Svētdienas skola bērniem

Svētdienās plkst. 11.00*

*  svētdienas skola bērniem notiek rudens, ziemas un pavasara laikā – no Pļaujas svētkiem (oktobra pirmā svētdiena) līdz Mātes; Ģimenes dienai (maija otrā svētdiena)  Dievkalpojuma laikā bērniem ar māmiņām ir pieejama atsevišķa telpa, kurā dievkalpojums tiek retranslēts. Interesējieties par to pie draudzes atbildīgajiem.


Krusta draudzes svētdienas skolas vadītāja –  Vineta Lorenca-Osīte 

E-pasts – viloos@inbox.lv. Tālr.mob. 29470550

*Mūsu draudzē ir ļoti aktīva un tradīcijām bagāta Svētdienas skola. Nodarbības notiek dievkalpojuma laikā vairākās grupiņās, atsevišķās telpās. Pēc dievkalpojuma Ievada daļas un Bībeles lasījumiem bērni kopā ar skolotājiem nāk pie altāra, kur viņiem tiek teikti daži vārdi par konkrētās svētdienas dievkalpojuma tēmu. Vēlāk, Sv. Vakarēdiena laikā bērni kopā ar vecākiem var nākt pie altāra un saņemt Dieva svētību.