 8:14)

Dārgie brāļi un māsas Kristū,

Šodienas evaņģēlija lasījums no Jāņa 8:12-20 ir spēcīgs atgādinājums par gaismu, ko Jēzus ienes pasaulē. Kā luterāņi mēs saprotam, ka mēs esam glābti tikai no žēlastības tikai caur ticību, nevis ar saviem darbiem. Tomēr mēs arī saprotam, ka ticība bez darbiem ir mirusi, un ka mēs esam aicināti dzīvot savu dzīvi saskaņā ar Dieva gribu. Šajā rakstu vietā Jēzus aicina mūs dzīvot kā gaismas bērniem, staigāt Viņa pēdās un sekot Viņa piemēram.

Jēzus saka: “Es esmu pasaules gaisma. Kas man sekos, tas nekad nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma” (Jņ 8:12). Staigājot pa šo pasauli, mēs ik uz soļa saskaramies ar tumsu. Mēs redzam apkārtējo sāpes un ciešanas, mēs piedzīvojam paši savas grūtības un šaubas, un mēs esam liecinieki grēka tumsai, kas caurstrāvo mūsu pasauli. Tomēr šīs tumsas vidū Jēzus mums apsola, ka mēs nekad nestaigāsim vieni. Viņš ir gaisma, kas spīd tumsā, un Viņš vadīs mūs cauri pat vistumšākajiem laikiem.

Jēzus arī mums saka, ka mums ir jābūt pasaules gaismai. Viņš saka: “Tu esi pasaules gaisma. Pilsētu, kas uzcelta uz kalna, nevar paslēpt. Cilvēki arī neaizdedzina lampu un neliek to zem bļodas. Tā vietā viņi to noliek uz statīva, un tas dod gaismu visiem mājā esošajiem” (Mt 5:14-15). Mēs esam aicināti spīdēt Kristus gaismu pasaulē, būt par cerības un mīlestības bāku apkārtējiem. Mums nav jāslēpj sava gaisma zem bļodas, bet jāļauj tai spoži spīdēt, lai visi to redzētu.

Kā luterāņi mēs saprotam, ka mēs esam glābti tikai no žēlastības tikai caur ticību, nevis ar saviem darbiem. Tomēr mēs arī saprotam, ka ticība bez darbiem ir mirusi un ka mēs esam aicināti dzīvot savu dzīvi saskaņā ar Dieva gribu. Mēs esam aicināti sekot Jēzus piemēram, būt Viņa rokas un kājas pasaulē. Mēs esam aicināti mīlēt savus tuvākos kā sevi pašu, kalpot tiem, kam tas ir nepieciešams, un būt par balsi bezbalsīgajiem.

Šajā rakstu vietā Jēzus arī brīdina mūs par pasaules tumsu. Viņš saka: “Šis ir spriedums: Gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēki mīlēja tumsu, nevis gaismu, jo viņu darbi bija ļauni. Ikviens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāks gaismā, baidoties, ka viņu darbi tiks atmaskoti” (Jņ 3:19). Mēs dzīvojam pasaulē, kas ir salauzta un grēcīga, un mūs pastāvīgi bombardē tumsas un izmisuma vēstījumi. Tomēr Jēzus aicina mūs noraidīt šo tumsu un pieņemt gaismu. Viņš aicina mūs nākt gaismā un tikt pārveidotiem ar Viņa žēlastību.

Dārgie brāļi un māsas, pieņemsim Kristus gaismu un ļausim tai spoži spīdēt mūsu dzīvē. Sekosim Jēzus piemēram un būsim pasaules gaisma. Mīlēsim cits citu tā, kā Kristus mūs ir mīlējis, un kalposim tiem, kam tas ir nepieciešams. Noraidīsim pasaules tumsību un pieņemsim Kristus gaismu. Un vienmēr atcerēsimies, ka mēs esam glābti tikai no žēlastības tikai caur ticību un ka mēs esam aicināti dzīvot savu dzīvi saskaņā ar Dieva gribu. Lai Dievs mūs svētī un tur vienmēr savā gaismā!

 

Ko jūs domājat par to, ko tikko lasīju? Labi, slikti? Ok vai nekam neder? Ticiet man, es nemeklēju uzslavas, jo sprediķi, ko jūs tikko dzirdējāt, rakstīja dators! Un ticiet man, kad to saku, tas mani biedē.

Jūs visi visticamāk esat dzirdējuši par ‘mākslīgo intelektu’, vai nu kādā zinātniskās fantastikas filmā vai grāmatā, kur cilvēks runā ar datoru vai robotu, it kā tā būtu dzīva būtne. Mākslīgais intelekts, ko es lietoju saucas ‘chatGPT’ un tika atklāts pagājušajā gada rudenī. Tas ir pārlasījis internetu un var atbildēt uz visādiem jautājumiem. Miljoniem cilvēku ir to lietojuši kopš tā atklāšanas, un tas kļūst arvien ‘gudrāks’ katru reizi, kad tas tiek lietots.

Es par to dzirdēju kādā kristīgā video, un protams man tas bija jāizmēģina pašam. Vispirms vaicāju ‘kur ir Latvija’, tad ‘kāda ir Latvijas vēsture’, un tad ‘kam tic luterāņi’. Visbeidzot, uztverot šo visu par joku, vaicāju, ‘vai vari uzrakstīt sprediķi par Jņ 8:12-20’. Dažas sekundes vai milisekundes vēlāk ChatGPT uzradīja to, ko jau lasīju. No vienas puses teoloģiski akurāti, bet no otras tam trūkst, kā viens rabīns, komentējot mākslīgo intelektu teica – sirds vai dvēseles. Tas, ko šis mākslīgais intelekts reproducē ir korekti, bet stīvs un bez dzīvības. Bet tas ‘mācās’ un aug straujā tempā. Patlaban tā ir ļoti dārga rotaļlieta, bet kas tas būs rīt, parīt, aizparīt?

Jēzus saka, ka Viņš zina, no kurienes Viņš nāk un kurp Viņš iet. To nevar teikt par cilvēkiem. Varbūt mēs zinām, no kurienes mēs nākam, bet Latvijai nav svešs tas, ka tās vēsture tiek pārrakstīta politisku iemeslu dēļ. Mēs ar Andu tikko redzējām filmu ‘Mātes piens’, kur mazmeita Nora ir pārsteigta uzzināt, ka reiz ir pastāvējusi tāda lieta, kā brīva Latvijas valsts. Bet mums nav jāskatās uz Padomju laikiem vien, lai atrastu vēstures pārrakstītājus. Pat mūsdienās ‘sociālā taisnīguma’ vārdā Rietumu valstis rediģē vēsturi, padarot varoņus par noziedzniekiem un otrādi, tādējādi aizmiršot par savām saknēm un kļūstot par niedri, ko šurpu turpu šūpo katra jauna ideoloģijas vēja pūsma.

Mans jautājums ir Quo vadis, uz kurieni? Šo jautājumu esmu devis jau agrāk. Cilvēkiem ir liels potenciāls darīt labu – skatieties uz kultūru, civilizāciju u.t.t., bet tajā pašā laikā spēj darīt tik daudz ļauna un postoša – par piemēru ņemsim karus, mantkārību un skaudību. Jau kopš Ēdenes dārza cilvēki galvenokārt nesniedzas pēc tā, kas dod dzīvību, bet pēc tā, kas izskatās labs un tīkams, kas beigās dod nāvi. Kā Einšteins, viens no zinātniekiem, kurš izdomāja atombumbu, teica, “Atraisītais atoma spēks ir izmainījis visu, izņemot mūsu domāšanas veidu, un tādējādi mēs virzāmies uz katastrofu.” Kur vedīs mākslīgais intelekts un simtiem citas tehnoloģijas un ideoloģijas, Dievs vien zina.

Jēzus teica, ka mums ir jāstaigā Viņa gaismā. Ja fiziskā tumsā neko nevar redzēt, tad kopš grēkākrišanas mūsu prāti ir aptumšoti un neko nevaram redzēt. Mēs mēdzam izvēlēties slikto, nevis labo. Un ja ChatGPT mūs brīdina par tumsu, kas ir ārpus mums un citos, tad mans aicinājums ir šajā Gavēnī ieraudzīt to slikto sevī, un caur žēlastības līdzekļiem ļaut Svētajam Garam vadīt mūs Jēzus gaismā, jo Jēzus zina no kurienes Viņš ir nācis un uz kurieni Viņš iet. Āmen.