Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī; jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros. (Lk. 6:38)
Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvien ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. (2.Kor. 9:7-8)

REKVIZĪTI ZIEDOJUMIEM:

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS
RĪGAS KRUSTA DRAUDZE
Reģ.nr.: 90000134350
Adrese: Ropažu iela 120, Rīga
Banka: Swedbank
Konts: LV76HABA0551000417786

 • Draudzes padome pateicas par ziedojumiem mūsu visu kopējām vajadzībām, mācītāja algai un baznīcas ēkas sakopšanai un uzturēšanai. Draudze nenodarbojas ar saimniecisko darbību un negūst ienākumus citur, ziedojumi vai kādi mērķprojekti ir vienīgais līdzekļu iegūšanas avots Krusta draudzē.  Tādēļ ir īpaši svarīgi apzināties, ka regulārs, kaut neliels, atbalsts draudzes kalpošanai ir ļoti nozīmīgs.
 • Draudzes locekļiem atgādinām atcerēties nokārtot draudzes lietvedībā draudzes regulārās ikgadējās iemaksas. Saskaņā ar satversmi – šo ziedojumu neveicot vairāk kā divus gadus, var uzskatīt, ka draudzes loceklis ir izstājies no draudzes. Šos ziedojumus var kārtot arī ar pārskaitījumu uz draudzes kontu norādot personu un mērķi. (no 2014. g. janvāra – draudzes locekļa ikgadējā ziedojuma minimālā iemaksa noteikta -20,-EUR) Izvērtējot draudzes regulāros izdevumus un arī iespējamās kalpošanas vajadzības, kā mēs varētu sniegt atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams; un, lai nodrošinātu pilnvērtīgu draudzes darbību, būtu vajadzīgi ziedojumi apmēram 20 EUR mēnesī no katra draudzes locekļa. Īpaši sirsnīgs paldies 1/10 tiesas maksātājiem.
 • Ja kādu no jums uzrunā mērķu ziedojumi, ko varētu veltīt draudzes attīstībai, tad lūdzu atbalstīsim: ērģeļu otrā manuāla izbūvi, vitrāžu siltināšanu, iekštelpu atjaunošanu… Tāpat lielākas idejas ir saistītas ar draudzes nama uzcelšanu pie baznīcas.

Ar cieņu un pateicību,
Krusta draudzes padome.

Informācija pie draudzes lietvedes Sarmītes Kaktiņas
e-pasts: info@krustabaznīca.lv 
tālrunis: mob. 27147212

Krusta draudzei ir dažādas vajadzības:

 1. Regulārie izdevumi – algas darbiniekiem (draudzes darbības un kalpošanas uzturēšana) un komunālie maksājumi (Īpaši svarīgi to apzināties apkures periodā, kad regulārie izdevumi pieaug arī baznīcā).
 2. Atbalsts labdarībaidiakonijas palīdzības kalpošana trūcīgajiem.
 3. Dažādi mērķu projekti:
  • Altāra, draudzes telpas un fasādes izgaismošana
  • Neatkarīgas baznīcas apkures sistēmas izveidošana
  • Bibliotēkas un citu telpu labiekārtošana
  • Dievnama atjaunošana:
 • – Notiek dievnama fasādes atjaunošnas darbu turpināšana, jumta krāsojuma atjaunošana.
 • – Ir paveikti dievnama iekšdarbi – grīdas, balkona, kanceles un altāra atjaunošana.
 • – Ir paveikta Krusta izgaismošana, modernizācija
 • – Turpinās baznīcas ērģeļu tālāka attīstība – otrā manuāļa papildināšana
 • – Ar pieminekļu aizsadzības atbalstu ir veikta baznīcas torņa slēģu nomaiņa, koka trepju nomaiņa un izbūve.