Dievs svētī dievbijīgo vecāku ticīgos bērnus līdz tūkstošai paaudzei, tas ir, līdz bezgalībai.
“….… Un Viņa žēlastība paliek uz paaudžu paaudzēm pie tiem, kas Viņu bīstas” [Lk.1:50]

Svētdienas skolu ideja aizsākusies vairākus simtus gadu atpakaļ. Mācoties Dieva patiesību, mēs bērnos ieliekam
krietnu pamatu – līdzīgi kā būvējot māju. Mēs mācam paklausīt Dievam, gan to, kas ir labs un slikts, gan arī
pateikties un lūgt viens par otru, tāpat arī cienīt cits citu un draudzēties. Izaugot, bērnam ir daudz vieglāk
izšķirt izdzirdot dažādas “patiesības”.

Dievs mūsu sirdis radījis mīlestībai un labiem darbiem. Palīdzēsim mūsu bērniem piepildīt Dieva aicinājumu un
svētīsim viņus ik dienas pateicoties Dievam. “Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa
atlīdzība” (127.ps)

Gaidām Tevi katru svētdienu!

Nodarbības notiek divās vecuma grupās:

  • Mazajiem (3 – 8 gadi)
  • Lielajiem (8-15 gadi)

Dievkalpojuma laikā māmiņām ar bērniem  ir pieejama atsevišķa telpa, kurā ir dzirdams dievkalpojums.

Svētdienas skolu vada: Vineta Lorenca – Osīte, mob. 29470550,  e-pasts: viloos@inbox.lv.