“Vai esmu gatavs Jaunajam gadam?”, 31.dec.2018. (K.Zikmanis)

Šovakar, vecgada vakarā, cilvēki varbūt sev vaicā, vai es esmu gatavs jaunajam gadam?  Cilvēki var sagatavoties dažādi.  Varbūt viens vairāk domā par svinībām, kas notiks šovakar – vai es esmu gatavs uzņemt viesus?  Tas būtu tāds īsts gatavības stāvoklis.  Vai es esmu gatavs?

Cits varētu domāt par to, vai es esmu gatavs jaunajam gadam ar kādu apņemšanos – to un to vairs nedarīšu, kamēr to un to sākšu darīt.  Šī varētu būt tāda gatavība būt gatavam.  Vai es esmu gatavs ko mainīt, lai būtu gatavs?

Kristus mūsu evaņģēlija lasījumā runā par gatavošanos.  Kristus saka: “Tāpat arī jūs esiet gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat” (Lk 12:40).

Ko tas nozīmē būt gatavam?  Ja lieto piemērus par viesībām – tad būt gatavam nozīmē, ka man mājās ir viss kārtībā, lai viesus uzņemtu.  Ja lieto piemēru par apņemšanos, tad būt gatavam nozīmē, ka es piekrītu, ka kaut kam manī ir jāmainās, un man ir nobriedums to īstenot.

Gatavība, par ko runā Kristus ir abas šīs lietas, t.i. gan gatavības stāvoklis, gan gatavība būt gatavam.

Kad Jēzus saka: “Lai jūsu gurni ir apjozti un jūsu lāpas lai deg” (Lk 12:35) tas ir gatavības stāvoklis.  Vai es esmu gatavs uzņemt Kristu, vai es neesmu gatavs.  Tur nav tāda pusceļa.  Vai nu mani gurni ir apjozti un lāpas deg, vai nu es neesmu apjozies un manas lāpas nedeg.

Ko tas nozīmē – gurni apjozti, lāpas deg?

Kā drēbes apklāj cilvēku kailumu, Kristus nopelns apklāj mūsu grēkus – mūsu trūkumus.  Vai esam ietērpti Kristū?  Kristus ir nācis, lai ikviens, kas Viņam tic dabūtu mūžīgo dzīvību.  Kristus ir nācis, lai samaksātu par mūsu grēkiem.  Būt ietērptam Kristū nozīmē būt Kristū.  Caur kristībām Dievs dara mūs par saviem bērniem.  Caur vakarēdienu Kristus nāk pie mums, dāvinādams ticīgajiem grēku piedošanu, ticības stiprināšanu, dzīvību un īstu svētlaimi.  Caur Bībeles lasīšanu Svētais Gars māca mums Dieva prātu un stiprina mūsu ticību.  Caur lūgšanām mēs tuvojamies Dievam un mūsu sirdis runā ar Viņu.  Vai mēs uzticīgi lietojam šos līdzekļus, lai paliktu Kristū?

Pār visām lietām, vai es esmu drošs, ka Kristus par mani ir miris un augšāmcēlies, un viss, ko Viņš ir darījis ir tieši manis dēļ.  Zināt un būt pārliecinātam, ka Kristus ir nācis tieši manis dēļ, un ka Viņš ir mans Pestītājs un mans Glābējs ir evaņģēlija vēsts.  Būt Kristū ir uzticēties Viņam pilnīgi par savu pestīšanu.  Visi žēlastības līdzekļi – Vārds un Sakraments ir doti, lai stiprinātu šo vienu patiesību mūsos.  Tas ir ko nozīmē, lai mūsu gurni ir apjozti.

Un kā lāpa dod gaismu, tā arī mūsu dzīvēm vajadzētu spīdēt ar Dieva žēlastību labajos darbos.  Labie darbi nav veids kā var pelnīt pestīšanu, bet atbilde pestīšanai – ja esam pestīti Kristū, tad labie darbi kā rezultāts sekos.  Kristus vēlas, lai pasaule ierauga kristiešu labos darbus un dod slavu Tēvam debesīs.  Bet, lai nestu īstus labus darbus, vispirms ir jābūt Kristū.

Šovakar, kad domājam par Jauno Gadu, un par mūsu gatavības stāvokli un mūsu gatavību būt gataviem, tad uzdot sev šādu jautājumu: ja Kristus atnāktu šovakar, vai man būtu prieks Viņu sagaidīt?